Które kraje przyjmują Ukraińców bez paszportu zagranicznego?

Irina Turaieva
Polska, Ukraina | 2 stycznia 2023
Komentarze 0
Ukraiński paszport i karta SIM. Pl Source: Vista Create

Od początku pełnowymiarowej wojny rosyjsko-ukraińskiej wielu obywateli Ukrainy wyjechało bez dokumentów lub je utraciło i posiada dowód osobisty umożliwiający powrót do Ukrainy. Dowiedz się, na jakich warunkach Ukraińcy z takim dokumentem mogą przebywać na terytorium innych państw.

Co to jest dowód osobisty przy powrocie do Ukrainy?

Wraz z rozpoczęciem pełnowymiarowego ataku Rosji na Ukrainę, wielu obywateli opuściło miejsca aktywnych działań wojennych i w pośpiechu opuściło swoje domy, czasem nie mając nawet czasu na zebranie najpotrzebniejszych rzeczy, w tym dokumentów. A w niektórych przypadkach zostały one po prostu zniszczone wraz z ich majątkiem. W związku z tym Polska i inne kraje europejskie przyjmowały ukraińskich migrantów wojskowych nawet bez niezbędnych dokumentów. Dziś rząd Ukrainy intensywnie pracuje nad tym, aby Ukraińcy mogli otrzymać za granicą paszporty wewnętrzne i zagraniczne. W tym celu Państwowa Służba Migracyjna planuje otwarcie nowych jednostek DP Dokument, które z powodzeniem działają już w kilku miastach Polski.

Dziś jednak usługa ta nie jest jeszcze dostępna w większości krajów. Dlatego też Ukraińcy, którzy utracili paszport, pozostali z paszportem wewnętrznym, dowodem osobistym, jakimś innym dokumentem lub w ogóle bez nich, mogą zwrócić się do dowolnej ambasady lub konsulatu Ukrainy za granicą i wydać dowód osobisty w celu powrotu do Ukrainy. Dokument ten może potwierdzić tożsamość, potwierdzić obywatelstwo Ukrainy, a także daje prawo do wjazdu (powrotu) do Ukrainy.

Jak uzyskać dowód osobisty na powrót do Ukrainy?

Zaświadczenie wydawane jest zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku w placówce dyplomatycznej (w niektórych przypadkach − do 5 dni roboczych). A jeśli chodzi o wysłanie pisemnego wniosku, to termin ten można wydłużyć maksymalnie do 30 dni. Jeśli obywatel Ukrainy nie posiada żadnych ważnych dokumentów paszportowych, zostanie wysłany odpowiedni wniosek o weryfikację w Ukrainie, co może zająć trochę czasu.

Przy wydawaniu dokumentu dla dziecka do lat 16 jego obecność nie jest wymagana. O ważności zaświadczenia decyduje urzędnik konsularny, ale najczęściej nie przekracza ona 30 dni. Należy pamiętać, że w czasie stanu wojennego nie pobiera się opłaty konsularnej za czynności konsularne.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania dowodu osobistego przy powrocie do Ukrainy?

Aby złożyć wniosek o wydanie dokumentu w zagranicznej placówce dyplomatycznej, należy przedstawić pakiet dokumentów:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  • paszport wewnętrzny obywatela Ukrainy (w przypadku jego braku urzędnik konsularny kieruje wniosek do Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy) − oryginał i kopia wszystkich stron;
  • dwie kolorowe fotografie kandydata o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Jeżeli zaświadczenie wydawane jest dla dziecka poniżej 16 roku życia, należy dostarczyć paszport przedstawiciela ustawowego oraz akt urodzenia dziecka. Należy pamiętać, że jeśli akt urodzenia dziecka nie jest wydany w Ukrainie, należy go przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język ukraiński.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Zasady wjazdu i pobytu na terytorium innych państw dla Ukraińców posiadających zaświadczenie o powrocie do Ukrainy

Ministerstwo Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy opracowało i uzgodniło mechanizm wjazdu i pobytu w krajach trzecich dla Ukraińców, którzy z jakichś powodów nie posiadają paszportu obywatela Ukrainy i których głównym dokumentem jest zaświadczenie o powrocie do Ukrainy. Przepisy zostały opublikowane na portalu rządowym 28 grudnia 2022 roku. Zgodnie z opublikowanym dokumentem:

Obywatele Ukrainy, którzy opuścili tymczasowo okupowane terytoria i posiadają dowód osobisty na powrót do Ukrainy, mogą go wykorzystać do powrotu do ojczyzny przez terytoria państw trzecich.

Zasady wjazdu i pobytu w Polsce dla Ukraińców posiadających zaświadczenie o powrocie do Ukrainy

Znany jest już algorytm, jak wyjechać na kilka dni do Ukrainy i wrócić do Polski dla osób, które wjechały do tego kraju z ukraińskim paszportem zagranicznym lub wewnętrznym. Jednocześnie obywatele Ukrainy, którzy wjeżdżają do Polski na podstawie zaświadczenia o powrocie do Ukrainy, muszą ubiegać się o wizę tranzytową w kraju pobytu. W przypadku wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Litwy, Białorusi oraz państw, w których uzyskanie polskiej wizy jest niemożliwe ze względu na brak polskiej placówki dyplomatycznej, kwestia przejścia osoby będzie rozpatrywana indywidualnie. Ostateczną decyzję w sprawie zezwolenia na wjazd podejmie Komendant Straży Granicznej RP.

Zasady wjazdu i pobytu w Niemczech dla Ukraińców posiadających zaświadczenie o powrocie do Ukrainy

Dla obywateli Ukrainy, którzy opuścili swoje miejsce stałego pobytu z powodu wojny po 24 lutego 2022 roku i wjechali bezpośrednio do jednego z krajów UE w celu uzyskania ochrony tymczasowej, dozwolony jest wjazd i pobyt w Niemczech na podstawie niebiometrycznego paszportu na wyjazd za granicę oraz paszportu wewnętrznego obywatela Ukrainy. Jednocześnie zaświadczenie o powrocie do Ukrainy jest traktowane przez stronę niemiecką jako dokument tymczasowy, na podstawie którego osoba ma prawo jedynie do powrotu z kraju pobytu do Ukrainy. Czyli zaświadczenie wydane przez konsulat ukraiński poza granicami Niemiec daje prawo wjazdu do tego kraju tylko w celu odbycia lotu tranzytowego z kraju wydania zaświadczenia do Ukrainy. W takim przypadku posiadacz certyfikatu ma bezwzględny zakaz opuszczania strefy tranzytowej lotniska.

Artykuł o tym, jak uzyskać ukraiński paszport w Niemczech.

Zasady wjazdu i pobytu w Turcji dla Ukraińców posiadających zaświadczenie o powrocie do Ukrainy

Obywatele Ukrainy mogą swobodnie wjechać na terytorium Turcji z Gruzji, Armenii i innych krajów wschodniej granicy nie tylko na podstawie paszportu obywatela Ukrainy do podróży zagranicznej, ale również na podstawie paszportu wewnętrznego obywatela Ukrainy, w tym dowodu osobistego, a także na podstawie zaświadczenia o powrocie do Ukrainy z możliwością wklejenia wizy tranzytowej w placówkach dyplomatycznych krajów Unii Europejskiej, które są akredytowane w Turcji. Oficjalnym celem wjazdu może być zarówno dalsza podróż do kraju UE, jak i powrót do Ukrainy.

Zobacz też: Top 6 najtańszych krajów do życia w Europie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zawieszone są wyjazdy z krajów UE do Turcji po zaświadczenie o powrocie do Ukrainy dla Ukraińców, ze względu na brak motywów wyjazdu do Turcji z krajów UE na podstawie powyższego dokumentu. Należy również pamiętać, że w przypadku lotów tranzytowych przez tureckie lotniska do krajów UE, zabronione jest opuszczanie strefy tranzytowej z certyfikatem powrotu.

Zasady wjazdu i pobytu w Bułgarii i Rumunii dla Ukraińców posiadających zaświadczenie o powrocie do Ukrainy

Obywatele Ukrainy mogą wjechać do Bułgarii z krajów trzecich zaświadczeniem o powrocie do Ukrainy. Warunkiem koniecznym jest jednak posiadanie bułgarskiej wizy tranzytowej. Z kolei aby wjechać do Rumunii na podstawie dowodu osobistego w celu powrotu do Ukrainy, Ukraińcy nie potrzebują wizy na tranzyt do Ukrainy.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *