Ważne informacje dla kandydatów planujących zdać NTM we Wrocławiu

21 lipca 2022

Zła wiadomość dla kandydatów, którzy zamierzali przystąpić do narodowego testu multidyscyplinarnego (NTM) we Wrocławiu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Zmiany

Ukraińskie Centrum Oceny Jakości Kształcenia poinformowało, że część kandydatów nie będzie mogła wziąć udziału w sesji głównej narodowych testów multidyscyplinarnych, które miały się odbyć na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Wynika to z głównej działalności uczelni, z powodu której nie będzie możliwe przeprowadzenie testów w kilku salach dydaktycznych oferowanych przez uczelnię.

Do dalej?

UCOJK prosi kandydatów zamierzających przystąpić do egzaminu we Wrocławiu o udział w dodatkowej sesji NTM. W tym celu należy zgłosić się od 1 do 10 sierpnia na stronie informacyjnej dla zdających.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Terminy badań

Narodowy test multidyscyplinarny zaplanowano w trzech sesjach. Sesja główna – 18 lipca-10 sierpnia, sesja dodatkowa – 16-20 sierpnia, sesja specjalna – 12-16 września.

Złożony test magisterski i magisterski test kompetencji edukacyjnych: sesja główna – 10-17 sierpnia, dodatkowa – 7-10 września; specjalna – wrzesień-październik (dokładne daty zostaną podane później).

Więcej na temat rodzajów testów

Narodowy Test Multidyscyplinarny to komputerowy test online składający się z trzech głównych części: języka ukraińskiego, matematyki i historii Ukrainy. Test będzie miał 20 pytań w każdej z części. Ich realizacja trwa 120 minut.

Złożony test magisterski (ZTM) jest przeznaczony dla magistrów prawa i prawa międzynarodowego. Znajdziemy w nim dwa bloku pytań: język obcy (angielski, niemiecki, francuski lub hiszpański do wyboru) oraz prawo.

Do testu kompetencji edukacyjnych przystępują kandydaci na następujące kierunki: nauki społeczne i humanistyczne, dziennikarstwo, zarządzanie i administracja, zarządzanie i administracja publiczna, stosunki międzynarodowe (z wyjątkiem prawa międzynarodowego). W teście pojawią się zadania, które mają na celu określenie ogólnych kompetencji dydaktycznych osób przystępujących do egzaminu.

Więcej o testach i ich rodzajach możesz przeczytać tutaj.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Denys Savchenko

Możliwość komentowania została wyłączona.