Jak studenci w Polsce mogą otrzymać stypendium socjalne?

Komentarze 0
Studentka polska na uniwersytecie. Pl Source: Vista Create

Studenci w Polsce mają prawo liczyć na stypendium socjalne. Każdy, kto pochodzi z mniej zamożnej rodziny lub znajduje się w trudnej sytuacji z powodu pewnych okoliczności, może ubiegać się o dodatkowe wydatki na utrzymanie. Podpowiadamy, jak dostać stypendium socjalne w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć.

Kto może liczyć na stypendium socjalne w Polsce?

Studenci studiujący na polskich uczelniach mogą liczyć na stypendium socjalne. W tym celu muszą być spełnione następujące warunki:

 1. dochód rodziny studenta nie przekracza kwoty 1294 zł na osobę (przy czym kwota ta może się różnić w zależności od uczelni);
 2. studia mogą być stacjonarne, wieczorowe lub niestacjonarne na polskiej uczelni. Rodzaj uczelni, a także wiek studenta nie ma znaczenia;

Ważne jest, aby student udowodnił, że dochody jego rodziny są bardzo niskie i dlatego potrzebuje pomocy, aby podczas studiów czuł się jak najbardziej komfortowo. Każda uczelnia ma swoje własne zasady otrzymywania stypendium socjalnego, dlatego aby dokładnie poznać wszystkie warunki należy skontaktować się bezpośrednio z dziekanatem ds. socjalnych.

Uwzględnia się rodziców, opiekunów prawnych i/lub współmałżonka studenta, jeśli student pozostaje w związku małżeńskim. Nie liczą się dziadkowie. Pod uwagę brane jest również wynagrodzenie studenta, jeśli pracuje.

Czy studenci zagraniczni mogą liczyć na stypendium socjalne w Polsce?

Studenci zagraniczni mogą również liczyć na otrzymanie stypendium socjalnego w Polsce. Aby to zrobić, musisz studiować na polskiej uczelni na takim samym poziomie, jak inni polscy studenci. Jeśli więc studiujesz na ukraińskim uniwersytecie, nie możesz liczyć na stypendium socjalne.

Biorąc pod uwagę fakt, że poziom płacy minimalnej w Ukrainie jest niższy niż w Polsce, dość łatwo będzie udowodnić, że ukraiński student potrzebuje dodatkowego dochodu. Podobnie jak w przypadku Polaków, rodzaj uczelni, stopień i forma studiów oraz wiek studenta nie grają roli.

Rodzaje stypendiów socjalnych w Polsce

W Polsce istnieje kilka rodzajów stypendiów socjalnych. Mianowicie:

 1. Stypendium socjalne dla rodzin o niskich dochodach;
 2. Stypendium socjalne na opłacenie posiłków;
 3. Jednorazowe stypendium w przypadku urodzenia dziecka, choroby, wypadku lub śmierci osoby bliskiej;
 4. Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania;

W każdym przypadku musisz udowodnić, że masz niskie dochody, które nie pozwalają Ci w pełni egzystować i zapewnić sobie godnego życia. Należy pamiętać, że z reguły student może liczyć tylko na jeden rodzaj stypendium. W związku z tym, jeśli otrzymujesz już inny rodzaj stypendium, Twój wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych może zostać odrzucony.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o stypendium socjalne w Polsce?

Niezależnie od tego, na jakie stypendium liczysz, musisz zebrać następujący podstawowy zestaw dokumentów:

 1. Dokument wykształcenia przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczony notarialnie;
 2. Oryginał i kopia paszportu zagranicznego;
 3. Zaświadczenie lekarskie przetłumaczone na język polski;
 4. Kopia polisy ubezpieczeniowej wystawionej przez NFZ;
 5. Co najmniej trzy zdjęcia o rozmiarze 3,5×4,5;
 6. Certyfikaty znajomości języka polskiego;
 7. Dokument potwierdzający opłatę za pierwszy semestr studiów.
 8. W przypadku Ukraińców i innych cudzoziemców – wiza studencka;
 9. Kserokopia dowodu osobistego (legitymacja studencka).

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne do ww. dokumentów należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie o dochodach każdego członka rodziny za ostatni rok.
 2. Jeśli pracujesz – zaświadczenie o dochodach za ostatni rok.
 3. Jeśli potrzebujesz pomocy w opłaceniu czynszu za mieszkanie – umowa najmu;

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski. Pamiętaj też, że w zależności od uczelni lista wymagań i dokumentów może się różnić. Wyjaśnij zatem wszystkie niuanse ubiegania się o stypendium socjalne bezpośrednio na swojej polskiej uczelni.

Gdzie się udać, aby ubiegać się o stypendium socjalne w Polsce?

Aby ubiegać się o stypendium socjalne, należy skontaktować się z dziekanatem swojej uczelni (Wydziałem Komisji Stypendialnej). Ponadto możesz w nim wyjaśnić listę niezbędnych dokumentów i wszystkie niuanse związane z otrzymywaniem stypendium socjalnego.

Przygotuj się na rozpatrzenie wniosku przez miesiąc lub dłużej. W związku z tym stypendium nie otrzymasz od razu po złożeniu odpowiedniego wniosku. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium socjalnego.

Jaka jest wysokość stypendium socjalnego dla studentów w Polsce?

Kwota przypisana do studenta, który został zatwierdzony przez stypendium ogólne, różni się w zależności od uczelni, na której studiuje. Ale z reguły jest to suma od 200 do 950 zł miesięcznie. Stypendium zostanie wpłacone na konto bankowe, więc jeśli nie masz polskiej karty bankowej, a planujesz ubiegać się o to dofinansowanie, koniecznie załóż konto w polskim banku.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że z roku na rok wzrasta wysokość minimalnego dochodu na osobę w rodzinie. Od 2023 roku ta kwota wynosi 1294 zł. Od teraz więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego od swojej uczelni.

Zobacz też: Szkoły policealne w Polsce

Oczywiście wysokość stypendium nie będzie w stanie pokryć wszystkich wydatków. Ale będzie w stanie poprawić sytuację materialną studenta, co pozwoli mu maksymalnie skoncentrować się na nauce.

Jaki jest termin wypłaty stypendium socjalnego w Polsce?

Nie ma jasno określonego terminu, za jaki wypłacane jest stypendium socjalne. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że gdy tylko sytuacja materialna studenta się poprawi, przestanie on otrzymywać stypendium socjalne.

Ponadto każde stypendium w Polsce jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Z reguły termin ten wystarcza na ukończenie studiów wyższych. Zasady te dotyczą zarówno studentów polskich, jak i zagranicznych studiujących na polskich uczelniach.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *