Ukraińska edukacja dla studentów za granicą w roku akademickim 2023-2024

Yana Zakharchuk
Dzieci, Polska | 17 września 2023
Komentarze 0
Dziewczyna uczy się w ukraińskiej szkole za granicą-PL

Rok akademicki 2023-2024 na Ukrainie rozpoczął się 1 września 2023 roku. Z powodu wojny wiele ukraińskich rodzin przeniosło się za granicę. Pojawia się wiele pytań dotyczących studiowania za granicą lub kontynuowania nauki na odległość w ukraińskich szkołach. Przeczytaj najnowsze informacje na ten temat w naszym artykule.

Opcje edukacyjne dla ukraińskich studentów w Polsce w roku akademickim 2023-2024

Wielu ukraińskich uczniów nie ma możliwości nauki w polskich placówkach edukacyjnych z powodu braku miejsc w polskich szkołach średnich, dlatego znaczna liczba uczniów pozostaje w nauczaniu zdalnym w ukraińskich szkołach. Również dla ukraińskich dzieci, które obecnie przebywają w Polsce, nastąpiły zmiany w procesie edukacyjnym na lata 2023-24. Dowiedz się również o zmianach dla ukraińskich dzieci w polskich szkołach w roku szkolnym 2023-2024.

Ministerstwo Edukacji Ukrainy wprowadziło nowe formy edukacji dla dzieci przebywających za granicą w związku z wojną na pełną skalę. Jak wiadomo, wprowadzony zostanie nowy program edukacyjny o nazwie Globalna Ukraina. W niektórych szkołach korespondencyjnych dzieci będą uczyć się ukraińskiej części programu szkolnego przez 6-8 godzin tygodniowo. Inne przedmioty mogą być studiowane w instytucjach edukacyjnych w kraju zamieszkania. Opracowano porady, w tym dotyczące optymalizacji procesu uczenia się i harmonogramu, a także przenoszenia ocen z zagranicznego systemu edukacji do ukraińskiego:

 • Rodzice dziecka muszą dostarczyć zaświadczenie z instytucji edukacyjnej, w której dziecko uczy się za granicą, wskazujące przedmioty, których się uczy, czas spędzony przez dziecko w szkole, szczegółowy opis systemu oceniania oraz najwyższe i najniższe wyniki.
 • Zaleca się, aby podczas oceniania uczniów uczących się w ukraińskiej szkole, a także za granicą, z przedmiotów odpowiadających ukraińskiemu programowi nauczania, opierać się na wynikach uzyskanych w szkołach poza granicami kraju.
 • Oceny semestralne w klasach 5, 8 i 10 mogą być przeprowadzane nie tylko w systemie 12-punktowym, ale także w skali zaliczenia/niezaliczenia.
 • Certyfikacja przedmiotów, które nie są dostępne w szkołach zagranicznych (na przykład język ukraiński i literatura, geografia, historia Ukrainy, prawo itp.) jest przeprowadzana zdalnie przez ukraińskie szkoły, co oznacza, że dziecko pisze testy lub quizy i przekazuje je nauczycielowi.

Edukacja ukraińska dla uczniów uczących się w polskiej szkole

Systemy edukacji szkolnej na Ukrainie i w Polsce bardzo się od siebie różnią. W związku z tym Ukraińcy, którzy przeprowadzili się do Polski, muszą wybrać, w którym systemie (polskim czy ukraińskim) będą uczyć się ich dzieci. Obecnie dla ukraińskich dzieci mieszkających w Polsce dostępne są następujące opcje edukacyjne:

 • uczących się w zwykłych polskich szkołach (publicznych lub prywatnych);
 • kształcenie na odległość w ukraińskich szkołach;
 • studiujących w ukraińskich instytucjach edukacyjnych w Polsce;
 • oddziały przygotowawcze dla ukraińskich dzieci w polskich szkołach.

Ważne! Pamiętaj, że jeśli chcesz zapisać dziecko do ukraińskiej szkoły w Polsce, musisz odebrać dokumenty ze szkoły, w której uczeń uczył się na Ukrainie. Nie można uczyć się w dwóch ukraińskich szkołach jednocześnie. Wcześniej pisaliśmy o tym, gdzie znaleźć ukraińską szkołę w Polsce.

Wieczorne korepetycje dla Ukraińców uczących się w polskich szkołach

Wieczorowe korepetycje to nauka ukraińskich przedmiotów szkolnych dla uczniów w wieku 14-16 lat, którzy w przyszłości chcą kontynuować naukę na Ukrainie. Korepetytorzy nie tylko pomagają uczniom zrozumieć złożone tematy, ale także służą jako osobiści mentorzy. Pomogą również zidentyfikować zainteresowania ucznia i wybrać karierę, którą uczeń będzie chciał kontynuować przez całe życie. Od 3 września 2023 r. Fundacja Niezłomna Ukraina, przy wsparciu międzynarodowej organizacji humanitarnej Care International w Polsce, oferuje wieczorne korepetycje dla ukraińskich uczniów klas 8-10. Zajęcia odbywają się w 5 miastach Polski: Rzeszowie, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku i Łodzi. Kurs potrwa do maja 2024 roku. Lista przedmiotów nauczanych na tych zajęciach:

 • Język i literatura ukraińska;
 • Język polski;
 • Język angielski;
 • Fizyka;
 • Matematyka;
 • Chemia;
 • Biologia;
 • Historia Ukrainy;
 • Geografia.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Korepetycje pomogą nastolatkom przygotować się do studiów na ukraińskich uniwersytetach i uczelniach wyższych, a także dogłębna nauka niektórych przedmiotów będzie wymagana do przyjęcia do polskich liceów, szkół zawodowych, szkół wyższych i uniwersytetów. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość wyboru jednego przedmiotu lub wszystkich powyższych. Każda grupa będzie liczyć nie więcej niż 25 dzieci. Zajęcia odbywają się offline dwa razy w tygodniu od 16:00 do 20:00 z przerwami. Szkolenie jest bezpłatne. Zarejestrować można się tutaj.

Formy kształcenia dla uczniów ukraińskich z Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy

Jak poinformował szef Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy Sergiusz Szkarłat podczas pedagogicznej konferencji naukowej Edukacja, nauczyciele – niezniszczalni na wojnie 18 sierpnia, dla ukraińskich uczniów, którzy przebywają obecnie za granicą, oferowane są następujące formy kształcenia:

 • stacjonarne – w instytucjach edukacyjnych kraju goszczącego lub szkołach ukraińskich z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość lub eksternistyczne (w formie na odległość) z wybranych przedmiotów (język i literatura ukraińska, historia Ukrainy, geografia);

Zobacz też: Stypendia szkolne i pomoc finansowa na studia w Polsce w 2023-2024 r.

 • instytucja edukacyjna oferuje taką możliwość, lub w dowolnej szkole (oferujemy pełną listę bezpłatnych szkół nauczania na odległość na Ukrainie), eksternistyczny staż w Międzynarodowej Szkole Ukraińskiej (IUSH) lub szkolenie w szkółce niedzielnej odpowiedniego oddziału IUSH;
 • Rodzinny (domowy) – decyzją rodziców i po uzyskaniu zgody odpowiednich władz kraju, w którym dziecko przebywa, z obowiązkowym przyłączeniem do placówki oświatowej prowadzącej eksternistyczną lub kształcącą na odległość szkołę publiczną;
 • Praktyka – w swojej szkole na Ukrainie, jeśli szkoła świadczy takie usługi, lub w dowolnej szkole; rodzice/opiekunowie mogą ubiegać się o praktykę indywidualnie (wysyłając e-mail lub dzwoniąc do dyrektora) lub w innych ukraińskich prywatnych szkołach nauczania na odległość, które mają licencję i są uprawnione do wydawania ukraińskich dokumentów edukacyjnych.

To rodzice decydują, w jakiej szkole – polskiej czy ukraińskiej – będą się uczyć ich dzieci. O czym należy pamiętać przy podejmowaniu tej decyzji?

 

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.