Specjalny status Polaków w Ukrainie

Krystyna Kiernicka
10 sierpnia 2022
Komentarze 0
Uścisk dłoni Ukrainy i Polski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził do parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli polskich na Ukrainie – poinformowała ukraińska kancelaria prezydencka.

Rozmowy o potrzebie jeszcze większej integracji i wzajemnego wsparcia obu sąsiadujących narodów w obliczu państwa-agresora miały miejsce jeszcze w maju, kiedy to Wołodymyr Zełenski zapowiedział projekt ustawy o rozszerzonych możliwościach Polaków na Ukrainie, ich szczególnych prawach i gwarancjach. Idea wzajemnego wsparcia została potwierdzona podczas wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy w Kijowie. Wołodymyr Zełenski zaproponował, aby dać obywatelom polskim takie same możliwości jak każdemu obywatelowi Ukrainy.

Rada Najwyższa uchwaliła ustawę

28 lipca 2022 roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę pod nazwą „O ustanowieniu gwarancji prawnych i socjalnych dla obywateli Republiki, którzy przebywają na terytorium Ukrainy”.

Za przyjęciem ustawy głosowało w sumie 283 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie był przeciw. Tylko 50 posłów nie wzięło udziału w głosowaniu. Ostateczny podpis pozostał w gestii Wołodymyra Zełenskiego.

Pan Prezydent w dowód szacunku dla narodu polskiego przedstawił lustracyjny dokument prawny na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jako wielki symbol tego, że narody są równe. To symbol wdzięczności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dla narodu polskiego za ogromne wsparcie i solidarność z Ukraińcami w obliczu pełnowymiarowej rosyjskiej agresji zbrojnej, którzy są zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi – podkreśliła prezydencka kancelaria.

Co przewiduje ustawa?

Projekt, opracowany z inicjatywy Prezydenta Ukrainy, przewiduje w szczególności możliwość legalnego pobytu na terytorium Ukrainy obywateli polskich i członków ich rodzin przez 18 miesięcy od daty przyjęcia ustawy. W związku z tym dla obywateli Polski anulowany jest 90-dniowy no-visa z Ukrainą i istnieje możliwość pobytu przez półtora roku od momentu przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej. Obywatele polscy będą mogli uzyskać numer rejestracyjny podatnika na Ukrainie. Jest to kod numeryczny (TIN), lepiej znany jako kod identyfikacyjny.

Od tej pory Polacy będą mieli również prawo do:

  • zatrudnienie bez dodatkowych uprawnień. Norma ta dotyczy również pracowników zarówno medycznych, jak i naukowo-pedagogicznych. Lekarze, pielęgniarki i położne będą mogli pracować legalnie bez żadnych zezwoleń przez okres 18 miesięcy wyłącznie w placówkach służby zdrowia;
  • świadczeń społecznych, z uwzględnieniem całkowitej lub czasowej utraty zatrudnienia, bezrobocia z okoliczności od nich niezależnych:
  • prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych warunkach jak obywatele Ukrainy;
  • bezpłatnej nauki w placówkach oświatowych z uwzględnieniem miejsc państwowych, otrzymania pomocy finansowej, stypendiów lub pożyczek na naukę;
  • opieki medycznej na takich samych warunkach jak obywatele Ukrainy;
  • otrzymania świadczeń z Funduszu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych;
  • świadczeń socjalnych po otrzymaniu numeru rejestracyjnego karty ewidencyjnej podatnika na Ukrainie i złożeniu oświadczenia o stanie majątkowym i dochodach.

Zgodnie z prezydenckim projektem ustawy obywatele polscy, którzy zamierzają znaleźć pracę na Ukrainie, będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt na czas trwania umowy o pracę. Może być wydany na okres nie dłuższy niż 3 lata. Wystarczy złożyć wniosek, umowę o pracę oraz kopię paszportu z tłumaczeniem na język ukraiński.

Przemówienie Andrzeja Dudy

Wcześniej prezydent Polski Andrzej Duda powiedział, że prezydent Zełenski skierował do parlamentu projekt ustawy o przyznaniu Polakom specjalnego statusu na Ukrainie. W swoim wystąpieniu przyznał, że przez taki akt i gest Zełenski potwierdził, że Ukraina symbolicznie zaprasza i przyjmuje Polaków na specjalnych prawach. Podkreślił też, że był to swoisty znak w tych wszystkich nieporozumieniach, które trudno sobie przypomnieć i o których często się mówi.

Zobacz też: Karta Dużej Rodziny - jak ją zdobyć i jakie korzyści daje?

Przypomnimy, że w marcu Andrzej Duda podpisał trzy nowe ustawy, które mają wspierać obywateli Ukrainy zmuszonych do ucieczki przed wojną z Rosją. Informacja dotyczyła legalnego pobytu Ukraińców w Polsce oraz kompleksowej pomocy dla osób, które jej potrzebują.

Honorowe tytuły polskich miast przyznane im przez Ukrainę

Nie sposób też nie wspomnieć, że w komunikacie prasowym Urzędu Prezydenta Ukrainy ogłoszono, że miasto Przemyśl otrzymało honorowy tytuł „Miasta ratunkowego”. Tytuł został przyznany za „bezprecedensową solidarność władz lokalnych, mieszkańców i wolontariuszy Przemyśla z narodem ukraińskim, wszechstronną i ogromną pomoc obywatelom Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny w wyniku zbrojnej agresji Rosji oraz silne wsparcie Ukrainy w obronie jej niepodległości i suwerenności”. Warto wspomnieć, że Ukraina najpierw przyznała taki tytuł Rzeszowowi – innemu miastu-bohaterowi.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Możliwość komentowania została wyłączona.