Jak ubiegać się o ochronę tymczasową w Rumunii w 2023 r.

Tetiana Sharapova
21 kwietnia 2023
Komentarze 0
Tymczasowa ochrona pod flagą Rumunii Source: Vista Create

Rumunia, podobnie jak inne kraje UE, zapewnia ukraińskim uchodźcom schronienie przed rosyjską agresją. Obecnie ukraińscy uchodźcy stanowią 2% wszystkich mieszkańców kraju. Rozmawiamy o tym, jak uzyskać tymczasową ochronę w Rumunii, co kraj ten oferuje Ukraińcom i na jaką pomoc finansową można liczyć.

Kto ma prawo do otrzymania tymczasowej ochrony w Rumunii?

Następujące kategorie osób mogą liczyć na ochronę tymczasową w Rumunii:

 • obywatele Ukrainy, którzy przebywali na terytorium Ukrainy do dnia 24 lutego oraz członkowie ich rodzin, niezależnie od tego, kiedy opuścili terytorium Ukrainy;
 • osoby, które nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, ale korzystały z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony narodowej na terytorium Ukrainy do dnia 24 lutego 2022 roku;
 • osoby, które nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, ale legalnie przebywały na terytorium Ukrainy do 24 lutego i mogą to udokumentować. Co ważne, aby skorzystać z ochrony czasowej w Rumunii, osoby te muszą udowodnić, że nie mogą wrócić do swojego kraju w bezpiecznych i trwałych warunkach.

Członkowie rodziny we wszystkich powyższych kategoriach to małżonkowie, partnerzy, z którymi pozostajesz w stałym związku, dzieci i inni bliscy krewni. Uprawnieni są również do otrzymania ochrony czasowej w tym kraju.

Istnieją również przypadki, w których można odmówić ochrony czasowej w Rumunii. Takie przypadki obejmują:

 1. popełnienie ciężkiej zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennej przez osobę, której udzielono ochrony czasowej. Obejmuje to nawet te przypadki, w których przestępstwo zostało popełnione przed wjazdem do Rumunii;
 2. osoba ubiegająca się o ochronę czasową jest winna czynów sprzecznych z zasadami i celami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ);
 3. istnieją uzasadnione powody, aby uznać osobę ubiegającą się o ochronę czasową za niebezpieczną dla Rumunii.

Jak uzyskać tymczasową ochronę w Rumunii?

Jeśli kwalifikujesz się do tymczasowej ochrony w Rumunii, będziesz mieć 90 dni na złożenie wniosku o ten status. W tym celu należy skontaktować się z władzami rumuńskimi. Może to być Straż Graniczna, Główny Inspektorat Imigracyjny lub Regionalny Ośrodek Postępowań i Zakwaterowań Osób Ubiegających się o Azyl. Adresy ośrodków regionalnych można znaleźć pod tym linkiem: https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-en/.

Proces uzyskania ochrony czasowej w Rumunii jest nieco bardziej skomplikowany niż w Polsce. Aby ubiegać się o udzielenie ochrony czasowej, należy podać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Data urodzenia;
 3. Obywatelstwo;
 4. Płeć;
 5. Dane osobowe;
 6. Dane o krewnych;
 7. Dane rodzinne;
 8. Adres w Rumunii;

Ponadto do 24 lutego należy przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dokumenty potwierdzające legalny pobyt na terytorium Ukrainy. A jeśli przyjechałeś z członkami rodziny – dokumenty potwierdzające więzi rodzinne.

Zostaniesz także sfotografowany na miejscu. Dodatkowo podpiszesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykonasz kopie dokumentów. Po pomyślnym przejściu wszystkich etapów otrzymasz zezwolenie na pobyt w Rumunii. Będzie zawierał Twój osobisty kod cyfrowy. Przyznanie statusu ochrony tymczasowej w Rumunii może zająć średnio do 30 dni.

Zezwolenie na pobyt w Rumunii wydawane jest na rok, ale istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejny rok. Pamiętaj też, że jeśli przyjechałeś do Rumunii całą rodziną, każdy członek Twojej rodziny musi być obecny podczas procedury meldunkowej. W tym dzieci. Każda osoba, która otrzymała tymczasową ochronę w Rumunii, jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących statusu prawnego cudzoziemców.

Jakie prawa mają ukraińscy uchodźcy w Rumunii?

Zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej uchodźcy ukraińscy, którzy otrzymali ochronę czasową w Rumunii, mają prawo do:

 1. bezpłatnego zamieszkania w obozach tymczasowego zakwaterowania;
 2. otrzymywania pomocy humanitarnej;
 3. zatrudnienia na rumuńskim rynku pracy;
 4. dzieci i studenci – dostępu do edukacji;
 5. dostępu do bezpłatnej opieki medycznej;
 6. podróżowania po krajach Unii Europejskiej w ciągu 90 dni na 180 dni roku kalendarzowego;
 7. pomocy społecznej;
 8. pomocy finansowej.

Możesz też liczyć na to, że zostaniesz przygarnięty przez rumuńską rodzinę. Ale w tym przypadku należy wiedzieć, że taka rodzina musi koniecznie poinformować o tym rumuńskie władze. Jeśli zameldujesz się na nocleg w obiektach turystycznych, takich jak hotele, będziesz musiał dopełnić formalności administracyjnych w zależności od instytucji. Pomoc finansowa na wynajem mieszkań nie jest udzielana, ale osoby goszczące Ukraińców mogą liczyć na rekompensatę. Masz również prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hostelach i hotelach, ponieważ instytucje te otrzymują rekompensatę za przyjęcie ukraińskich uchodźców.

Zobacz też: Darmowe zakwaterowanie dla Ukraińców na Airbnb

Jeśli planujesz podjąć pracę w Rumunii, masz do tego prawo na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. Nie musisz uzyskiwać wizy pracowniczej ani pozwolenia na pracę. Ale jeśli planujesz dostać pracę w branży medycznej, musisz mieć dokumenty potwierdzające twoje kwalifikacje.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Na jaką pomoc finansową mogą liczyć Ukraińcy w Rumunii?

Ukraińcy, którzy wybrali Rumunię jako kraj tymczasowej ochrony, mogą także liczyć na pomoc finansową. Obejmuje ona:

 1. pomoc finansową od ONZ. Jego wielkość to 110 euro za osobę dorosłą i 120 euro za dziecko. Zasiłek wypłacany jest przez trzy miesiące. Możesz ubiegać się o pomoc od ONZ w Rumunii pod tym linkiem: https://enketo.unhcr.org/single/7iuP2pWb.
 2. miesięczne świadczenie na dzieci niepełnosprawne w wysokości 135 euro. Płatności zostaną dokonane w ciągu 6 miesięcy;
 3. pomoc finansową z Czerwonego Krzyża. Udzielana jest tym, którzy nie otrzymują pomocy od ONZ. Jego wielkość to 110 euro za osobę dorosłą i 120 euro za dziecko. Podobnie jak w przypadku ONZ pomoc wypłacana jest przez 3 miesiące. Aby złożyć wniosek, musisz pobrać aplikację IFRC. Można to zrobić na IOS lub Google Play;
 4. pomoc finansową dla osób, które uzyskały status buchodźcy w Rumunii. Jego wielkość to 200 euro za osobę dorosłą i 300 euro za dziecko.

Generalnie kwota ewentualnej pomocy finansowej powinna wystarczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Ponadto osoby, które są oficjalnie zatrudnione w Rumunii i wysyłają swoje dzieci do rumuńskich szkół, będą mogły otrzymywać świadczenia przez 4 miesiące od 1 maja 2023 r. Wcześniej kwota pomocy została ustalona na 2000 lei (około 400 euro), ale w najnowszej wersji rezolucji kwota ta zniknęła. Nowa kwota, a także procedura płatności, powinny zostać ustalone podczas kolejnych posiedzeń rządu. Oczekuje się, że kwota ta powinna pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia. Po 4 miesiącach, podczas których ukraińscy uchodźcy w Rumunii otrzymają wypłaty, do końca 2023 roku będą mogli otrzymać jednorazową pomoc, która powinna pokryć koszty utrzymania. Pieniądze są przyznawane dla każdej rodziny (lub osoby, jeśli nie ma rodziny).

Program 50/20 na znalezienie darmowego zakwaterowania w Rumunii

Niektóre wrażliwe kategorie uchodźców z Ukrainy mogą również liczyć na bezpłatne zakwaterowanie w Rumunii, a mianowicie:

 • studenci studiujący na rumuńskich uniwersytetach;
 • osoby powyżej 65 roku życia.

Aby uzyskać darmowe zakwaterowanie, należy znaleźć osobę, która zgodzi się, aby w jej domu zamieszkali Ukraińcy.

Reszta należy do obowiązków właściciela domu. Musi on wykonać następujące czynności:

 1. W ciągu pierwszych trzech dni zarejestrować uchodźców na posterunku policji;
 2. Złożyć wniosek o odszkodowanie w ciągu pierwszych trzech dni miesiąca.

Program 50/20 jest podobny do programu 40+ w Polsce. Jednak, aby wziąć udział w tym programie, nie trzeba uzyskać statusu ochrony tymczasowej. To znaczy, że najpierw można się osiedlić, a potem skompletować wszystkie niezbędne dokumenty. Trzeba tylko potwierdzić, że mieszkało się na Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji na pełną skalę.

W ramach programu osoby, które będą gościć uchodźców, otrzymają:

 • 50 lei dziennie za zapewnienie zakwaterowania;
 • 20 lei dziennie za zapewnienie wyżywienia.

Należy być również przygotowanym na to, że po zgłoszeniu się na nocleg, do mieszkania mogą przyjść służby socjalne, aby sprawdzić warunki, w jakich żyją ukraińscy uchodźcy.

Należy pamiętać, że zgodnie ze zaktualizowanymi zasadami program 50/20 jest ważny tylko dla studentów rumuńskich uniwersytetów i dla osób powyżej 65 roku życia. Jeśli dana osoba przyjęła uchodźców, którzy nie należą do tych dwóch kategorii i otrzymała dla nich wcześniej wsparcie finansowe od państwa, to od 30 kwietnia 2023 r.

Aby znaleźć zakwaterowanie, można skorzystać z mediów społecznościowych. Można też skorzystać z portalu Dakh. Ta metoda jest najbezpieczniejsza.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *