Jak osoby, które przyjechały przed wojną, mogą przedłużyć legalny pobyt?

Tetiana Sharapova
Polska | 16 grudnia 2022
Komentarze 0
nadanie zezwolenia na pobyt w Polsce. PL Source: Vista Create

Polska zezwoliła na legalny pobyt na swoim terytorium Ukraińcom, którzy przybyli po 24 lutego, w związku z wybuchem działań wojennych w Ukrainie. Ale co z tymi, którzy wjechali do Polski przed wojną i których legalny pobyt wygasa? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Na jakiej podstawie następuje automatyczne przedłużenie legalnego pobytu w Polsce?

Jeśli wjechałeś do Polski przed 24 lutego 2022 r. na podstawie ruchu bezwizowego lub wizy Schengen, legalność Twojego pobytu zostaje automatycznie przedłużona do 24 sierpnia 2023 r. Mówimy o tych dokumentach, które straciły ważność po 24 lutego.

Jeśli przebywałeś w Polsce na podstawie wizy krajowej lub dokumentu uprawniającego do pobytu czasowego, którego termin ważności upłynął przed 24 lutego, możesz legalnie przebywać w Polsce do 31 grudnia 2022 roku. Aby nadal przebywać w Polsce, należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do 31 grudnia. Wniosek składany jest w zwykłym trybie.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Jak przedłużyć legalny pobyt w Polsce dla kierowców?

Jeśli Twoje dokumenty stracą ważność przed 24 lutego 2022 roku, musisz przedłużyć swój legalny pobyt.

Dziś kierowcy i pracownicy linii lotniczych mogą przedłużyć wizę bez konieczności wyjazdu do Ukrainy. Stosowną decyzję podjął polski rząd jesienią 2022 roku. Faktem jest, że spodziewano się niedoboru pracowników w tych dziedzinach. Mogą oni przedłużyć wizę bez wyjazdu do Ukrainy pod następującymi warunkami:

 • w momencie ubiegania się o przedłużenie wizy osoba przebywała legalnie w Polsce;
 • jeśli osoby te planują dalszą pracę w dziedzinie transportu międzynarodowego lub lotnictwa.

W takich przypadkach można ubiegać się o przedłużenie wizy krajowej bez konieczności opuszczania Polski. Aby to zrobić, można skontaktować się z centrum wizowym we Lwowie, wysyłając wszystkie niezbędne dokumenty pocztą.

Jak przedłużyć legalny pobyt w Polsce dla osób, które przyjechały przed 24 lutego?

Jeśli Twoje dokumenty, zgodnie z którymi mogłeś legalnie przebywać w Polsce, wygasły przed 24 lutego 2022 roku, masz prawo do legalnego pobytu w Polsce do 31 grudnia tego roku. Dodatkowo będziesz miał jeszcze miesiąc na przedłużenie legalności pobytu. Czyli tak naprawdę masz czas do 31 stycznia.

Najlepszą opcją przedłużenia pobytu jest złożenie wniosku o kartę pobytu. Dokument ten pozwala na zamieszkanie i pracę w Polsce bez konieczności uzyskania wizy. Ponadto posiadanie tego dokumentu pozwoli również na swobodne podróżowanie.

W celu wyrobienia karty pobytu należy zgromadzić następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy. Jego przykład można znaleźć pod tym linkiem. Kwestionariusz wypełnia się w dwóch egzemplarzach niezależnie. Wypełnia się go wyłącznie w języku polskim i literami łacińskimi.
 2. 4 aktualne zdjęcia (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą zgłoszenia) o wymiarach 3,5×4,5;
 3. oryginał i kopia ważnego paszportu zagranicznego;
 4. dokument potwierdzający istnienie podstaw do uzyskania karty pobytu (zaświadczenie o przyjęciu na polską uczelnię, umowa o pracę itp;)
 5. dokument o rejestracji czasowej (meldunek) i numerze PESEL;
 6. dokument potwierdzający dostępność miejsca zamieszkania (umowa najmu, itp.);
 7. ubezpieczenie zdrowotne (w tym polisa wystawiona poza granicami Polski);
 8. dokumenty potwierdzające dostępność środków na zakwaterowanie;
 9. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Zobacz też: Szkoły policealne w Polsce

Z reguły decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt jest podejmowana w ciągu 1-3 miesięcy. Terminy te mogą być jednak znacznie dłuższe. Na czas podejmowania decyzji można cały czas przebywać w Polsce. Najważniejsze jest jednak to, aby złożyć wniosek o kartę przed upływem terminu legalnego pobytu.

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty w języku ukraińskim muszą być przetłumaczone na język polski i poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy skontaktować się z Departamentem ds. Cudzoziemców. Aby to zrobić, trzeba umówić się na spotkanie za pośrednictwem strony internetowej.

Dokumenty można odebrać samodzielnie lub skontaktować się z pośrednikami. Pamiętaj jednak, że w tym przypadku również będziesz musiał zapłacić za ich usługi.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *