Nabycie statusu UKR w Polsce po uzyskaniu ochrony czasowej w innym kraju

Tetiana Sharapova
Polska | 27 lutego 2023
Komentarze 0
Source: Vista Create

Wielu Ukraińców, którzy z różnych powodów wyjechali z Ukrainy do innych krajów, pragnie otrzymać tymczasową ochronę na terytorium Polski. Niemniej jednak ta procedura może być skomplikowana, jeśli Ukrainiec ma już tymczasową ochronę w innym kraju. Podpowiadamy, czy w Polsce można uzyskać ochronę czasową po uzyskaniu jej w innym kraju.

Jak uzyskać status UKR w Polsce?

Status UKR (ukraiński krótki okres rozpatrzenia) to ochrona tymczasowa na terytorium Polski. Mogą go otrzymać Ukraińcy lub osoby, które przebywały na Ukrainie w momencie rozpoczęcia inwazji na pełną skalę. Aby uzyskać status UKR:

 1. Udowodnij, że mieszkałeś w Ukrainie od 1 stycznia 2022 r. i przyjechałeś do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r.
 2. Skontaktuj się z właściwymi organami: Departamentem ds. Migracji i Uchodźców, Centrum Ochrony i Integracji Migrantów lub Urzędem w miejscu zamieszkania.
 3. Dostarcz następujące dokumenty: paszport (lub inny dowód tożsamości), potwierdzenie pobytu na Ukrainie w czasie wojny (pieczęć przejścia granicznego itp.), zaświadczenie o miejscu zamieszkania.
 4. Wypełnij specjalną ankietę, w której będziesz musiał podać swoje dane osobowe i zrobić zdjęcie. W większości przypadków zdjęcie można zrobić na miejscu.
 5. Przejdź przez procedurę pobierania odcisków palców.

Po spełnieniu wszystkich warunków otrzymasz numer PESEL ze statusem UKR. Będzie to potwierdzenie posiadania ochrony czasowej na terytorium Polski. Status UKR nadaje prawo do:

 1. legalnego zatrudnienia bez uzyskania dodatkowego zezwolenia na pracę w Polsce;
 2. pobytu na terytorium Polski do 24 sierpnia 2023 r. z możliwością przedłużenia legalnego pobytu;
 3. otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
 4. bezpłatnej opieki medycznej na terytorium Polski;
 5. nauki na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 6. zameldowania pod adresem zamieszkania w Polsce.
 7. podróży na Ukrainę na okres nieprzekraczający 30 dni na podróż.
 8. podróżowania po Unii Europejskiej i innych krajach z wizą i aplikacją Diia.pl.
 9. otrzymywania pomocy społecznej, takiej jak 500+ itp.

Jednocześnie status UKR nie jest podstawą do uzyskania obywatelstwa polskiego, ale w przyszłości może stać się jedną z przesłanek.

Czy możliwe jest uzyskanie statusu UKR w Polsce, jeśli posiadasz ochronę czasową w innym kraju?

Jeśli posiadasz już tymczasową ochronę w innym kraju, ale chcesz przenieść się do Polski, możesz uzyskać tymczasową ochronę również w Polsce. Wszystko jednak zależy od tego, z jakiego kraju pochodzisz.

Od 28 stycznia 2023 r. obywatele Ukrainy posiadający ochronę czasową w krajach Unii Europejskiej nie mogą uzyskać ochrony czasowej na terytorium Polski. Od teraz przeprowadzka z tych krajów do Polski jest możliwa tylko na ogólnych zasadach. A żeby legalnie przebywać w Polsce, trzeba będzie wydać wizę lub ubiegać się o kartę pobytu.

Jeżeli otrzymałeś ochronę czasową na terytorium innego kraju, np. Kanady, ale chcesz przenieść się do Polski, to w takim przypadku możesz uzyskać ochronę czasową na terytorium tego kraju. To samo dotyczy innych krajów, które nie należą do UE.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Jak uzyskać status UKR w Polsce, jeśli masz czasową ochronę w innym kraju?

Jeśli miałeś tymczasową ochronę w kraju spoza UE, możesz uzyskać status UKR w Polsce. W tym celu:

 1. Skontaktuj się z Urzędem Wojewódzkim i dowiedz się o możliwości przedłużenia ochrony czasowej na terytorium Polski;
 2. Przedstaw paszport i inne dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość;
 3. Dostarczyć dokumenty potwierdzające istnienie podstaw do uzyskania ochrony czasowej w Polsce.

Pamiętaj, że procedura może się różnić w zależności od kraju, w którym miałeś ochronę tymczasową. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania statusu UKR w Polsce.

Procedura uzyskania ochrony czasowej w Polsce będzie taka sama jak dla osób, które nie posiadają statusu ochrony czasowej w innym kraju. Czas otrzymania PESEL ze statusem UKR zależy od tego, jaka będzie kolejka. Co do zasady udzielenie ochrony czasowej w Polsce może nastąpić w ciągu jednego dnia.

W jakich przypadkach mogę zostać pozbawiony statusu UKR w Polsce?

Istnieją przypadki, w których możesz zostać pozbawiony statusu UKR  w Polsce. Należą do nich:

 1. Dostępność ochrony czasowej na terytorium innego kraju strefy Schengen;
 2. Niespełnienie kryteriów nadania statusu UKR (np. czy wnioskodawca przebywał w Polsce do 24 lutego 2022 r.);
 3. Dostarczenie niepełnych lub nieprawdziwych dane o sobie;
 4. Wnioskodawca stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Polski, a także zagrożenie dla porządku publicznego i moralności publicznej.
 5. Wnioskodawca posiada obywatelstwo lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa.

Zobacz też: Profil zaufany ePUAP: kiedy jest potrzebny dla dorosłych i dzieci?

We wszystkich innych przypadkach co do zasady nie przewiduje się odmowy nadania statusu UKR w Polsce.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *