Ukraina zostanie włączona do międzynarodowej wymiany informacji finansowych

Tetiana Sharapova
27 grudnia 2022
Komentarze 0
Source: Vista Create

Od 2023 roku ukraińscy podatnicy będą automatycznie udostępniać informacje o swoich transakcjach. Dotyczyć to będzie zarówno Ukraińców mieszkających w Ukrainie, jak i tych, którzy wyjechali za granicę. W dodatku dotknie to nie tylko przedstawicieli biznesu, ale i zwykłych obywateli. 

Co poprzedziło tę decyzję?

Ukraina ogłosiła zamiar wdrożenia międzynarodowego standardu automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych do celów podatkowych (Standard CRS) z końcem sierpnia 2021 r. Tym samym planuje się pomóc w identyfikacji przypadków uchylania się od opodatkowania oraz zwiększyć poziom przestrzegania przepisów podatkowych.

Projekt ustawy nr 8131 powinien wejść w życie w 2023 roku. Przewiduje on wdrożenie dwóch międzynarodowych standardów:

 • CSR – czyli Wspólny Standard Sprawozdawczości w zakresie rachunków finansowych.
 • EOIR jest standardem wymiany informacji na żądanie. W ten sposób Ukraina będzie dostarczać raporty o cudzoziemcach i zagranicznych firmach działających na jej terytorium, a w zamian będzie miała informacje o Ukraińcach i ukraińskich firmach działających za granicą.

Taki standard próbowano wdrożyć na początku lat 2000, ale próby te nie zakończyły się sukcesem. Obecnie narzędzie to jest wykorzystywane w ponad stu jurysdykcjach.

Jak będzie działać kontrola podatkowa?

Kontrola nad przestrzeganiem przepisów podatkowych będzie realizowana poprzez gromadzenie informacji o podatnikach. W tym celu zostaną przeprowadzone ankiety, które pozwolą dowiedzieć się, kto jest powiązany z zagranicznymi firmami. Odbędzie się to w następujący sposób:

 • Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie instytucje finansowe będą zobowiązane do rozpoczęcia stosowania CSR.
 • Do 31 grudnia 2023 roku sprawdzane będą wszystkie konta osób fizycznych, których wartość przekracza 250 tysięcy dolarów.
 • Do 31 grudnia 2024 roku sprawdzane będą wszystkie konta osób fizycznych, których wartość nie przekracza 250 tysięcy dolarów.

W praktyce będzie to oznaczało, że banki będą miały więcej pracy, bo przedstawiciele sektora bankowego będą musieli nawiązać współpracę z posiadaczami rachunków w celu ich sprawdzenia.

Dzięki temu projektowi ustawy Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy otrzyma również informacje o tych Ukraińcach, którzy wyjechali za granicę w związku z pełnowymiarową inwazją Rosji.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Czy ukraińscy uchodźcy mogą mieć problemy?

Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty, istnieje możliwość, że ukraińscy uchodźcy będą mieli problemy. Faktem jest, że choć wielu przesiedleńców znalazło już pracę (a niektórzy nawet założyli własne firmy), to wielu z nich nie zdecydowało się jeszcze na rezydencję podatkową. Nawet jeśli płacą podatki w innych krajach.

Teoretycznie zagraniczne banki mogą zacząć żądać certyfikatu rezydencji podatkowej. A w przypadku otrzymania takiego wniosku, jesteś zobowiązany do dostarczenia niezbędnych dokumentów w ciągu 5 dni. W związku z tym instytucje zostaną zasypane takimi wnioskami i wiele z nich nie będzie miało czasu na otrzymanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jeśli pojawi się taki problem, należy się spodziewać, że konta bankowe Ukraińców zostaną zamknięte. Dodatkowo sprowokuje odmowę utrzymywania relacji biznesowych z właścicielami firm.

Z drugiej strony wielu przedstawicieli ukraińskich władz uważa, że Ukraińcy nie powinni mieć dodatkowych problemów i że złagodzone zostaną kary dla osób, które uciekły przed rosyjską agresją. Jak więc ustawa będzie faktycznie funkcjonować i czy ukraińscy uchodźcy będą mieli problemy, na razie nie wiadomo.

Jakie informacje zostaną przedstawione w sprawozdaniu CSR?

Przy składaniu sprawozdania CRS należy podać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres zamieszkania;
 • Identyfikator podatkowy;
 • Kraj opodatkowania;
 • Data i miejsce urodzenia;
 • Stan konta na koniec roku;
 • Zysk ze sprzedaży (zysk brutto);
 • Przychody z tytułu oprocentowania;
 • Przychody z tytułu dywidend;

Zobacz też: Sprzedajesz drobne produkty? Sprawdź działalność nierejestrowaną

Informacje te zostaną podane automatycznie. Ponadto ustawa będzie przewidywała kary pieniężne dla instytucji finansowych, które ukrywają te informacje. Jednak wysokość kar nie jest na razie znana. Zgodnie z planem, projekt ustawy powinien zostać przyjęty w najbliższym czasie.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *