Ochrona tymczasowa w Szwecji dla Ukraińców

Karol Popko
22 stycznia 2024
Komentarze 0
Sztokholm stolica Szwecji Source: Vista Create

Obywatele Ukrainy mogą otrzymać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Szwecji. Jest to możliwe na mocy dyrektywy Unii Europejskiej w tej sprawie. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie? Jakie warunki musi spełnić uchodźca z Ukrainy, by zostać objętym ochroną tymczasową w Szwecji? Wyjaśniamy!

Na czym polega ochrona tymczasowa obywateli Ukrainy w Szwecji?

Status ochrony tymczasowej może być przyznawany osobom pochodzącym z Ukrainy, które przyjechały do Szwecji. Ponadto do ubiegania się o niego mają prawo Ukraińcy mieszkający w Szwecji przed rozpoczęciem wojny.

Istotne informacje o przekroczeniu szwedzkiej granicy

Wjazd do Szwecji mieszkańców Ukrainy możliwy jest na podstawie paszportu zagranicznego. Zamiast niego można okazać paszport wewnętrzny obywatela Ukrainy albo inny dokument tożsamości. Co ważne, szwedzką granicę można przekroczyć bez międzynarodowego paszportu biometrycznego (obowiązuje to także dzieci), podróżując autokarem, samochodem lub promem. Ponadto w kraju nie ma obostrzeń dotyczących kwarantanny związanej z epidemią COVID-19.

Jak uzyskać status ochrony tymczasowej w Szwecji?

By uzyskać pozwolenie na pobyt w Szwecji, konieczne jest przedstawienie paszportu ukraińskiego lub innego dokumentu, który będzie potwierdzeniem, że dana osoba potrzebuje ochrony.

Żeby uzyskać zezwolenie na pobyt wraz ze statusem ochrony tymczasowej w Szwecji, trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:

 • być obywatelem Ukrainy, który mieszkał na terenie tego kraju,
 • mieć status osoby pochodzącej z Ukrainy i potrzebującej w związku z tym pomocy,
 • być członkiem rodziny osoby, która spełnia jeden ze wskazanych wyżej warunków.

Co ważne, o ochronę tymczasową mogą ubiegać się osoby, które przybyły do Szwecji 30 października 2021 roku albo później i nie mają wymaganego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość.

Jeśli uchodźca nie ma potrzebnych do otrzymania ochrony tymczasowej w Szwecji dokumentów, może ubiegać się o azyl. Dotyczy to osób, które przyjechały do kraju przed 30 października 2021 roku oraz uciekających przed wojną, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków.

Jak złożyć wniosek o ochronę tymczasową w Szwecji?

Wniosek o ochronę tymczasową powinna złożyć osoba pochodząca z Ukrainy przebywająca w Szwecji. Można zarejestrować go przez internet lub osobiście w Szwedzkiej Agencji Migracyjnej.

Osoba ubiegająca się o ochronę tymczasową powinna mieć:

 • cyfrową kopię (zdjęcie) paszportu lub innego dowodu tożsamości (swojego oraz innych osób pełnoletnich, których dotyczy wniosek),
 • adres poczty e-mail,
 • numer telefonu komórkowego.

Z usługi elektronicznej można skorzystać, jeśli:

 • jest się obywatelem Ukrainy przebywającym w Szwecji,
 • jest się osobą pełnoletnią,
 • składa się wniosek w imieniu swoim, dzieci, rodziców lub innych członków rodziny.

W jednym wniosku można uwzględnić maksymalnie 10 niepełnoletnich dzieci i 3 dorosłych członków rodziny. Jeśli rodzina jest większa, trzeba złożyć więcej wniosków. Każdy obywatel Ukrainy może złożyć tylko jeden wniosek drogą elektroniczną. Członkowie rodziny uwzględnieni we wniosku nie muszą być obywatelami Ukrainy, ale powinni mieć wymagany dokument tożsamości. Warunek ten nie obowiązuje dzieci.

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt w Urzędzie Migracyjnym osobiście?

Wystarczy zgłosić się do Urzędu Migracyjnego i tam zarejestrować wniosek. Na miejscu trzeba odpowiedzieć na pytania dotyczące wyjazdu z Ukrainy i swojej tożsamości. Ponadto należy przedstawić wymagany dokument tożsamości. Pracownicy Agencji Migracyjnej zrobią zdjęcie osobie ubiegającej się o status ochrony tymczasowej i pobiorą od niej odciski palców.

Ponadto:

 • osoby, które chcą uzyskać pomoc w zakwaterowaniu, powinny udać się do Szwedzkiej Agencji Migracyjnej, ale odpowiedni wniosek najlepiej złożyć wcześniej online (dzięki temu wsparcie prawdopodobnie będzie szybciej udzielone),
 • osoby, które potrzebują wsparcia finansowego, mogą zgłosić się do Urzędu Migracyjnego lub wysłać odpowiedni wniosek pocztą.

Postępowanie po złożeniu wniosku i podjęciu decyzji

Pracownicy Urzędu Migracyjnego sprawdzają złożony wniosek (zwykle trwa to kilka dni). Jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje, kontaktują się z osobą, która go przedstawiła.

Postępy w sprawie uzyskania statusu ochrony tymczasowej można sprawdzać online na stronie internetowej: https://www-migrationsverket-se.translate.goog/English/Contact-us/My-page.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp

Po podjęciu decyzji, na wskazany we wniosku adres zostanie wysłane zawiadomienie.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *