Rada Najwyższa zmieniła limit wieku rejestracji wojskowej

Tetiana Sharapova
2 czerwca 2023
Komentarze 0
Personel wojskowy, którego limit wieku został obniżony Source: Vista Create

Od teraz poborowi na Ukrainie będą rejestrowani na krótszy czas. Jaki jest nowy limit wieku? Co to oznacza? Powiemy więcej.

Obniżenie limitu wieku dla rejestracji wojskowej

Obecnie na Ukrainie istnieją dwa rejestry wojskowe: dla osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej i poborowych. Można figurować tylko w jednym z nich. A ci, którzy są zarejestrowani jako osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, zostaną zmobilizowani.

We wtorek, 30 maja, Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o obniżeniu limitu wieku rejestracji wojskowej. Wiek ten został obniżony z 27 do 25 lat. „W sumie 304 deputowanych głosowało za tą decyzją.

Według autorów projektu ustawy, ze względu na stan wojenny na Ukrainie, nie ma potrzeby utrzymywania poborowych w rejestrze wojskowym przez tak długi czas. Jak wyjaśniła Rada Najwyższa:

Obecnie, zgodnie z art. 15 Ustawy Ukrainy „O obowiązku wojskowym i służbie wojskowej”, do służby wojskowej powoływani są mężczyźni zdolni do służby wojskowej, którzy do dnia powołania do jednostek wojskowych ukończyli 18 lat, a także ci, którzy nie ukończyli 27 lat i nie mają prawa do zwolnienia lub odroczenia. Gdy w kraju obowiązuje reżim prawny stanu wojennego, nie ma potrzeby tak długiego pobytu obywateli w wojskowej rejestracji poborowych.

Ponadto przedłużający się pobyt w ewidencji wojskowej oznacza, że znaczna liczba osób zdolnych do służby wojskowej nie może zostać powołana do mobilizacji.

Co to oznacza w praktyce

W praktyce decyzja ta oznacza, że Siły Zbrojne będą w stanie przyciągnąć znacznie więcej poborowych. Co więcej, mogą oni zostać zmobilizowani nawet bez doświadczenia w służbie wojskowej. Zwiększy to zasoby mobilizacyjne ukraińskiej armii.

Od teraz mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat, którzy są zdolni lub niezdolni do służby wojskowej z medycznego punktu widzenia, będą podlegać powszechnej mobilizacji. Mężczyźni w wieku poniżej 25 lat nie mogą zostać powołani na front. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której taka osoba udaje się na front dobrowolnie.

Istnieją jednak kategorie mężczyzn, którzy nie podlegają mobilizacji. Należą do nich mężczyźni, którzy

 • wychowują niepełnosprawne dziecko w wieku poniżej 18 lat;
 • wychowują dziecko z ciężkimi okołoporodowymi zaburzeniami układu nerwowego, ciężkimi wadami wrodzonymi, chorobami rzadkimi, onkologicznymi, zaburzeniami psychicznymi, cukrzycą typu I (insulinozależną)
 • wychowują dziecko, które doznało poważnego urazu, potrzebuje przeszczepu organu lub opieki paliatywnej;
 • są zaangażowani w pełnoetatową opiekę nad chorą żoną/mężem/dzieckiem/rodzicami jednego z małżonków;
 • mają niepełnosprawną żonę/męża lub własnych rodziców lub rodziców żony/męża spośród osób niepełnosprawnych z I lub II grupy;
 • sprawują stałą opiekę nad osobą z niepełnosprawnością I grupy;
 • sprawują stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidztwa lub osobą wymagającą stałej opieki;
 • są niezdolne do służby wojskowej ze względów zdrowotnych (osoby o ograniczonej zdolności do służby wojskowej);
 • mają troje lub więcej dzieci w wieku poniżej 18 lat;
 • mają małoletnie dziecko, jeśli ich partner pełni służbę wojskową;
 • ma bliskich krewnych, którzy zginęli lub zaginęli podczas wojny (w tym ATO/JFO) – męża, żonę, syna, córkę, ojca, matkę, dziadka, babcię lub rodzeństwo;
 • kształci się zawodowo na poziomie przeduniwersyteckim i wyższym, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym uczelni wyższej;
 • zarezerwowani pracownicy (tylko na okres rezerwacji);
 • Członkowie parlamentu Ukrainy.
Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *