Jak ubiegać się o ochronę tymczasową w Rumunii?

26 grudnia 2022
Source: Vista Create

Rumunia, podobnie jak inne kraje UE, zapewnia ukraińskim uchodźcom schronienie przed rosyjską agresją. Obecnie ukraińscy uchodźcy stanowią 2% wszystkich mieszkańców kraju. Rozmawiamy o tym, jak uzyskać tymczasową ochronę w Rumunii, co kraj ten oferuje Ukraińcom i na jaką pomoc finansową można liczyć.

Kto ma prawo do otrzymania tymczasowej ochrony w Rumunii?

Następujące kategorie osób mogą liczyć na ochronę tymczasową w Rumunii:

 • obywatele Ukrainy, którzy przebywali na terytorium Ukrainy do dnia 24 lutego oraz członkowie ich rodzin, niezależnie od tego, kiedy opuścili terytorium Ukrainy;
 • osoby, które nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, ale korzystały z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony narodowej na terytorium Ukrainy do dnia 24 lutego 2022 roku;
 • osoby, które nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, ale legalnie przebywały na terytorium Ukrainy do 24 lutego i mogą to udokumentować. Co ważne, aby skorzystać z ochrony czasowej w Rumunii, osoby te muszą udowodnić, że nie mogą wrócić do swojego kraju w bezpiecznych i trwałych warunkach.

Członkowie rodziny we wszystkich powyższych kategoriach to małżonkowie, partnerzy, z którymi pozostajesz w stałym związku, dzieci i inni bliscy krewni. Uprawnieni są również do otrzymania ochrony czasowej w tym kraju.

Istnieją również przypadki, w których można odmówić ochrony czasowej w Rumunii. Takie przypadki obejmują:

 1. popełnienie ciężkiej zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennej przez osobę, której udzielono ochrony czasowej. Obejmuje to nawet te przypadki, w których przestępstwo zostało popełnione przed wjazdem do Rumunii;
 2. osoba ubiegająca się o ochronę czasową jest winna czynów sprzecznych z zasadami i celami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ);
 3. istnieją uzasadnione powody, aby uznać osobę ubiegającą się o ochronę czasową za niebezpieczną dla Rumunii.

Jak uzyskać tymczasową ochronę w Rumunii?

Jeśli kwalifikujesz się do tymczasowej ochrony w Rumunii, będziesz mieć 90 dni na złożenie wniosku o ten status. W tym celu należy skontaktować się z władzami rumuńskimi. Może to być Straż Graniczna, Główny Inspektorat Imigracyjny lub Regionalny Ośrodek Postępowań i Zakwaterowań Osób Ubiegających się o Azyl. Adresy ośrodków regionalnych można znaleźć pod tym linkiem: https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-en/.

Proces uzyskania ochrony czasowej w Rumunii jest nieco bardziej skomplikowany niż w Polsce. Aby ubiegać się o udzielenie ochrony czasowej, należy podać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Data urodzenia;
 3. Obywatelstwo;
 4. Płeć;
 5. Dane osobowe;
 6. Dane o krewnych;
 7. Dane rodzinne;
 8. Adres w Rumunii;

Ponadto do 24 lutego należy przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dokumenty potwierdzające legalny pobyt na terytorium Ukrainy. A jeśli przyjechałeś z członkami rodziny – dokumenty potwierdzające więzi rodzinne.

Zostaniesz także sfotografowany na miejscu. Dodatkowo podpiszesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykonasz kopie dokumentów. Po pomyślnym przejściu wszystkich etapów otrzymasz zezwolenie na pobyt w Rumunii. Będzie zawierał Twój osobisty kod cyfrowy. Przyznanie statusu ochrony tymczasowej w Rumunii może zająć średnio do 30 dni.

Zezwolenie na pobyt w Rumunii wydawane jest na rok, ale istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejny rok. Pamiętaj też, że jeśli przyjechałeś do Rumunii całą rodziną, każdy członek Twojej rodziny musi być obecny podczas procedury meldunkowej. W tym dzieci. Każda osoba, która otrzymała tymczasową ochronę w Rumunii, jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących statusu prawnego cudzoziemców.

Jakie prawa mają ukraińscy uchodźcy w Rumunii?

Zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej uchodźcy ukraińscy, którzy otrzymali ochronę czasową w Rumunii, mają prawo do:

 1. bezpłatnego zamieszkania w obozach tymczasowego zakwaterowania;
 2. otrzymywania pomocy humanitarnej;
 3. zatrudnienia na rumuńskim rynku pracy;
 4. dzieci i studenci – dostępu do edukacji;
 5. dostępu do bezpłatnej opieki medycznej;
 6. podróżowania po krajach Unii Europejskiej w ciągu 90 dni na 180 dni roku kalendarzowego;
 7. pomocy społecznej;
 8. pomocy finansowej.

Możesz też liczyć na to, że zostaniesz przygarnięty przez rumuńską rodzinę. Ale w tym przypadku należy wiedzieć, że taka rodzina musi koniecznie poinformować o tym rumuńskie władze. Jeśli zameldujesz się na nocleg w obiektach turystycznych, takich jak hotele, będziesz musiał dopełnić formalności administracyjnych w zależności od instytucji. Pomoc finansowa na wynajem mieszkań nie jest udzielana, ale osoby goszczące Ukraińców mogą liczyć na rekompensatę. Masz również prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hostelach i hotelach, ponieważ instytucje te otrzymują rekompensatę za przyjęcie ukraińskich uchodźców.

Zobacz też: Airbnb zapewnia darmowe noclegi dla Ukraińców w Warszawie

Jeśli planujesz podjąć pracę w Rumunii, masz do tego prawo na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. Nie musisz uzyskiwać wizy pracowniczej ani pozwolenia na pracę. Ale jeśli planujesz dostać pracę w branży medycznej, musisz mieć dokumenty potwierdzające twoje kwalifikacje.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Na jaką pomoc finansową mogą liczyć Ukraińcy w Rumunii?

Ukraińcy, którzy wybrali Rumunię jako kraj tymczasowej ochrony, mogą także liczyć na pomoc finansową. Obejmuje ona:

 1. pomoc finansową od ONZ. Jego wielkość to 110 euro za osobę dorosłą i 120 euro za dziecko. Zasiłek wypłacany jest przez trzy miesiące. Możesz ubiegać się o pomoc od ONZ w Rumunii pod tym linkiem: https://enketo.unhcr.org/single/7iuP2pWb.
 2. miesięczne świadczenie na dzieci niepełnosprawne w wysokości 135 euro. Płatności zostaną dokonane w ciągu 6 miesięcy;
 3. pomoc finansową z Czerwonego Krzyża. Udzielana jest tym, którzy nie otrzymują pomocy od ONZ. Jego wielkość to 110 euro za osobę dorosłą i 120 euro za dziecko. Podobnie jak w przypadku ONZ pomoc wypłacana jest przez 3 miesiące. Aby złożyć wniosek, musisz pobrać aplikację IFRC. Można to zrobić na IOS lub Google Play;
 4. pomoc finansową dla osób, które uzyskały status buchodźcy w Rumunii. Jego wielkość to 200 euro za osobę dorosłą i 300 euro za dziecko.

Generalnie kwota ewentualnej pomocy finansowej powinna wystarczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Tetiana Sharapova

Kreatywność jest sensem życia Tetiany. Pisze wiersze, scenariusze i artykuły. Robi zdjęcia. Potrafi znaleźć wspólny język z ludźmi. Z wzajemnością uwielbia zwierzęta, zwłaszcza koty i psy. Miłośniczka książek, komiksów oraz gier komputerowych.

podziel się
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *