Konferencja «Miasto jako przestrzeń dla biznesu. Ukraińska przedsiębiorczość w Polsce”

Tetiana Sharapova
5 czerwca 2023
Komentarze 0
Plakat konferencyjny Miasto przestrzenią dla biznesu. Ukraińska przedsiębiorczość w Polsce Source: PUIG

1 czerwca w Poznaniu odbyła się konferencja Miasto – przestrzeń dla biznesu. Ukraińska przedsiębiorczość w Polsce. Podczas wydarzenia omówiono takie kwestie, jak uproszczenie procedury wejścia na rynek medyczny dla profesjonalistów, współpraca przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości, poprawa dostępu do nauki języka polskiego oraz centralizacja wsparcia administracyjnego i prawnego.

Do jakich wniosków doszli uczestnicy konferencji?

Konferencja zaowocowała szeregiem wniosków ważnych dla ukraińskich przedsiębiorców w Polsce. Główne z nich są następujące:

  1. Uproszczenie procedury wejścia na rynek medyczny dla specjalistów: Uczestnicy konferencji podkreślili potrzebę ułatwienia i przyspieszenia procesu wejścia na rynek medyczny dla ukraińskich specjalistów. Jest to ważne dla zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych i zmniejszenia dyskryminacji w zatrudnieniu.
  2. Współpraca między przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości: Uczestnicy konferencji podkreślili znaczenie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia nowych miejsc pracy i promowania przedsiębiorczości. Może to obejmować wspólne projekty, wsparcie finansowe i wymianę doświadczeń.
  3. Poprawa dostępu do nauki języka polskiego oraz centralizacja wsparcia administracyjnego i prawnego: Ważnym aspektem omawianym na konferencji była poprawa dostępu ukraińskich przedsiębiorców do nauki języka polskiego. Znajomość języka jest ważnym czynnikiem udanej adaptacji i ekspansji biznesu w Polsce. Wyrażono również potrzebę scentralizowania wsparcia administracyjnego i prawnego dla ukraińskich przedsiębiorców, co uprościłoby ich interakcję z władzami i zmniejszyło przeszkody biurokratyczne.

Wnioski te będą stanowić podstawę do dalszych działań i prac na rzecz poprawy warunków dla ukraińskich przedsiębiorców w Polsce i przyczynią się do rozwoju środowiska biznesowego. Kolejna konferencja odbędzie się w Ostródzie, dokładna data i miejsce zostaną podane przez organizatorów.

Co dziesiąta firma zarejestrowana w Polsce jest dziś prowadzona przez obywateli Ukrainy. W samym Poznaniu w ostatnim czasie zarejestrowano 600 takich wpisów. W pierwszym kwartale 2023 r. pracodawcy najczęściej ubiegali się o zatrudnienie obywateli Ukrainy (5466 zgłoszeń, co stanowiło 41% wszystkich zarejestrowanych aplikacji), a następnie obywateli Białorusi i Gruzji (odpowiednio 3847, czyli 29%, oraz 2997, czyli 22%).

Patronami medialnymi wielkopolskiej edycji konferencji były portal Ukrainian in Poland oraz Gazeta Wyborcza. Partnerami wielkopolskiej edycji konferencji były: Foreign Personnel Service, BNP Paribas, Wielkopolska Izba Gospodarcza oraz MDDP.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *