Zwrot kosztów dojazdu do pracy dla pracowników w Polsce

Komentarze 0
Zapłata za dojazd do pracy Source: Vista Create

Dowiedz się, kto może ubiegać się o rekompensatę wydatków związanych z dojazdem do pracy i jak uzyskać zwrot kosztów.

Od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej miliony Ukraińców znalazły schronienie w Polsce. Po opuszczeniu swoich domów i w wielu przypadkach utracie majątku, oszczędności i pracy, Ukraińcy znaleźli już (i nadal szukają) darmowe lub tanie mieszkania, z których wiele znajduje się na obrzeżach lub nawet poza dużymi miastami. Jednocześnie widać, że trudno znaleźć miejsca pracy w dzielnicach mieszkaniowych, małych miasteczkach i wsiach. Dlatego dość często zdarza się, że pracownicy z Ukrainy znajdują pracę bliżej centrum lub w pobliskich dużych miastach i muszą poświęcić dużo czasu i pieniędzy na codzienne dojazdy.

W tym względzie należy pamiętać, że w Polsce pracownicy zatrudnieni oficjalnie na podstawie Umowy o pracę otrzymują dość szeroki pakiet socjalny, który nie ogranicza się do płatnego urlopu, zwolnienia lekarskiego i wynagrodzenia za nadgodziny w zwiększonej stawce. Ponadto w ramach pakietu socjalnego, po spełnieniu określonych warunków, można otrzymać inne świadczenia i rekompensaty, np. dodatkowe dofinansowanie do okularów korekcyjnych, a także dodatkowy zwrot kosztów podróży.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Jak wygląda mechanizm zwrotu kosztów dojazdu do pracy?

Warto zauważyć, że w Polsce nie ma przepisów, które zobowiązywałyby pracodawców do zapewnienia pracownikom dodatkowych środków na dojazd do pracy. Niemniej jednak niektóre firmy rekompensują swoim pracownikom takie koszty. W tym przypadku jest to zapisane bezpośrednio w umowie o pracę. Często też wydatki te są już wliczone przez pracodawcę do miesięcznego wynagrodzenia.

Jeśli konkretna umowa o pracę tego nie przewiduje, pracownik ma prawo zwrócić pieniądze wydane na dojazd do pracy w formie odpisu podatkowego. W tym przypadku koszty związane z wyjazdem zostaną odliczone od podstawowej płatności podatku danej osoby (podatnika), czyli pracownik zapłaci mniejszą kwotę podatku.

Kto może otrzymać dodatkowe dofinansowanie na dojazd do pracy?

Osobom, które pracują na podstawie umowy o pracę i dojeżdżają do miejsca pracy dowolnym środkiem transportu, przysługuje zwrot wydatków związanych z dojazdem do pracy i powrotem do domu. Istotne jest, że kompensacja wydatków dotyczy zarówno osób korzystających z komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy, pociągi itp.), jak i tych, które poruszają się własnym samochodem. To znaczy, że można ubiegać się o odliczenie wydatków nie tylko na bilety, ale także na paliwo.

Należy pamiętać, że zwrot kosztów nie obejmuje możliwości dojazdu do pracy taksówką i nie dotyczy pracowników, którzy już otrzymują tzw. dodatek za rozłąkę (otrzymują go pracownicy, którzy czasowo wykonują pracę zdalną z domu i z miejsca określonego w umowie o pracę na wniosek pracodawcy).

Jakiej kwoty zwrotu za dojazd do pracy można się spodziewać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik, który zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się jego zakład pracy, może liczyć na zwrot należności za bilety komunikacji miejskiej lub paliwo w wysokości 250 zł miesięcznie (czyli maksymalnie 3000 zł za cały rok podatkowy). Z kolei pracownik, który musi dojeżdżać do pracy z innej miejscowości, ma prawo żądać zwrotu kosztów w wysokości 300 zł miesięcznie (maksymalnie 3600 zł w roku podatkowym).

Jak uzyskać zwrot kosztów dojazdu do pracy?

W przypadku zwrotu kosztów dojazdu do pracy, pracownik nie musi dokumentować poniesionych wydatków. Czyli nie trzeba zbierać paragonów ze stacji benzynowych czy biletów przejazdowych, aby potwierdzić częstotliwość wyjazdów do pracy, odległość między miejscem pracy a miejscem zamieszkania czy długość dnia pracy. Aby zastosować odliczenie podatkowe, pracownik ma czas do końca kwietnia (w tym roku termin składania zeznań podatkowych został przesunięty na 2 maja) na złożenie pracodawcy oświadczenia pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jest to dokument, za pomocą którego pracownik deklaruje chęć otrzymania rekompensaty za koszty biletów lub paliwa poniesione w związku z dojazdem do pracy. Formularz zgłoszeniowy można pobrać z naszej strony internetowej lub zamówić w dziale kadr firmy pracodawcy.

Zobacz też: Podstawowe zasady BHP w miejscu pracy: zmiany od lipca 2023

Co zrobić, gdy moje rzeczywiste koszty dojazdu do pracy są wyższe niż przewidziane?

Jeżeli pracownik, który dojeżdża do pracy autobusem, pociągiem lub komunikacją miejską, poniósł wyższe koszty podróży niż przewidziane przepisami, może w zeznaniu rocznym wpisać faktycznie poniesione wydatki zamiast nominalnych. Jednak w tym przypadku wydatki muszą być udokumentowane. Potwierdzeniem takim będzie imienny karnet na przejazdy osobiste (miesięczny lub kwartalny). Jeśli chodzi o osoby, które dojeżdżają do pracy własnym samochodem, to prawo nie przewiduje zaliczenia do kosztów pracownika rzeczywistych kosztów paliwa, więc właściciele samochodów mogą liczyć jedynie na kwoty ustalone w ustawie.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *