Jak uzyskać dopłatę do energii elektrycznej w Polsce?

Komentarze 0
Source: Vista Create

Niektóre gospodarstwa domowe w Polsce mogą otrzymać od państwa dopłatę do zużytej energii elektrycznej. Podpowiadamy, kto i jak może ubiegać się o dotację.

Ustawa o ochronie praw odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.

Wojna rozpętana przez Rosję na terytorium Ukrainy przyniosła nieszczęście nie tylko Ukrainie, ale także wywołała kryzys na całym świecie. Oczywiście kryzys gospodarczy uderzył szczególnie mocno w kraje europejskie ze względu na ich geograficzną bliskość do regionu konfliktu zbrojnego i historyczne nadmierne uzależnienie od rosyjskiej energii. Polska nie jest wyjątkiem. Dlatego gwałtowny wzrost cen energii i wynikająca z niego szybka inflacja jest obecnie jednym z najtrudniejszych problemów kraju. Mimo to polski rząd szuka sposobów na zmniejszenie obciążenia ludności kosztami energii.

Jednym z antykryzysowych posunięć rządu była ustawa Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie praw odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku ze względu na sytuację na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 3 listopada 2022 roku. Ustawa m.in. przewiduje zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie roku bieżącego (do określonych limitów zużycia), a także wprowadza jednorazową dopłatę do energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, dla których jest ona głównym źródłem ogrzewania.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Kto może ubiegać się o dopłatę do energii elektrycznej w Polsce?

Zgodnie z przyjętą ustawą wszystkie gospodarstwa domowe, które wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania, w tym z wykorzystaniem pomp ciepła, mogą ubiegać się o jednorazową dopłatę do energii elektrycznej (Dodatek elektryczny). Nie ma ograniczeń co do dochodów rodziny. Ustawa nie przewiduje jednak ulgi elektrycznej dla właścicieli domów, którzy zainwestowali w systemy fotowoltaiczne i mikroinstalacje (panele słoneczne), nawet jeśli korzystają również z pompy ciepła. Ponadto decyzja legislacyjna wyraźnie wskazuje, że gospodarstwa domowe, które już złożyły wnioski i uzyskały zgodę na dopłaty do innych źródeł ciepła, m.in.

  • węgiel;
  • pelety;
  • gaz skroplony;
  • drewno opałowe;
  • olej opałowy.

Rząd planuje przeznaczyć około 1 mld zł na dodatkowe dofinansowanie do ogrzewania prądem. Według wstępnych szacunków z dopłat może skorzystać około 800 tys. gospodarstw domowych.

Warunki uzyskania dodatkowego dofinansowania na energię elektryczną w 2023 r.

Dopłata do energii elektrycznej jest zwykle związana z adresem zamieszkania, tzn. na jeden adres można otrzymać jedną dopłatę wyrównawczą. Jednak w niektórych przypadkach ustawa przewiduje również możliwość ubiegania się o kilka dopłat do energii elektrycznej na jeden adres – dotyczy to gospodarstw domowych, które mieszkają pod tym samym adresem, ale mają dwa autonomiczne źródła ogrzewania. Ponadto, zgodnie z nową ustawą:

Jeżeli pod tym samym adresem, ale w różnych lokalach, mieszka kilka gospodarstw domowych, które korzystają z różnych lub wspólnych źródeł ogrzewania wpisanych lub zarejestrowanych w centralnej ewidencji emisji budynków, dopłata do energii elektrycznej będzie przysługiwała każdemu z tych gospodarstw.

Decyzja o wypłacie Dodatku elektrycznego w takich przypadkach będzie podejmowana po szczegółowym zbadaniu sytuacji indywidualnie w drodze decyzji administracyjnej wójta lub burmistrza. Pozytywnej odpowiedzi można się spodziewać, jeśli uda się udowodnić, że pod tym samym adresem faktycznie mieszka kilka odrębnych gospodarstw domowych, które korzystają z odrębnego (lub wspólnego) źródła zaopatrzenia w ciepło.

Czy mogę otrzymać dodatek elektryczny, jeśli źródło ogrzewania nie jest zarejestrowane w CEEB?

We wrześniu 2020 roku uruchomiono w Polsce Centralną Ewidencję Emisji Budynków (CEEB), która ma wspierać termomodernizację i renowację starych budynków. Projekt ma być wdrożony do 2023 roku. W ramach projektu właściciele nieruchomości muszą złożyć deklaracje CEEB, informując o tym, jakie źródło ciepła wykorzystują do ogrzewania swoich domów. Efektem prowadzonych statystyk powinna być «mapa» charakterystyki węglowej budynków.

Dlatego też, zgodnie z przyjętą ustawą, o dopłatę do energii elektrycznej można ubiegać się nawet wtedy, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało jeszcze zgłoszone lub wpisane do CEEB. Zgodnie z przyjętą procedurą najpierw należy przeprowadzić ocenę środowiskową źródeł ogrzewania, na podstawie wyników której (w przypadku potwierdzenia, że źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest energia elektryczna) sporządza się notatkę służbową. Na podstawie ekspertyzy wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł od razu wpisać ją do rejestru CEEB bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia.

Zobacz też: Darmowe zakwaterowanie dla Ukraińców na Airbnb

Podobnie, jeśli gospodarstwo domowe nie złożyło wniosku o dopłatę, ale w wyniku oceny środowiskowej stwierdzono, że źródłem ogrzewania dla tego gospodarstwa jest energia elektryczna, dopłata do energii elektrycznej również zostanie przyznana.

Jak uzyskać dopłatę do energii elektrycznej?

Aby uzyskać dodatek elektryczny od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. należy złożyć wniosek do gminy. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • przynieść osobiście;
  • wysłać pocztą;
  • online za pośrednictwem serwisu e-PUAP.

Formularze wniosków można znaleźć w gminach i w internecie. Informacje o zatwierdzeniu wniosku można również uzyskać bezpośrednio w urzędzie państwowym lub drogą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia wniosku. Aby złożyć wniosek za pośrednictwem serwisu e-PUAP, należy zalogować się do portalu, wybrać z katalogu usługę Pismo ogólne do podmiotu publicznego, następnie odnaleźć adres właściwego rządu, określić rodzaj pisma, dołączyć wniosek, podpisać go podpisem elektronicznym i wysłać.

Środki muszą być wypłacone przez gminę do 31 marca 2023 roku. Standardowa kwota rekompensaty finansowej za ogrzewanie prądem wynosi 1000 zł, ale w przypadkach, gdy gospodarstwo domowe zużywa więcej niż 5 MWh energii elektrycznej rocznie, kwota ta zostanie zwiększona do 1500 zł.

Należy pamiętać, że wszystkie złożone wnioski zostaną sprawdzone pod kątem poprawności podanych informacji. Jeśli więc podczas weryfikacji wniosku o dopłatę do energii elektrycznej urzędnik ma wątpliwości co do prawdziwości podanych danych, ma prawo zorganizować osobiste spotkanie z wnioskodawcą. W przypadku potwierdzenia, że podane informacje nie są prawdziwe, dotacja zostanie odmówiona, a w niektórych przypadkach może stać się podstawą do wszczęcia postępowania karnego.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *