Kredyt studencki w Polsce

Komentarze 0
Facet dostał kredyt studencki na studia Source: Vista Create

Dowiedz się, czym jest kredyt studencki w Polsce, jak go uzyskać i czy studenci z Ukrainy mogą ubiegać się o taką pożyczkę.

Dbając o to, aby każdy, niezależnie od statusu społecznego i możliwości finansowych, mógł zdobyć wysokiej jakości wykształcenie wyższe, Polska oferuje swoim studentom tzw. kredyty studenckie. Są one udzielane na preferencyjnych warunkach i pozostają dostępny przez cały rok. O tę pożyczkę mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich i podyplomowych, którzy nie mają możliwości finansowych, aby bezpośrednio zapłacić za usługi edukacyjne lub utrzymać się podczas studiów.

Zapraszamy do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze porady.

Komu przysługuje kredyt i jak wygląda kredyt studencki w Polsce?

Do uzyskania kredytu studenckiego uprawnione są następujące osoby:

  • osoby, które planują podjęcie nauki w określonej szkole wyższej;
  • studenci poniżej 30 roku życia;
  • studenci studiów podyplomowych, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Aby otrzymać tę pożyczkę, w roku ubiegania się o nią średni roczny dochód na osobę w rodzinie studenta lub słuchacza studiów podyplomowych nie może przekroczyć 3000 zł. Ważne jest, że o kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych stypendiów. Wymaganą kwotę kredytu, którą student chce otrzymywać co miesiąc w czasie studiów na uczelni, wybiera sam. Może to być dowolna kwota w przedziale 400-1000 zł miesięcznie. Jednocześnie przy korzystaniu z kredytu istnieje możliwość zmiany wysokości otrzymywanych środków, w zależności od zmiany bieżących potrzeb.

Pieniędzy udziela kilka banków komercyjnych przy minimalnym oprocentowaniu, a do części kredytu dopłaca rząd. Preferencyjne warunki kredytowania zapewniają dotacje z Funduszu Pożyczek Studenckich, który jest finansowany z budżetu państwa. Gwarantem studenta w banku może być zarówno jeden z członków jego rodziny (jeśli pozwala na to jego sytuacja finansowa), jak i Bank Gospodarstwa Krajowego, co znacznie wzmacnia pozycję studenta. Przecież dzięki temu, że kredyt może być w pełni poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, student może liczyć na pożyczkę, nawet jeśli dochody jego rodziców nie mogą być odpowiednią gwarancją spłaty.

Czy obcokrajowcy mogą ubiegać się o kredyt studencki w Polsce?

Zgodnie z polskim ustawodawstwem, a dokładnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, studenci zagraniczni (a więc i ukraińscy) mogą ubiegać się o bankowy kredyt studencki na takich samych warunkach jak studenci polscy, ale tylko wtedy, gdy posiadają:

Ponadto kredyt studencki przysługuje osobom, które posiadają certyfikat z języka polskiego na poziomie nie niższym niż C1 lub posiadają zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych i prac badawczych.

Jak ubiegać się o kredyt studencki w Polsce?

O kredyt studencki można ubiegać się zarówno przed rozpoczęciem studiów (w tym przed przyjęciem na studia), jak i w trakcie całego roku. Jeśli wnioskodawca ubiega się o pożyczkę, zostanie ona przyznana po uzyskaniu przez wnioskodawcę statusu studenta. W tym przypadku wniosek o kredyt składany jest raz, natomiast student otrzymuje środki przez cały okres studiów. Dziś kredyty studenckie w Polsce są wydawane przez następujące instytucje bankowe:

Zobacz też: Darmowe aplikacje do nauki języka polskiego

Bank ma do 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu środków kredytowych danemu wnioskodawcy.

Spłata kredytu studenckiego w Polsce

Spłatę kredytów studenckich w Polsce należy rozpocząć dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów. Zgodnie z planem, do tego czasu student powinien zacząć pracować i poprawić swoją sytuację materialną. Jednocześnie kredytobiorcy oferowane są bardzo korzystne warunki finansowe: odsetki wynoszą tylko połowę stopy dyskontowej Narodowego Banku Polskiego, a okres spłaty jest dwukrotnie dłuższy od okresu kredytowania. Czyli co miesiąc trzeba będzie zwracać tylko połowę kwoty, którą student otrzymywał miesięcznie w trakcie studiów. Dodatkowo istnieje system zachęt finansowych dla najlepszych studentów. Jeśli student ukończy studia wśród 10% najlepszych absolwentów, w nagrodę za pracowitość i sukcesy otrzyma odpis do 50% kosztów pożyczonej kwoty. Jeśli kredytobiorca z jakichś powodów nie będzie w stanie rozpocząć spłaty kredytu w terminie ustalonym w umowie bankowej i spłacać kredytu w terminie, możliwe jest przesunięcie spłaty lub zmniejszenie miesięcznej raty. W niektórych nagłych przypadkach minister może nawet częściowo lub całkowicie umorzyć pożyczone środki.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *