Jak uzyskać odszkodowanie w razie wypadku w Polsce?

Tetiana Sharapova
Medycyna | 18 stycznia 2023
Komentarze 0
Uzyskanie odszkodowania w wyniku wypadku. Pl Source: Vista Create

Niestety w życiu zdarzają się wypadki. I w takich sytuacjach trzeba wiedzieć, gdzie się udać, aby uzyskać odszkodowanie. Porozmawiajmy o tym, jak można to zrobić w Polsce.

Co może zostać uznane za wypadek?

Przede wszystkim warto zrozumieć, co jest uważane za wypadek. Wypadki w Polsce to:

 1. wypadek drogowy;
 2. pożar i śmierć spowodowane wdychaniem tlenku węgla;
 3. utonięcie;
 4. upadek z wysokości;
 5. porażenie prądem;
 6. zatrucie (niezależnie od rodzaju);
 7. urazy, które zostały otrzymane w produkcji lub w miejscu pracy.

Ponadto, jeśli dana osoba pracuje na określonym stanowisku, tę listę można rozszerzyć.

Należy pamiętać, że wypadek to nieprzewidziane zdarzenie, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć. One z kolei dzielą się na następujące klasyfikacje:

 1. lekkie;
 2. ciężkie;
 3. skutkujące śmiercią;
 4. wypadki grupowe;
 5. wypadki grupowe z poważnymi konsekwencjami.

Jeśli chodzi o urazy przy pracy, w większości zastosowanie mają punkty 2 i 3.

Jakie odszkodowanie można otrzymać w razie wypadku w Polsce?

W zależności od rodzaju i klasyfikacji urazu wysokość odszkodowania będzie się różnić. Ale obecnie kryteria są podzielone w następujący sposób:

 1. w razie nieszczęśliwego wypadku, który spowodował śmierć – zadośćuczynienie za koszty pogrzebu, zadośćuczynienie za szkody moralne, zapłatę alimentów (w przypadku utraty żywiciela rodziny);
 2. jeżeli wypadek spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu – zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w przypadku utraty sprawności ruchowej – zakup samochodu specjalnego, odszkodowanie z tytułu utraty zdolności do pracy;
 3. jednorazowe odszkodowanie za utratę zdrowia lub życia;
 4. renta z tytułu niezdolności do pracy.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Na jakich warunkach można otrzymać odszkodowanie w razie wypadku w Polsce?

Jeśli uległeś wypadkowi w Polsce, niezależnie od tego, gdzie się wydarzył, możesz liczyć na odszkodowanie. W tym celu musisz spełnić następujące warunki:

 1. jesteś ubezpieczony;
 2. jeśli masz mniej niż 30 lat – masz 1 rok ubezpieczenia i 4 lata doświadczenia pozaubezpieczeniowego (tj. opłaciłeś składkę na ubezpieczenie emerytalne);
 3. jeśli masz ponad 30 lat, masz 5 lat ubezpieczenia i 10 lat doświadczenia pozaubezpieczeniowego.

Jeśli pracujesz oficjalnie, płacisz comiesięczne składki na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W rzeczywistości oznacza to, że jesteś ubezpieczony. Uprawnia to do bezpłatnej opieki medycznej we wszystkich placówkach współpracujących z NFZ.

Polisę ubezpieczeniową można również wykupić w firmach prywatnych. Nie jest to zabronione przez prawo, a w przypadku konieczności otrzymania odszkodowania możesz skontaktować się bezpośrednio z firmą, w której wykupiłeś ubezpieczenie.

Dodatkowo możesz wykupić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Do tego potrzebujesz wykonać poniższe kroki:

 1. Zgłoś się do jednego z organów NFZ;
 2. Dołącz do wniosku dokument potwierdzający Twój legalny pobyt w Polsce;
 3. Sporządzić umowę;
 4. Skontaktuj się z ZUS w celu wypełnienia formularza ZUS ZZA.
 5. Otrzymuj szczegóły płatności i wpłacaj środki co miesiąc.

Niestety, jeśli dana osoba nie jest ubezpieczona, nie może liczyć na odszkodowanie. Więc uważaj na to. Zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy mieszkający na terytorium tego kraju mogą liczyć na odszkodowanie w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Jak uzyskać odszkodowanie w razie wypadku?

Jeśli miałeś już wypadek, musisz działać zgodnie z następującymi wytycznymi:

 • Jeśli jesteś ubezpieczony w prywatnej firmie:
 1. Skontaktuj się z pomocą techniczną (numer podany na polisie ubezpieczeniowej).
 2. Podaj numer swojej polisy ubezpieczeniowej;
 3. Opisz, co konkretnie ci się przydarzyło;
 4. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Zobacz też: Mapuj Pomoc od ponad roku pomaga Ukraińcom

 • Jeżeli posiadasz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne lub opłacasz składki ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami umowy:
 1. Skontaktuj się ze szpitalem.
 2. Zgłoś się do ZUS z oświadczeniem, że zostałeś poszkodowany;
 3. Odbądź powtórne badanie lekarskie;

Wówczas wszystko zależy od wyniku badania lekarskiego. Ważne jest, aby w razie wypadku jak najszybciej udać się do szpitala.

W tych przypadkach możesz otrzymać odmowę wypłaty odszkodowania

Nie zawsze możliwe jest uzyskanie odszkodowania w wyniku wypadku. Istnieje wiele powodów, dla których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy. Dzieje się tak wówczas, kiedy:

 1. Zostałeś źle zdiagnozowany;
 2. Nie masz dowodu poniesionych wydatków (rachunków itp.);
 3. Złożony przez Ciebie formularz nie zawiera informacji o placówce medycznej, do której się zgłosiłeś;
 4. Zbyt późno zgłosiłeś się po pomoc;
 5. Zostałeś błędnie zdiagnozowany lub nie w pełni zdiagnozowany;
 6. Istnieją dowody na to, że wypadek wydarzył się celowo. To samo dotyczy umyślnego samookaleczenia;
 7. Uległeś wypadkowi komunikacyjnemu pod wpływem alkoholu lub innych środków psychotropowych;
 8. Przyczyną śmierci jest samobójstwo.

Oczywiście lista powodów nie ogranicza się tylko do tego. Ale to właśnie w tych przypadkach najczęściej odmawia się wypłaty odszkodowania. Zbierz też wszystkie dokumenty, które potwierdzają koszty leczenia i diagnozę.

Jeśli nadal odmawia się Ci odszkodowania, masz prawo odwołać się od tej decyzji. Będziesz miał na to 14 dni od momentu otrzymania odmowy. Najlepiej skonsultować się z prawnikiem. W Polsce istnieje nawet możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej.

Nie da się też określić dokładnych ram czasowych, w jakich otrzymasz odszkodowanie w przypadku pozytywnej decyzji. Z reguły dzieje się to w ciągu 1 do 2 miesięcy.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *