Darmowe posiłki dla pracowników: czym jest ten benefit i jak z niego korzystać?

Yana Zakharchuk
Inne, Polska, Praca | 9 października 2023
Komentarze 0
Linia wydawania posiłków w stołówce z gotową do spożycia żywnością-PL Source: Vista Create

Artykuł 232 Kodeksu pracy gwarantuje bezpłatne posiłki pracownikom w Polsce, którzy pracują w szczególnie trudnych warunkach. Ze świadczenia tego korzysta jednak zaledwie 3% pracowników. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, czym jest to świadczenie i komu przysługują darmowe posiłki w pracy.

Czym jest Posiłek regeneracyjny w Polsce?

Posiłek regeneracyjny to posiłek regeneracyjny, który pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych w celach profilaktycznych.

Pracodawcy zatrudniający pracowników i podpisujący z nimi umowę o pracę w Polsce mają pewne obowiązki i muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym ze sposobów przestrzegania tych zasad jest zapewnienie bezpłatnej zdrowej żywności i napojów.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Komu przysługuje bezpłatna zdrowa żywność w Polsce?

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpłatne posiłki pracownikom wykonującym w czasie zmiany pracę związaną z wysiłkiem fizycznym wymagającym znacznego wydatku energetycznego (szerzej zob. postanowienia uchwały Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.):

  • Podczas zmiany roboczej wydatek energetyczny organizmu dla mężczyzn wynosi około 2000 kcal (8 374 kJ), dla kobiet – 1100 kcal (4 605 kJ);
  • aktywność fizyczna, która skutkuje efektywnym wydatkiem energetycznym wynoszącym 1500 kcal (6280 kJ) lub więcej w przypadku mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) w przypadku kobiet podczas zmiany roboczej, gdy praca jest wykonywana w pomieszczeniu, w którym temperatura jest zawsze niższa niż 10°C lub wyższa niż +25°C;
  • aktywność fizyczna, która powoduje efektywny wydatek energetyczny wynoszący co najmniej 1500 kcal (6280 kJ) lub więcej w przypadku mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) w przypadku kobiet podczas zmiany roboczej w przypadku pracy na zewnątrz w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca);
  • pracować pod ziemią;
  • praca związana z pomocą w przypadku katastrof i innymi operacjami ratunkowymi.

Wymagania dotyczące bezpłatnych posiłków w pracy

Żywienie profilaktyczne dla pracowników wykonujących ciężką pracę fizyczną powinno wynosić 1000 kalorii i zawierać:

  • 15% – białka;
  • 50-55% – węglowodany;
  • 30-35% – tłuszcz.

Posiłki powinny odbywać się podczas regularnych przerw, po każdych 3-4 godzinach pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom higieniczne warunki, w których mogą gotować z zakupionych produktów (na koszt organizacji) i spożywać posiłki. Pracownikom można również zapewnić zdrową żywność w publicznych placówkach gastronomicznych. Pracodawca w porozumieniu ze związkiem zawodowym ustala, którzy pracownicy otrzymają bezpłatne posiłki oraz zasady ich wydawania. Jeśli u pracodawcy nie działa związek zawodowy, stosowna decyzja może zostać podjęta po złożeniu wniosku przez pracowników.

Zobacz też: Kodeks pracy w Polsce: co powinni wiedzieć Ukraińcy

Oprócz żywienia profilaktycznego pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpłatnych napojów. Liczba napojów nie jest określona, ale musi zaspokajać potrzeby pracowników podczas ich zmiany roboczej. Napoje muszą być:

  • gorące lub zimne, w zależności od pory roku i warunków pracy;
  • Jeśli praca wykonywana jest w temperaturach powyżej +25°C, napoje powinny być wzbogacone solami mineralnymi.

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostarczanie pracownikom żywności i napojów o niskiej jakości może prowadzić do konsekwencji prawnych.

 

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *