Dlaczego muszę zarejestrować dziecko w konsulacie w Polsce?

Irina Turaieva
Dzieci | 28 grudnia 2022
Komentarze 0
Matka, która stoi, trzyma swoje dziecko oraz czyta dokumenty. Pl Source: Vista Create

Z powodu pełnowymiarowej agresji rosyjskiej setki tysięcy ukraińskich dzieci wyjechało z Ukrainy do innych krajów. Niektóre kategorie dzieci podlegają obowiązkowej tymczasowej rejestracji konsularnej. Dowiedz się, kiedy i jak zarejestrować dziecko w konsulacie!

Rejestracja dziecka w konsulacie – dlaczego jest wymagana?

Jednym z głównych zadań instytucji dyplomatycznych Ukrainy za granicą jest ochrona i zapewnienie praw, interesów i bezpieczeństwa jej obywateli. Dlatego w Polsce istnieje rejestracja konsularna. Procedura polega na rejestracji w strukturze konsularnej cudzoziemca, który czasowo (lub na stałe) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o tak bezbronną i ograniczoną w prawnych (i nie tylko) możliwościach kategorię obywateli, jaką są dzieci. Dlatego dla państwa ukraińskiego ważne jest, aby znać miejsce pobytu małoletnich Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia terytorium swojej ojczyzny z powodu rosyjskiej agresji zbrojnej. Pozwala to na utrzymanie sytuacji pod kontrolą i daje możliwość na poziomie państwowym na:

 • koordynowanie udzielania pomocy dzieciom, a także osobom dorosłym, z którymi małoletni przebywają za granicą;
 • prowadzenie ewidencji dzieci legalnie przebywających poza granicami Ukrainy oraz zapobieganie nielegalnej adopcji małoletnich Ukraińców i umieszczaniu ich u cudzoziemców;
 • zapewnienie kontroli nad powrotem każdego dziecka do Ukrainy po ustabilizowaniu sytuacji.

Każde młody obywatel Ukrainy może zostać umieszczony w rejestracji konsularnej w Polsce na wniosek rodziców, ale niektóre kategorie małoletnich podlegają obowiązkowej czasowej rejestracji konsularnej.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Kiedy mamy obowiązek zgłoszenia dziecka do konsulatu w Polsce?

Zgodnie z Uchwałą Gabinetu Ministrów z dnia 25 marca 2022 roku w organach konsularnych w Polsce należy zarejestrować następujących małoletnich obywateli Ukrainy:

 • dzieci, które podróżowały za granicę w towarzystwie jednego z rodziców bez oficjalnej zgody drugiego rodzica lub w towarzystwie innych krewnych (dziadków, sióstr, braci, macochy lub ojczyma) upoważnionych przez tylko jednego z rodziców dziecka;
 • dzieci, które przed wyjazdem z Ukrainy mieszkały przez całą dobę w jakiejkolwiek instytucji dla dzieci, niezależnie od tego, czy mają status sieroty lub dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej;
 • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, a także umieszczone pod opieką lub kuratelą, umieszczone w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.

Rejestracja konsularna dotyczy dzieci do lat 16, które wyjechały do Polski po 24 lutego 2022 r. Zostaną one zarejestrowane na okres 1 roku od daty złożenia wniosku.

Jak szybko należy zarejestrować dziecko w konsulacie w Polsce?

Zgodnie z prawem, osoba dorosła towarzysząca dziecku należącemu do którejkolwiek z tych kategorii musi skontaktować się z najbliższą ambasadą (konsulatem) w ciągu jednego dnia roboczego od momentu przybycia do miejsca docelowego w Polsce i zgłosić swój przyjazd. Można to zrobić za pomocą komunikacji elektronicznej, wskazując podstawowe dane dziecka przewożonego z Ukrainy (imię i nazwisko, data urodzenia, instytucja, w której dziecko przebywało, adres zamieszkania za granicą) oraz osoby towarzyszącej (podstawowe dane o niej, status dziecka i kontakty). Następnie, przy najbliższej okazji, należy złożyć dokumenty niezbędne do tymczasowej rejestracji konsularnej dziecka.

Jak zarejestrować dziecko u władz konsularnych w Polsce?

Aby zarejestrować dziecko w organach konsularnych w Polsce, osoba dorosła towarzysząca dziecku musi znaleźć ambasadę lub konsulat Ukrainy na terenie okręgu konsularnego aktualnego miejsca zamieszkania małoletniego, umówić się na spotkanie i przygotować niezbędny pakiet dokumentów:

 • paszport obywatela Ukrainy wydany na nazwisko dziecka lub inny dokument, na podstawie którego małoletni przekroczył granicę;
 • akt urodzenia dziecka lub odpis z Państwowego Rejestru Stanu Cywilnego Obywateli o dokonaniu państwowej rejestracji urodzenia dziecka;
 • dokument wydany przez właściwe organy państwa obcego, potwierdzający pobyt dziecka i adres zamieszkania na terytorium tego państwa (jeśli taki istnieje);
 • oryginał zagranicznego lub wewnętrznego ukraińskiego paszportu osoby dorosłej towarzyszącej dziecku (musi to być dokument użyty do przekroczenia granicy);
 • zdjęcie z wizerunkiem twarzy dziecka (rozmiar 35×45 mm, wizerunek twarzy powinien zajmować 70-80% całkowitej powierzchni zdjęcia, tło powinno być białe lub jasnoszare).

Zobacz też: Praca zdalna będzie dozwolona legalnie w Polsce

Jeżeli wniosek o rejestrację konsularną dziecka składa więcej niż jeden rodzic, konieczne jest również przedstawienie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo lub upoważnienie osoby dorosłej do towarzyszenia i reprezentowania interesów małoletniego podczas jego pobytu za granicą.

Od końca kwietnia 2022 roku można rejestrować dzieci z Ukrainy w Polsce online. Rejestracja online małoletnich obywateli Ukrainy odbywa się za pomocą specjalnego serwisu internetowego. Aby skorzystać z tej platformy, należy przygotować elektroniczne kopie wszystkich powyższych dokumentów oraz elektroniczne zdjęcie paszportowe dziecka. Na podstawie wyników rozpatrzenia sprawy i podjęcia stosownej decyzji przez urzędnika konsularnego, wnioskodawcy zostanie przesłane zaświadczenie powiadamiające o zarejestrowaniu dziecka.

Co zrobić, gdy zmieni się adres zamieszkania dziecka w Polsce?

Jeżeli po zarejestrowaniu dziecka w konsulacie w Polsce zmieni się później miejsce jego faktycznego pobytu, towarzysząca mu osoba dorosła jest zobowiązana do poinformowania o tym placówki dyplomatycznej, w której dziecko jest zarejestrowane. A jeśli nowy adres małoletniego należy do okręgu konsularnego innej placówki dyplomatycznej Ukrainy, osoba towarzysząca musi ponownie złożyć wniosek do tej ambasady lub konsulatu o zarejestrowanie dziecka w celu tymczasowej rejestracji konsularnej pod nowym adresem. Przecież konsularną rejestrację obywateli przeprowadzają zagraniczne placówki dyplomatyczne Ukrainy, zgodnie z podziałem na okręgi konsularne. Dlatego, jeśli planujesz powrót dziecka do Ukrainy, wyjazd do państwa trzeciego lub po prostu zmianę miejsca zamieszkania w Polsce, musisz niezwłocznie poinformować o tym Konsulat Ukrainy, pisząc list na odpowiedni adres mailowy:

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *