Jak Ukraińcy mogą ubiegać się o emeryturę na Ukrainie, mieszkając za granicą?

Irina Turaieva
Emeryci, Polska | 6 czerwca 2023
Komentarze 0
Ukraiński emeryt z emeryturą w Polsce Source: Vista Create

Miliony Ukraińców uciekło za granicę od początku pełnej inwazji na Ukrainę, głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze. Wojna trwa już od ponad roku, a niektórzy obywatele Ukrainy za granicą osiągnęli wiek emerytalny. Czy Ukraińcy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mieszkając za granicą, mogą zdalnie ubiegać się o emeryturę w Ukrainie? Jak to zrobić? Szczegółów dowiesz się z naszego artykułu.

Czy można ubiegać się o ukraińską emeryturę za granicą?

Podczas gdy część emigrantów wojskowych ma już emeryturę i może korzystać z ukraińskich funduszy emerytalnych w Polsce lub innych krajach, część obywateli Ukrainy osiągnęła wiek emerytalny, będąc już za granicą. Czy zatem istnieje możliwość, aby Ukraińcy otrzymali ukraińską emeryturę za granicą?

Według Ministerstwa Reintegracji Ukrainy, taka możliwość istnieje dla Ukraińców, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Przypominamy, że warunki przejścia na emeryturę w Ukrainie reguluje ustawa Ukrainy „O obowiązkowym państwowym ubezpieczeniu emerytalnym” nr 1058 z 9 lipca 2003 r. I zależą one od okresu ubezpieczenia nabytego przez osobę w momencie osiągnięcia wieku 60 lat. W 2023 roku, aby przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat, kobieta lub mężczyzna będą musieli mieć co najmniej 30 lat ubezpieczenia. Jeśli okres ubezpieczenia nie jest wystarczający, osoba może przejść na emeryturę później. Jeśli dana osoba ma 20-30 lat stażu pracy, ma prawo przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 63 lat, a jeśli ma 15-20 lat stażu pracy, ma prawo przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 65 lat.

Ministerstwo Reintegracji oferuje dziś Ukraińcom przebywającym czasowo w Polsce trzy sposoby na zdalne złożenie wniosku o emeryturę bez opuszczania kraju tymczasowego azylu:

 • pocztą;
 • poprzez portal Pension Fund of Ukraine;
 • poprzez ZUS.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Jak złożyć wniosek o ukraińską emeryturę pocztą?

Zgodnie ze zmianami z dnia 31 maja 2023 r. do Procedury składania i przetwarzania dokumentów w celu przyznania (przeliczenia) emerytur zgodnie z ustawą Ukrainy «O obowiązkowym państwowym ubezpieczeniu emerytalnym», Ukraińcy przebywający za granicą jako uchodźcy lub posiadający tymczasowy status ochrony europejskiej mogą ubiegać się o przyznanie/przedłużenie świadczeń emerytalnych drogą pocztową. Zasada ta będzie obowiązywać przez cały okres stanu wojennego na Ukrainie i przez trzy miesiące po jego odwołaniu.

Formularz wniosku o emeryturę, który można pobrać tutaj, należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Następnie jest on wysyłany wraz z pakietem dokumentów do dowolnego organu terytorialnego Funduszu Emerytalnego Ukrainy, niezależnie od miejsca rejestracji. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

1. W celu przyznania emerytury.

 • Kopia dokumentu o uzyskaniu ochrony czasowej/statusu uchodźcy, rejestracji tymczasowego faktycznego miejsca zamieszkania za granicą (wraz z tłumaczeniem).
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego, że dana osoba fizycznie żyje (wraz z tłumaczeniem).
 • Kopie dokumentów, które określają prawo do ubiegania się i otrzymywania świadczeń emerytalnych (punkty 2.1 – 2.4, 2.6, 2.9, sekcja 2 Procedury nr 22-1).

2. W celu przedłużenia emerytury.

 • Kopia paszportu obywatela Ukrainy.
 • Kopia dokumentu o uzyskaniu ochrony czasowej / statusu uchodźcy, rejestracji tymczasowego faktycznego miejsca zamieszkania za granicą (wraz z tłumaczeniem).
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego, że dana osoba fizycznie żyje (wraz z tłumaczeniem).

Należy pamiętać, że załączone dokumenty (kopie dokumentów) muszą być poświadczone notarialnie lub poświadczone przez urząd dyplomatyczny lub konsularny Ukrainy. Datą złożenia wniosku o emeryturę będzie data stempla pocztowego wskazana w miejscu wysłania listu.

Jak obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o ukraińską emeryturę za granicą poprzez portal OFE?

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Reintegracji Ukrainy, Ukraińcy, którzy osiągnęli wiek emerytalny i zamieszkali za granicą, mogą złożyć wniosek o emeryturę zdalnie za pomocą portalu internetowego usług elektronicznych Funduszu Emerytalnego.

Algorytm składania wniosku o emeryturę za pośrednictwem portalu OFE

Algorytm składania wniosku o emeryturę za pośrednictwem portalu jest następujący:

 1. Wejdź do serwisu i zaloguj się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (QES).
 2. Wybierz zakładkę „Wniosek o emeryturę” (znajdującą się w menu „Wszystkie usługi”).
 3. Zapoznaj się z wyjaśnieniami udzielonymi przez Fundusz Emerytalny. Podpowiadają one krok po kroku, jak wprowadzić dane osobowe i wypełnić kwestionariusz ankiety.
 4. Przejdź do zakładki wypełniania formularza internetowego klikając na link „Zaloguj się” i wypełnij wniosek online.

Przy wyborze rodzaju emerytury należy zaznaczyć „Emerytura” i wyrazić zgodę na zdalne informowanie (w tym celu należy wybrać najdogodniejszy sposób otrzymywania powiadomień o rozpatrzeniu wniosku). Kolejnym obowiązkowym krokiem po wypełnieniu wniosku jest wyrażenie zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych.

Wypełnienie wniosku o emeryturę online na portalu OFE

Wypełniając wniosek o emeryturę online, wnioskodawca musi m.in.:

 • wpisać w odpowiednie kolumny wymagane dane osobowe, adres, atrybuty dokumentów tożsamości oraz aktualne dane kontaktowe;
 • odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu wniosku w celu określenia dokumentów, których skany należy dostarczyć;
 • dołączyć odpowiednie elektroniczne kopie (skany) dokumentów.

Po wykonaniu tych czynności użytkownik ma możliwość przejrzenia i w razie potrzeby edycji wypełnionego formularza przed wygenerowaniem wydrukowanego obrazu wniosku i wysłaniem go do Funduszu Emerytalnego Ukrainy z podpisem cyfrowym. Po złożeniu wniosku możliwe jest śledzenie statusu przetwarzania dokumentu na portalu. Po zatwierdzeniu wniosku wnioskodawca otrzyma decyzję o przyznaniu emerytury w sposób wybrany podczas wypełniania wniosku. Zgodnie z procedurą, decyzja jest wydawana nie później niż w ciągu 10 dni od otrzymania wniosku i dokumentów.

Jakie dokumenty są wymagane do przyznania emerytury za pośrednictwem portalu OFE?

Wypełniając wniosek online o emeryturę w formie zdalnej, wnioskodawca musi przygotować skany następujących dokumentów

 • paszport
 • kod identyfikacyjny (jeżeli istnieje);
 • dokumenty potwierdzające okres ubezpieczenia (dyplom, książka ewidencji zatrudnienia, zaświadczenie wyjaśniające, legitymacja wojskowa, itp. zaświadczenie o uprzywilejowanym zatrudnieniu, jeśli jest to okres uprzywilejowany).

Należy pamiętać, że aby osoba mogła faktycznie otrzymać ukraińską emeryturę po jej zdalnym zarejestrowaniu i wyznaczeniu, musi mieć aktywne konto w ukraińskim banku. Ale dziś nie jest to problem, ponieważ szereg ukraińskich banków oferuje możliwość zdalnego otwarcia konta. Na przykład Kredobank, który zintegrował udostępnianie dokumentów poprzez Diia jeszcze w listopadzie 2022 roku.

Jak złożyć wniosek o emeryturę za pośrednictwem ZUS?

Oprócz portalu Funduszu Emerytalnego Ukrainy, obywatelom Ukrainy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, oferowany jest jeszcze jeden sposób ubiegania się o emeryturę – za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Rzeczypospolitej Polskiej (ZUS). W tym przypadku emerytura będzie przyznawana na podstawie umowy między Ukrainą a Polską o zabezpieczeniu społecznym podpisanej 18 maja 2012 r.

Algorytm ubiegania się o emeryturę za pośrednictwem ZUS

Algorytm ubiegania się o emeryturę za pośrednictwem ZUS jest następujący:

1. Złóż wniosek w urzędzie terytorialnym ZUS w miejscu faktycznego zamieszkania. Na wizytę należy przygotować oryginalne dokumenty.
2. Specjaliści urzędu terytorialnego ZUS wypełnią i poświadczą niezbędne formularze i prześlą je do Funduszu Emerytalnego Ukrainy.
3. Fundusz Emerytalny Ukrainy zapozna się z dokumentami i podejmie decyzję w sprawie emerytury, która zostanie przekazana do ZUS i wnioskodawcy.

Zobacz też: Powrót do Ukrainy – co musisz wiedzieć i co zrobić przed wyjazdem z Polski?

Należy pamiętać, że składając wniosek o emeryturę za pośrednictwem ZUS, emeryt nie jest zobowiązany do posiadania konta w banku ukraińskim. Emerytura będzie przekazywana kwartalnie na konto osobiste (walutowe) emeryta założone w polskim banku. Emerytura będzie obliczana w euro, według oficjalnego kursu Narodowego Banku Ukrainy.

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o emeryturę za pośrednictwem ZUS?

Składając wniosek o emeryturę za pośrednictwem ZUS, osoba czasowo przebywająca w Polsce musi przedstawić oryginały następujących dokumentów:

 • paszportu;
 • zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL UKR (karta gospodarstwa domowego, dowód osobisty);
 • numeru ewidencyjnego karty kontowej podatnika (kod identyfikacyjny, jeśli jest);
 • dokumentu potwierdzające okres ubezpieczenia;
 • zaświadczenia o danych bankowych rachunku osobistego (walutowego) otwartego w polskim banku.

Złożone dokumenty są przesyłane do Funduszu Emerytalnego Ukrainy w formie kopii poświadczonych przez ZUS.

Jak potwierdzić historię zatrudnienia bez książeczki pracy?

Zdarzają się przypadki, w których potwierdzenie historii zatrudnienia jest znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W końcu nie każdy zabrał ze sobą książeczkę pracy, gdy wyjeżdżał za granicę. Co więcej, wielu Ukraińców pozostawiło ten dokument na okupowanym terytorium.

Istnieje rozwiązanie, które można wykorzystać do weryfikacji historii zatrudnienia bez posiadania książeczki pracy. Aby to zrobić, należy:

 1. Wejść na portal Funduszu Emerytalnego Ukrainy: https://portal.pfu.gov.ua/.
 2. Zalogować się za pomocą zaufanej usługi lub BankID.
 3. Przejdź do menu Komunikacja z PFU i wybierz opcję Wniosek o dokumenty elektroniczne.
 4. Wybierz Wyciąg z ETC i wypełnij wszystkie wymagane pola.

Następnie wystarczy wysłać wniosek i czekać na jego rozpatrzenie.

Czy Ukraińcy mogą kupić rekord ubezpieczenia?

Fundusz Emerytalny Ukrainy uruchomił niedawno mechanizm dobrowolnych składek ubezpieczeniowych. Zostało to zrobione, aby Ukraińcy mogli kupować usługi emerytalne dla swoich przyszłych emerytur. Funkcja ta jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które

 • Pracują poza Ukrainą, ale chciałyby w przyszłości otrzymywać ukraińską emeryturę.
 • Dla osób w wieku emerytalnym, które obecnie nie mają odpowiedniego stażu pracy, aby otrzymać emeryturę.
 • Pracowników, którzy otrzymują niskie oficjalne dochody, ale chcieliby w przyszłości otrzymywać wyższą emeryturę.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy:

 1. Podpisać umowę z Funduszem Emerytalnym przy użyciu podpisu elektronicznego lub Diia.
 2. Samodzielnie określić czas trwania, częstotliwość i wysokość składek ubezpieczeniowych.
Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *