Od 21 września obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące pieszych

Tetiana Sharapova
Polska, Transport | 24 września 2022
Komentarze 0
Para dyskutuje o nowych mandatach dla pieszych

Od środy, 21 września, w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące pieszych. Chodzi o zasadę przekraczania dróg rowerowych. Za jego naruszenie trzeba będzie zapłacić mandat.

Od 21 września ścieżka rowerowa została zrównana z torami kolejowymi i drogą. Oznacza to, że można ją przekraczać tylko w wyraźnie oznaczonych miejscach. Dowiedz się więcej, aby uniknąć otrzymania mandatu.

Co przewidują zmiany?

Zgodnie z nowymi przepisami, przez pas rowerowy należy przechodzić w wyraźnie oznaczonym miejscu – na przejściu. Poprzednio nie było to wymagane. Piesi mogli przekraczać ścieżkę tam, gdzie było to potrzebne. Faktem jest, że ścieżka dla pieszych została uznana za część chodnika.

Ponadto podczas przechodzenia przez ścieżkę zabronione jest używanie telefonu komórkowego. Te same zasady obowiązują przy przekraczaniu ulicy lub torów kolejowych.

Za naruszenie tych zasad trzeba będzie zapłacić karę. Jej wysokość to 50 zł.

Pieszy, który wchodzi na jezdnię, ścieżkę rowerową lub torowisko albo je przekracza, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejścia dla pieszych – to nowe brzmienie jednej z zasad dotyczących pieszych w przepisach ruchu drogowego.

Czy zdarzają się przypadki, kiedy można przejść w nieoznaczonym miejscu?

Mimo wprowadzonych zmian, zdarzają się też przypadki, że można przejść przez pas rowerowy w innym miejscu. Są to tak zwane proponowane przejścia. Jest to miejsce, które nie jest oznaczone jako przejście dla pieszych, ale jest technicznie przystosowane do tych celów.

Proponowane przejście może być stosowane w następujących warunkach:

  • Proponowane przejście nie może być bliżej niż 100 metrów od oznakowanego przejścia dla pieszych. Jest to ważne, ponieważ w przeciwnym razie będziesz musiał zapłacić mandat.
  • Pieszy nie może utrudniać ruchu rowerów. Nie będzie też miał prawa pierwszeństwa. Jeśli nadjeżdża rower, pieszy ma obowiązek przepuścić go i dopiero wtedy może przejść.
  • Na proponowanych przejściach zabrania się zwalniania i rozpoczynania biegu.

Jeśli więc nie jesteście pewni, czy w danym miejscu można przejść przez ścieżkę rowerową, lepiej pójść nieco dalej i skorzystać z „zebry”.

Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów – mówi art. 13 prawa o ruchu drogowym.

Jakie inne zasady ruchu drogowego powinieneś znać?

W Polsce obowiązują też zasady ruchu drogowego, których nie ma w Ukrainie. Z tego powodu wielu nowo przybyłych (a czasem nawet tych, którzy mieszkają w Polsce od dawna) może mieć problemy.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem, na przejściach dla pieszych obowiązują następujące zasady:

  1. Piesi mają prawo pierwszeństwa na drodze. Mówimy o terenach, które są oznaczone zebrą. Kierowca jest zobowiązany do zatrzymania się, jeśli pieszy wchodzi na przejście.
  2. Pieszy nie ma prawa korzystać z telefonu czy innych urządzeń w momencie, gdy przekracza jezdnię. Faktem jest, że urządzenia te upośledzają prawidłową percepcję sytuacji na drodze i stwarzają zagrożenie dla życia.
  3. Musisz zachować dystans. Na autostradach i drogach ekspresowych łatwo obliczyć bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu: powinna ona wynosić połowę Twojej prędkości. To znaczy, jeśli poruszasz się z prędkością 100 km/h, to samochód przed tobą powinien być 50 metrów.
  4. Pierwszeństwo na drodze mają służby ratownicze. Wszyscy użytkownicy dróg muszą umożliwić służbom ratowniczym i pojazdom ze specjalnymi sygnałami szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia, tworząc korytarz ratunkowy (korytarz życia). Jest to wolne miejsce przeznaczone na transport służb ratowniczych i nadanie im pierwszeństwa. Kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem ruchu zobowiązani są do przesunięcia się w lewo, a kierowcy na pozostałych pasach – w prawo, tak aby karetki mogły swobodnie przejechać.
  5. Z pasów rowerowych w Polsce mogą korzystać zarówno rowerzyści, jak i skutery. Jeśli jedziesz po chodniku, musisz zachować taką samą prędkość jak piesi. Ponadto musisz im ustąpić prawa do drogi.
  6. Reflektory powinny być zawsze włączone. Jadąc samochodem należy przez cały dzień włączać światła mijania.

Niedawno pisaliśmy o zasadach rejestracji samochodów w Polsce.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *