Система оцінювання в польській школі: оцінки буквами, вага та як перевести польські оцінки в українські

Коментарі 0
учні за партами отримали оцінки буквами в польщі-UK Source: Vista Create

Система оцінювання в польських школах має свої особливості та відмінності в порівнянні з українською. Пропонуємо розібратися, як виглядає система оцінок та оцінювання в польських школах, а також, що варто знати українським батькам, чиї діти навчаються в навчальних закладах Польщі.

Оцінки в польській школі: чи є 12-бальна система оцінювання в Польщі?

Через відмінності між українською та польською системою освіти, наразі батьки українських школярів мають певні складнощі з тим, щоб розібратися в організаційних тонкощах навчального процесу своїх дітей у польському учбовому закладі. Спробуємо розібратися в головних питаннях.

Оцінки в Польщі в початковій школі

Збираючись записати дитину до польської школи, варто мати на увазі, що на першому етапі початкової освіти (1-3 класи) в польській школі оцінки не ставляться – вчителі використовують описову систему оцінювання робіт. Йдеться про детальне пояснення зроблених помилок та аналіз невірно виконаних завдань, а також застосування заохочувальних прийомів та схвальних відгуків. При цьому вчителі деяких шкіл пропонують учням їх символічні відповідники оцінок: сонечко, хмаринка, ракета, веселі чи смутні картки тощо. Після закінчення перших трьох класів з’являються оцінки.

Оцінки в польській школі буквами, цифрами та у відсотках

На відміну від 12-бальної системи оцінювання в українській школі, стандартною моделлю в Польщі є 6-бальна система оцінок, де:

 • «1» – недостатній рівень знань;
 • «2» – допустимий;
 • «3» – достатній;
 • «4» –добрий;
 • «5» – дуже добрий;
 • «6» – відмінний.

При цьому оцінки можуть виставлятися з «+» та «-». Ці додаткові знаки дозволяють розширити межу допустимого (наприклад, «двійка» з двома мінусами все ж таки краще за «одиницю»). Також плюси та мінуси можуть ставитися й окремо від оцінки, що потім так само може вплинути на загальний семестровий результат. Семестрові оцінки в цій моделі виставляються як середнє арифметичне всіх оцінок. Основи оцінювання базуються на відсотковій шкалі: «2» ставиться за 50% виконаної роботи, за 74% правильно виконаної роботи можна отримати 3 бали, а, наприклад, за 89% – «4». Тобто п’ять позитивних оцінок і одна негативна, адже «1» – це не зарахована робота.

Окрім традиційної моделі з оцінюванням цифрами, у деяких навчальних закладах у Польщі учні отримують оцінки буквами, де:

 • А – відмінно;
 • В − дуже добре;
 • С – добре;
 • D – посередньо;
 • Е − нижче посереднього;
 • F – незадовільно.

Також деякі школи додають систему очків, які потрібно набрати з кожної навчальної дисципліни.

Оцінка bz, np та nb в Польщі – що це?

Інколи батьки в Польщі можуть побачити в електронному щоденнику своєї дитини досить незрозумілу оцінку bz або np. Насправді ці скорочення не зовсім коректно вважати оцінкою, хоча такі записи в щоденнику, ймовірно, матимуть певний вплив на поточні оцінки. Адже «оцінка» bz в Польщі це пропущене завдання, а np непідготовленість до уроку.

Пропонуємо долучитися до нашого Telegram-каналу, до нашої сторінки у Facebook, а також до Instagram. Це допоможе вам завжди залишатися в курсі головних новин та найактуальніших подій.

Так само символ «nb» в електронному щоденнику це не оцінка, а лише інформація для вчителя та батьків про відсутність учня. Після того, як учень напише невиконану роботу, вчитель введе отриману оцінку в поле «nb».

Оцінювання в польській школі поведінки

Окремо в школах Польщі оцінюється поведінка учня, яка, згідно зі шкалою оцінювання може бути:

 • naganne (ганебна);
 • nieodpowiednia (недоречна);
 • poprawne (правильна);
 • dobre (добра);
 • bardzo dobre (дуже добра);
 • wzorowe (зразкова).

Майте на увазі, зо в загальному заліку успішності в початковій (podstawowa) школі враховується й цей параметр.

Як перевести польські оцінки в українські

Тема переведення оцінок українських школярів, які отримують освіту за кордоном, залишається неоднозначною та викликає суперечки. Адже Міністерство освіти і науки України не надає однозначних вказівок стосовно цієї процедури. За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, універсальний підхід відсутній, і рішення приймаються окремо кожною школою на засіданнях педагогічної ради.

Тож на сьогодні бідь-який перерахунок є приблизним і може варіюватися в залежності від конкретних вимог навчального закладу або освітньої програми. Тим не менш, для розуміння ситуації з успішністю дитини батьки можуть самостійно перевести польські шкільні оцінки в українські (або навпаки, українські оцінки в польські), скориставшись таблицею, наданою в Додатку 6 до Рішення № R.000.42.19 від 19 червня 2019 року «Детальні правила конвертації оцінок з атестатів та дипломів отриманих за кордоном» (SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZELICZANIA OCEN ZE ŚWIADECTW I DYPLOMÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ).

«Вага оцінки» (Waga oceny), середня оцінка та zagrożenia в системі оцінювання в Польщі

Важливим поняттям у системі оцінювання учнів у польських школах є так звана «вага оцінки» (waga oceny). Вона виглядає як спеціальна позначка, яка ставиться над основною оцінкою учня. Частково така waga oceny встановлюється на рівні міністерства, а частково вводиться безпосередньо учбовим закладом та закріплюється внутрішнім регламентом, надаючи кожному виду діяльності на уроці певну «вагу». Наприклад, оцінка за контрольну роботу, диктант чи участь у конкурсі, скоріше за все, матиме найвищу вагу, виконання домашнього завдання – середню, а усна відповідь на уроці − найнижчу.

Подібна оціночна змінна запроваджена з метою забезпечення більш об’єктивного виведення середньої оцінки (оcena średnia) за роботу учня протягом року. Адже для обчислення оцінки з урахуванням «waga oceny» підсумовується сума оцінки з показанням «ваги» й ділиться на кількість значень. Тобто щоб вирахувати середній бал, кожну оцінку треба додати стільки разів, скільки вона «важить» і поділити на кількість оцінок.

Побачити більше: Поліцеальні школи в Польщі в яких можуть навчатися українці

Наприклад, якщо учень отримав упродовж семестру «3» з вагою 2 та «4» з вагою 3, а також 5 балів із вагою 1, то середня оцінка становитиме не 3+4+5 = 12/3 = 4, натомість правильний розрахунок середньої оцінки виглядатиме так:

(3+3) + (4+4+4) +5 = 23/6 = 3,83

За кілька тижнів до виставлення семестрових / річних оцінок в щоденнику можуть з’являтися „zagrożenia” – викладачі звертають увагу, що середня оцінка менше прохідної (тобто, менше 2 балів). Негативну поточну оцінку (одиницю) учень може «перездати» протягом двох тижнів. За умови успішної перездачі замість негативної оцінки з’являється новий результат перездачі.

Чи можуть залишити на другий рік у Польщі: статус «не кваліфікований» та що з цим робити

Важливо мати на увазі, що кожний учень польської школи задля того, аби йому вивели середній семестровий бал, зобов’язаний отримати визначену кількість оцінок. Кількість оцінок напряму залежить від того, скільки навчальних годин заплановано з того чи іншого предмету. Мінімально допустима кількість оцінок вираховується за формулою: кількість годин предмету за тиждень помножити на 2 та додати 1. Наприклад, якщо математика проходить 4 рази на тиждень, учень має отримати як мінімум:

4 рази/тиждень х 2 + 1 = 9 оцінок за семестр.

Якщо ж із якогось предмету учню не вдалося набрати відповідну кількість оцінок, він отримує статус «не кваліфікований», але з дозволу педагогічної ради може відпрацювати матеріал. Як правило, відпрацювання відбувається в форматі контрольних робіт з усього матеріалу за семестр. Перездати (з дозволу педагогічної ради) можна й одну-дві «одиниці» з якогось предмету. У старшій школі зазвичай такі перездачі плануються на останні дні серпня, перед початком наступного навчального року. Статус «не кваліфікований» учень може отримати також за відсутність на заняттях, а точніше, якщо ним пропущено понад 50% (йдеться про старшу школу) або 30% (в початковій школі) учбових годин з предмета.

Важливо мати на увазі, що «не кваліфіковані» учні не можуть бути переведеними до наступного класу. Хоча існує один виняток. Один раз за увесь період навчання (наприклад, за 4 роки ліцею) учень може розраховувати на «умовне переведення» до наступного класу, якщо вчитель відповідного предмету погодиться та візьме на себе зобов’язання прослідкувати, щоб академічна заборгованість була погашена. Тож, маючи наприкінці року 1-2 негативні оцінки учень може «перескладати» предмети – за умови схвалення педагогічної ради. Зазвичай повторне складання відбувається в кінці серпня. Отримавши більше двох негативних річних оцінок, учень повторює навчальний рік на тому самому рівні. При цьому не варто забувати, що від успішності закінчення початкової 8-ми річної школи, залежить вибір ліцею чи технікуму, куди учень може поступити в Польщі після 8 класу.

Електронні щоденники в Польщі

Учні польських шкіл не мають паперових щоденників та користуються електронними (e-dziennik), які можуть бути розташовані на різноманітних платформах. Але завдання цих електронних щоденників те саме, що й звичайних – надати учневі та батькам можливість постійно співпрацювати в навчальному процесі зі школою. Тож в електронному щоденнику можна знайти всю поточну інформацію шкільної діяльності учня:

 • оцінки та активність на уроках;
 • домашні завдання;
 • відмітки про відсутність на заняттях;
 • поведінка та зауваження;
 • громадське навантаження;
 • оголошення від учителів.

Посилання на конкретний електронний щоденник видається в школі, причому, як правило, учні та батьки мають окремі профілі на платформі, отримуючи на свій е-мейл різні коди доступу та паролі. І саме через електронний щоденник, а не через телефон чи месенджери, як ми звикли в Україні, відбувається спілкування з учителями. За кілька тижнів до виставлення семестрових та річних оцінок в щоденнику можуть з’явитися попередження (zagrozenia), у яких викладачі повідомляють, що потенційна середня оцінка учня менше 2 балів. Нагадуємо, що зі всіма питаннями щодо навчання в польській школі, батьки завжди можуть звернутися на відкриту гарячу лінію від польського МОН.

Коментарі 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *