Uniwersytet Warszawski płaci ukraińskim migrantom za udział w badaniu – pieniądze trafią na potrzeby uchodźców z Ukrainy

3 sierpnia 2022

Uniwersytet Warszawski rozpoczął badanie życia obywateli Ukrainy w Polsce. Organizatorzy obiecują przekazać uchodźcom pieniądze za udział w projekcie.

Uniwersytet Warszawski, w ramach programu badawczego „Między Ukrainą a Polską. Ukraińscy migranci w Polsce w czasie wojny” zaprasza wszystkich Ukraińców mieszkających w Polsce do wzięcia udziału w ankiecie internetowej i tym samym zdobycia funduszy dla ukraińskich uchodźców. Uniwersytecki projekt badawczy ma na celu dostarczenie informacji o życiu Ukraińców w Polsce oraz rozpoznanie potrzeb i możliwości migrantów, zwłaszcza tych, którzy przybyli z powodu wojny. Zebrane informacje posłużą do stworzenia raportów i opracowania rekomendacji dla instytucji państwowych i organizacji pozarządowych pracujących z migrantami.

Wypełnianie kwestionariusza

Uczestnicy projektu muszą wypełnić krótką ankietę. Podczas wypełniania kwestionariusza, padną pytania dotyczące:

  • okoliczności migracji;
  • sytuacji zawodowej i rodzinnej migranta;
  • rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy;
  • najpilniejszych potrzeb.

Kwestionariusz jest anonimowy. Jego wykonanie zajmuje około 20 minut. Może zostać on wypełniony w częściach. W każdym momencie ankiety uczestnik może ją przerwać lub zakończyć, gdyż udział w projekcie jest całkowicie dobrowolny.

Środki pieniężne za udział w projekcie

Zgodnie z warunkami ankiety, organizatorzy przekażą 10 zł za każdy wypełniony kwestionariusz na rzecz organizacji pomagających ukraińskim migrantom w różnych miastach Polski.

Irina Turaieva

Autor artykułów, filolog, redaktor-tłumacz. Lubię wiersze, muzykę autorską i wyprawy nad morze. Każdego dnia uczę się ufać Bogu i cieszyć się każdą chwilą życia.

podziel się

Możliwość komentowania została wyłączona.