Główny Urząd Statystyczny (GUS) – jakie informacje dostarcza?

Komentarze 0
Pracownik polskiego Głównego Urzędu Statystycznego pokazuje wykresy Soure: Vista Create

Państwową działalność statystyczną w Polsce prowadzi Główny Urząd Statystyczny (GUS). Istnieje umowa o współpracy między Głównym Urzędem Statystycznym a Ministerstwem Statystyki Ukrainy (z dnia 22.02.1994 r.). Jaką pracę wykonuje GUS i jakich informacji dostarcza? Czy Ukraińcy uczestniczą w polskim spisie powszechnym? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w naszym artykule.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny jest centralnym urzędem  Administracji Państwowej, do którego zadań należy zbieranie  i  wymiana informacji statystycznych w różnych sferach życia, głównie publicznych, a czasami niektórych obszarach życia prywatnego obywateli. Istnieją odpowiednieprzepisy dotyczące przekazywania danych  (ustawa o  statystyce publicznej  i roczny program badań statystycznych). Wszelkie dane powinny być dostępne wyłącznie w formie zagregowanej (zaprojektowanej) w taki sposób, aby niemożliwe było zidentyfikowanie poszczególnych respondentów (tajemnica statystyczna).

Do głównych zadań Centralnego  Urzędu Państwowego należy:

 • gromadzenie, przetwarzanie, obliczanie i analiza oficjalnych danych statystycznych;
 • dostarczanie społeczeństwu, administracji publicznej, a także podmiotom gospodarki narodowej obiektywnej informacji o sytuacji środowiska gospodarczego, demograficznego, społecznego i przyrodniczego, w celu zidentyfikowania najlepszych miast w Polsce do życia i pracy;
 • prowadzenie krajowych rejestrów i systemów różnego rodzaju informacji statystycznych;
 • organizacja i przeprowadzenie spisu.

Szef Głównego Urzędu Statystycznego wybierany jest na 5 lat i ma status ministra.

Zapraszamy do przyłączenia się do naszego kanału Telegram pod linkiem https://t.me/ukrainianinpolandpl, a także do naszej strony na Facebooku pod linkiem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Pomoże Ci to zawsze być na bieżąco z głównymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami.

Jakie rejestry prowadzi Główny Urząd Statystyczny?

Główny Urząd Statystyczny prowadzi następujące rejestry krajowe:

 1. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej jest zbiorem informacji o osobach prawnych działających w Polsce.
 2. Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju obejmuje:
 • identyfikatory i nazwy miejsc;
 • identyfikatory i nazwy jednostek podziału administracyjnego;
 • identyfikacja adresowa ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań;
 • okręgi statystyczne i okręgi rejestracyjne.

Polski spis powszechny – czy Ukraińcy biorą udział w spisie?

Polski spis powszechny jest regularną państwową obserwacją statystyczną, która przeprowadzana jest raz na 10 lat w celu zbadania wszystkich mieszkańców kraju. Badanie to dotyczy wszystkich obywateli, niezależnie od ich pochodzenia czy statusu, i pozwala określić skład narodowy, etniczny i religijny kraju, w tym ilu Ukraińców mieszka w Polsce.

Szczególne znaczenie ma rejestracja liczby Ukraińców mieszkających w Polsce. Uzyskane informacje pozwalają instytucjom państwowym planować i realizować działania na rzecz uchodźców, diaspor religijnych, mniejszości etnicznych i narodowych, a także cudzoziemców mieszkających w Polsce.

Spis ludności daje możliwość nie tylko ustalenia dokładnych danych dotyczących liczby ludności i składu narodowego, ale także zidentyfikowania procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w kraju. Dzięki temu mieszkańcy kraju mogą uzyskać pełniejszy obraz życia w Polsce.

Początek formularza

Główną metodą spisu jest spis online poprzez wypełnienie formularza (arkusza spisowego) lub numeru telefonu wskazanego na stronie internetowej.

Ostatni spis powszechny w Polsce został przeprowadzony w 2021 roku, a kolejny odbędzie się w 2031 roku. Tym samym, według spisu powszechnego z 2021 r., w Polsce mieszka 38 036 118 osób. Według tych statystyk: w ciągu ostatnich 10 lat (od 2011 r.) populacja kraju zmniejszyła się o około 476 tysięcy osób, co stanowi 1,2%.

Wstępne zmiany spodziewane są wspisie powszechnym, który odbędzie się w 2031 r., ze względu na obecność dużej liczby obywateli Ukrainy w Polsce. Każdy Ukrainiec jest zobowiązany do wzięcia w nim udziału, ponieważ zgodnie z polskim prawem udział w spisie ludności jest obowiązkowy dla wszystkich respondentów mieszkających w Polsce. Aby zachęcić ludność, dla wszystkich uczestników organizowane są loterie i loterie.

Ważny!  Jeśli nie weźmiesz udziału w spisie, możesz otrzymać mandat w wysokości do 5000 zł.

Niektóre dane z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za 2023 r.

W wyniku wojny na pełną skalę na Ukrainie:

 • 187,9 tys. Ukraińców poszło do polskich szkół i przedszkoli;
 • Łącznie w ubiegłym roku akademickim w polskich placówkach edukacyjnych uczyło się 5 mln dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • więcej dzieciz Ukrainy otrzymało MazSheep województwo – 33,6 tys. dzieci;
 • najwięcej przyjęły szkoły podstawowe – 64,1%ogólnej liczby uczniów uchodźców (116,8 tys. dzieci);
 • 36,9 tys. Dzieci (27,4%;) uczęszczać do przedszkoli;
 • 6 400 dzieci uczęszcza do grup przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 • W szkołach średnich uczy się 27,2 tys. uczniów. uczniowie: około 10 dzieci uczy się w szkołach średnich, 8 dzieci – w technikach, prawie 3 tys. – w szkołach zawodowych I stopnia; 5,9 tys. – w szkołach policyjnych;
 • Z powodu braku znajomości języka polskiego lub problemów z adaptacją co piąty Ukrainiec uczęszczał na oddział przygotowawczy;

GUS stwierdził również, że najwięcej uczniów i studentów uczy się w Warszawie – 17,2 tys. osób, we Wrocławiu – 8,5 tys. dzieci, a w Krakowie – 7,4 tys.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *