Czy nauka dziecka w zagranicznej szkole zostanie zaliczona po powrocie do Ukrainy?

Tetiana Sharapova
Dzieci, Ukraina | 29 grudnia 2022
Komentarze 0
Uczeń siedzi przy biurku w szkole. Pl Source: Vista Create

Wielu Ukraińców planuje powrót do domu po zakończeniu wojny. A niektórzy wracają już teraz, mimo trudności, jakie mogą ich spotkać. Obecnie znaczna część obywateli Ukrainy przebywa za granicą, a ich dzieci uczęszczają do miejscowych szkół. Ale czy uczęszczanie do zagranicznej szkoły liczy się na Ukrainie? 

Jak wygląda proces edukacyjny w Ukrainie w czasie wojny?

W Polsce, podobnie jak w Ukrainie, dzieci muszą chodzić do szkoły. Jednak w przypadku dzieci ukraińskich uchodźców są pewne niuanse. Dziecko może kontynuować naukę w swojej ukraińskiej szkole lub uczęszczać do dwóch szkół jednocześnie. Ale jeśli rodzice sobie tego życzą, dziecko może uczęszczać tylko do polskiej szkoły. To samo dotyczy procesu edukacyjnego w wielu innych krajach.

Obecnie, aby nadal być zapisanym do ukraińskiej szkoły, istnieją następujące możliwości:

  1. Forma kształcenia na odległość. Została wprowadzona w czasie obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Obecnie wiele ukraińskich instytucji edukacyjnych nadal stosuje tę formę edukacji. W związku z tym, jeśli szkoła, w której studiowało Twoje dziecko, zapewnia kształcenie na odległość, Twoje dziecko może kontynuować naukę zgodnie z ukraińskim programem edukacyjnym. Ważne jest, aby godziny nauki zdalnej nie pokrywały się z godzinami zajęć w szkole zagranicznej, jeśli Twoje dziecko do niej uczęszcza.
  2. Opracowanie zewnętrzne. Jest to samodzielne opanowanie programu nauczania, w tym w trybie przyspieszonym. Twoje dziecko może uczyć się kilku przedmiotów za pomocą stażu zewnętrznego. Ale dla tej opcji nauki należy opracować specjalny program nauczania.
  3. Rodzinna forma edukacji. W takim przypadku rodzice sami muszą zorganizować proces edukacyjny dziecka. Po zakończeniu procesu edukacyjnego dziecko będzie musiało przejść końcową certyfikację.

Jeśli żadna z wyżej wymienionych form edukacji nie jest dla Ciebie odpowiednia, ale nadal chcesz, aby Twoje dziecko uczyło się według ukraińskiego programu, możesz wysłać je do ukraińskiej szkoły. Takich placówek oświatowych jest w Polsce kilka. W takim przypadku Twoje dziecko będzie miało ukraińskie dokumenty potwierdzające wykształcenie średnie.

Inną opcją jest nauka według indywidualnej trajektorii edukacyjnej w ukraińskiej szkole. W ten sposób można uniknąć przeciążenia, z jakim może się spotkać dziecko podczas nauki w dwóch szkołach jednocześnie.

Jak będą naliczane punkty za naukę w zagranicznej szkole?

Obecnie nie ma jasnego mechanizmu, według którego będą naliczane punkty za naukę w zagranicznej szkole. Należy wziąć pod uwagę, że każdy konkretny przypadek jest indywidualny. Obecnie istnieją następujące wytyczne:

  1. Dla uczniów klas ostatnich (9 i 11) – nostryfikacja zagranicznego dokumentu o wykształceniu w Państwowym Centrum Informacji i Wizerunku Ministerstwa Edukacji i Kultury. Odbędzie się również sprawdzenie poziomu nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z ukraińskimi standardami edukacyjnymi.
  2. Dla uczniów pozostałych klas – udzielanie informacji na tematy i przedmioty, których nie studiowano w zagranicznych placówkach oświatowych (język ukraiński, literatura ukraińska, historia Ukrainy itp.) oraz przyznawanie punktów zgodnie z umiejętnościami i wiedzą uczniów.

Ważne jest, że nawet jeśli dziecko nie uczyło się przedmiotów nauczanych w ukraińskich szkołach, musi je opanować samodzielnie lub z pomocą korepetytora. A jeśli uczeń ma już wiedzę na temat, który jest studiowany w następnym roku szkolnym zgodnie z programem, może otrzymać ocenę z góry. Ukraińskie szkoły są gotowe na ustępstwa wobec swoich uczniów w celu usprawnienia procesu edukacyjnego.

Warto również pamiętać, że każda placówka oświatowa ma prawo do wypracowania własnych mechanizmów przeprowadzania postępowania w sprawie oceny wiedzy studenta, który studiował za granicą. Dlatego musisz wziąć pod uwagę system swojej instytucji edukacyjnej.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

W jakich przypadkach dziecku nie zostanie zaliczona nauka w szkole zagranicznej?

Pomimo faktu, że ukraińskie szkoły są gotowe na ustępstwa wobec swoich uczniów, zdarzają się przypadki, w których Twoje dziecko może nie zostać zapisane do zagranicznej szkoły. Wśród takich przypadków:

  1. Twoje dziecko nie ukończyło corocznej certyfikacji końcowej;
  2. Placówka edukacyjna, w której Twoje dziecko się uczyło, nie ma informacji o tym, gdzie Twoje dziecko przebywało w okresie, gdy nie uczęszczało do ukraińskiej szkoły;
  3. Nie kontaktowałeś się z ukraińską placówką edukacyjną przez ponad sześć miesięcy;
  4. Nie posiadasz dokumentów ze szkoły zagranicznej potwierdzających, że Twoje dziecko się tam uczyło. Dlatego koniecznie poproś o wydanie specjalnego zaświadczenia, w którym będzie zaznaczone, jakich przedmiotów uczyło się Twoje dziecko i jakie punkty uzyskało w procesie nauki.

W takich przypadkach możesz nie tylko nie otrzymać zaliczenia, ale Twoje dziecko może zostać całkowicie wydalone z instytucji edukacyjnej. Jeśli więc planujesz, aby dziecko kontynuowało naukę w szkole, w której uczyło się przed przeprowadzką, bądź w kontakcie i upewnij się, że opanowało ono tematy, które są w programie ukraińskim, ale nieobecne w programie zagranicznym.

Jeśli powyższe punkty nie dotyczą Twojego dziecka, możesz wnioskować o ponowne przyjęcie dziecka do placówki oświatowej, a także o przeniesienie do innej formy kształcenia, np. stacjonarnej. Możesz również poprosić, aby Twoje dziecko pozostało w tej samej klasie przez drugi rok, jeśli obawiasz się, że nie opanowało programu nauczania w wystarczającym stopniu.

Zobacz też: Szczepienia ochronne w Polsce dla dzieci

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje dziecko opanowało program nauczania w wystarczającym stopniu, możesz zgłosić się na kontrolę końcową. Jego wyniki pokażą, czy konieczne jest, aby Twoje dziecko zostało na drugi rok. Jeśli pomyślnie opanowało ono aktualny program nauczania, przejście do następnej klasy odbędzie się zgodnie ze standardową procedurą.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *