Ważne informacje dla kandydatów planujących zdać NTM we Wrocławiu

21 lipca 2022
Wnioskodawcy piszą test wieloprzedmiotowy

Zła wiadomość dla kandydatów, którzy zamierzali przystąpić do narodowego testu multidyscyplinarnego (NTM) we Wrocławiu.

Zmiany

Ukraińskie Centrum Oceny Jakości Kształcenia poinformowało, że część kandydatów nie będzie mogła wziąć udziału w sesji głównej narodowych testów multidyscyplinarnych, które miały się odbyć na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Wynika to z głównej działalności uczelni, z powodu której nie będzie możliwe przeprowadzenie testów w kilku salach dydaktycznych oferowanych przez uczelnię.

Do dalej?

UCOJK prosi kandydatów zamierzających przystąpić do egzaminu we Wrocławiu o udział w dodatkowej sesji NTM. W tym celu należy zgłosić się od 1 do 10 sierpnia na stronie informacyjnej dla zdających.

Terminy badań

Narodowy test multidyscyplinarny zaplanowano w trzech sesjach. Sesja główna – 18 lipca-10 sierpnia, sesja dodatkowa – 16-20 sierpnia, sesja specjalna – 12-16 września.

Złożony test magisterski i magisterski test kompetencji edukacyjnych: sesja główna – 10-17 sierpnia, dodatkowa – 7-10 września; specjalna – wrzesień-październik (dokładne daty zostaną podane później).

Więcej na temat rodzajów testów

Narodowy Test Multidyscyplinarny to komputerowy test online składający się z trzech głównych części: języka ukraińskiego, matematyki i historii Ukrainy. Test będzie miał 20 pytań w każdej z części. Ich realizacja trwa 120 minut.

Złożony test magisterski (ZTM) jest przeznaczony dla magistrów prawa i prawa międzynarodowego. Znajdziemy w nim dwa bloku pytań: język obcy (angielski, niemiecki, francuski lub hiszpański do wyboru) oraz prawo.

Do testu kompetencji edukacyjnych przystępują kandydaci na następujące kierunki: nauki społeczne i humanistyczne, dziennikarstwo, zarządzanie i administracja, zarządzanie i administracja publiczna, stosunki międzynarodowe (z wyjątkiem prawa międzynarodowego). W teście pojawią się zadania, które mają na celu określenie ogólnych kompetencji dydaktycznych osób przystępujących do egzaminu.

Więcej o testach i ich rodzajach możesz przeczytać tutaj.

Denys Savchenko

podziel się
Polecane
Najnowsze
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.