Ukraińcy z województwa podkarpackiego otrzymają pomoc w znalezieniu pracy

Irina Turaieva
Praca, Rzeszów | 8 września 2022
Komentarze 0
Ukrainka podpisuje umowę o pracę

Ukraińscy uchodźcy mieszkający w województwie podkarpackim w Polsce są zaproszeni do wzięcia udziału w nowym projekcie, którego głównym celem jest pomoc przymusowym migrantom w znalezieniu zatrudnienia.

Jak podaje oficjalna strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, 5 września 2022 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu pod nazwą „Razem Możemy Więcej”. W ramach projektu 80 cudzoziemców z Podkarpacia, głównie Ukraińców, otrzyma ukierunkowaną pomoc w znalezieniu pracy. W tej chwili w regionie legalnie zatrudnionych jest 12,4 tys. Ukraińców, ale 1600 obywateli Ukrainy, mieszkających na terenie województwa, nie znalazło jeszcze pracy i pozostaje zarejestrowanych na giełdzie pracy jako bezrobotni. Aby oszacować te liczby, warto dowiedzieć się, ilu Ukraińców mieszka w Polsce, w tym w Rzeszowie i innych miastach województwa.

Przeczytaj więcej o projekcie „Razem możemy więcej”

„Razem możemy więcej” to program aktywizacji województwa podkarpackiego dla cudzoziemców. Program jest częścią inicjatywy resortowej polskiego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej mającej na celu aktywizację cudzoziemców w latach 2022-2025. Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, którym kieruje dyrektor Tomasz Czop. Mówiąc o docelowej grupie odbiorców i celach zainicjowanego projektu, wyjaśnia:

Projekt skierowany jest do cudzoziemców legalnie przebywających na Podkarpaciu. Co najmniej połowę uczestników projektu stanowić będą obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce z powodu wojny w tym kraju i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Docelowo w projekcie weźmie udział 80 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce – 40 w 2022 roku i 40 w 2023 roku.

Projekt finansowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Na sfinansowanie programu planuje się wydać około 850 tysięcy złotych.

Co projekt oferuje uczestnikom?

W zamyśle organizatorów program powinien pomóc uczestnikom w usunięciu barier, takich jak niedostosowanie kwalifikacji/kompetencji do rynku pracy oraz do rynku mentalnego, finansowego i językowego, a tym samym umożliwić dalszy rozwój zawodowy i integrację społeczną. Projekt będzie składał się z kilku etapów. Po etapie rejestracji i rekrutacji rozpocznie się szkolenie. Proces szkolenia będzie przybierał różne formy. Wśród planowanych działań na pewno znajdą się:

  • spotkania uczestników z doradcą zawodowym;
  • diagnozowanie i określanie potrzeb uczestników projektu;
  • wskazanie ścieżki wsparcia zawodowego;
  • pomoc psychologiczną;
  • aktywne poszukiwanie pracy;
  • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości.

Integralną częścią programu będą szkolenia językowe – kursy języka polskiego. Ponadto uczestnicy projektu będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie nostryfikacji dyplomów (proponujemy zapoznać się z procedurą potwierdzania dyplomu lekarskiego w Polsce) oraz innych formalności związanych z uznaniem ich kwalifikacji i wykształcenia uzyskanego w kraju, poza granicami Polski. W razie potrzeby podczas spotkań uczestników z doradcą zawodowym i psychologiem dostępny będzie tłumacz.

Informacja dla potencjalnych uczestników programu „Razem Możemy Więcej”

Projekt będzie realizowany do 31.12.2023 r. W projekcie może wziąć udział każdy pełnoletni obywatel Ukrainy. Aby to zrobić, należy:

  • posiadać dokumenty potwierdzające legalne zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego;
  • wypełnić i podpisać formularz uczestnictwa, akceptując tym samym warunki regulaminu;
  • pomyślnie zakończyć procedurę odbioru projektu.

Program przeznaczony jest wyłącznie dla Ukraińców mieszkających w województwie podkarpackim. Jeśli mieszkasz w innym regionie Polski, niestety nie będziesz mógł wziąć udziału w projekcie. Spróbuj jednak poszukać pracy na stworzonym przez nas serwisie. Jeśli jesteś na Podkarpaciu możesz wypełnić wniosek, ale pamiętaj, że musi być on wypełniony w języku polskim. Formularz zgłoszeniowy można składać osobiście w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, mieszczącym się przy ul. Naruszewicza 11, w Krośnie (Krosno, ul. Lewakowskiego 27B), w Przemyślu (Przemyśl, ul. Kościuszki 2), czy w Tarnobrzegu (Tarnobrzeg, ul. 1go Maja 4a).

Zobacz też: Oferujemy wzór CV do skutecznego ubiegania się o pracę w Polsce

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są również w każdym z 21 powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego. W przypadku braku możliwości dostarczenia wniosku osobiście, można go przesłać pocztą lub kurierem na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów. Do projektu można zgłosić się również poprzez platformę ePUAP: WUP-RZESZÓW/SkrytkaESP. Więcej informacji o projekcie i warunkach uczestnictwa można uzyskać pod numerem telefonu, numerem wewnętrznym lub na stronie programu.

Komentarze 0
Najnowsze
Polecane
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.