Ukraińcy w Polsce mogą otrzymać pomoc finansową na wynajem mieszkania

Komentarze 2
mężczyzna przy wejściu do kwatery myśli o dopłatach do czynszu dla Ukraińców w Polsce - PL

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają obecnie w Polsce, mogą otrzymać państwową pomoc finansową na opłacenie wynajmowanego mieszkania. Dowiedz się, czego potrzebujesz i jak to zrobić.

Przyjęta w marcu 2022 roku specustawa otwiera uchodźcom z Ukrainy, którzy zalegalizowali swoją obecność na terytorium Polski poprzez rejestrację numeru PESEL, możliwość korzystania z niemal wszystkich świadczeń społecznych i programów świadczeń pieniężnych oferowanych przez państwo obywatelom polskim. Dlatego obywatele Ukrainy, którzy weszli do Polski wraz z rozpoczęciem pełnoskalowej agresji rosyjskiej i obecnie wynajmują lub planują wynająć mieszkanie, mogą skorzystać ze specjalnego programu wsparcia finansowego oferowanego przez państwo dla tych rodzin, które nie mają środków na utrzymanie wynajmowanej (lub własnej) nieruchomości. Chodzi o pomoc mieszkaniową, znaną Polakom jako dodatek mieszkaniowy.

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy pozwala na pokrycie części czynszu na koszt gminy. Widać to szczególnie dziś, gdy dla wielu Ukraińców mieszkających z obywatelami polskimi w ramach tzw. programu 40+ wsparcie to wygasło lub wkrótce wygaśnie, więc są zmuszeni szukać dla siebie innych mieszkań na rynku najmu i sami za nie płacić. Sprawdź również, dla jakich kategorii Ukraińców program 40+ został rozszerzony i jaka jest obecnie sytuacja na rynku najmu w stolicy.

Należy pamiętać, że zasiłek mieszkaniowy w Polsce nie jest naliczany jako rekompensata dla:

 • kosztów gazu i energii;
 • podatku od nieruchomości;
 • kosztów związanych z ubezpieczeniem lub składkami spółdzielczymi.

Dofinansowanie jest przekazywane w szczególności na spłatę czynszu (jeśli jest to mieszkanie wynajmowane) i opłat za media, opłat administracyjnych itp.

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Otrzymać dotację od państwa na utrzymanie mieszkania mogą osoby, które mieszkają:

 • w lokalu mieszkalnym na podstawie umowy najmu/podnajmu;
 • w ich własnym mieszkaniu lub prywatnym domu;
 • w lokalu mieszkalnym ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu;
 • w placówce mieszkalnej bez uregulowania sytuacji prawnej (np. oczekiwanie na zamianę mieszkania).

Aby otrzymać pomoc finansową, mieszkańcy muszą udowodnić swoje ubóstwo i niewypłacalność. Jeśli jest to osoba samotna, może liczyć na dofinansowanie, jeśli jej miesięczny dochód nie przekracza 2265,01 zł. W przypadku rodziny mieszkającej wspólnie wypłaty są możliwe, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza 1698,76 zł. Podobne zasady obliczania obowiązują w przypadku, gdy w mieszkaniu mieszkają razem osoby nie będące krewnymi.

Średni miesięczny dochód każdej osoby obliczany jest na podstawie informacji o dochodach osobistych z ostatnich trzech miesięcy. Aby ubiegać się o dotację państwową, należy złożyć dokument potwierdzający zaangażowanie w sprawy mieszkaniowe. Może to być tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, umowa najmu itp. (wcześniej pisaliśmy o tym, o czym trzeba pamiętać wynajmując mieszkanie w Polsce). Warto mieć na uwadze, że powierzchnia lokalu nie może przekraczać powierzchni ustawowej. Uprawniona powierzchnia mieszkalna na osobę w Polsce wynosi 35 m2 (do 30% odchylenia od normy, czyli maksymalny metraż mieszkania może wynosić 45,5 m2). Za każdą kolejną osobę dolicza się 5 m2. I tak dla dwóch osób standardowa powierzchnia wynosi 40 m2 (maksymalnie – 52 m2), dla trzech osób – 45 m2 (maksymalnie – 58,5 m2) itd. Ważne: Jeśli w mieszkaniu mieszka osoba niepełnosprawna, która korzysta z wózka inwalidzkiego lub wymaga własnego pokoju, otrzymasz 15 m2 więcej na osobę.

Jakie dochody są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie świadczeń?

Przy obliczaniu dochodu i rozpatrywaniu wniosku o udzielenie państwowej pomocy finansowej na utrzymanie mieszkania uwzględnia się następujące źródła dochodu wnioskodawcy (a także osób, z którymi dzieli mieszkanie):

 • wynagrodzenie na podstawie oficjalnego zatrudnienia (format umowy nie ma znaczenia, ale sugerujemy dowiedzieć się, jaką umowę lepiej podpisać, starając się o pracę);
 • dochód uzyskany z działalności gospodarczej;
 • zasiłki dla bezrobotnych;
 • świadczenia emerytalne (obejmuje to świadczenia z tytułu starości, niepełnosprawności itp.);
 • stypendia dla studentów;
 • alimenty;
 • wypłaty z funduszu socjalnego;
 • wypłaty dla rodziców zastępczych;
 • dochód ze sprzedaży własnego majątku;
 • odsetki od depozytów i papierów wartościowych, dywidendy itp.

Jednocześnie istnieje lista świadczeń i dotacji związanych z pewnymi kategoriami obywateli, które nie są brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu. Są to m.in. dodatki dla sierot z tytułu podwójnego osierocenia, jednorazowa i inna pomoc związana z urodzeniem dziecka, pomoc w zakresie dożywiania, pomoc w zakresie opieki nad dzieckiem, jednorazowa pomoc pieniężna z pomocy społecznej. Należy pamiętać, że wyliczenie konkretnej kwoty świadczenia jest dość skomplikowane, a składniki wzorów mogą się różnić w zależności od gminy (miasta, powiatu itp.). Dlatego też wszystkie dalsze obliczenia są przybliżone, a dokładne dane podadzą dopiero władze lokalne.

Jak obliczany jest dodatek mieszkaniowy?

Należy pamiętać, że wyliczenie wysokości pomocy opiera się zazwyczaj nie na czynszu rynkowym (rzeczywistym czynszu, który płacisz), ale na średnim koszcie wynajmu mieszkań komunalnych w danej okolicy. Ponadto przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego istnieje coś takiego jak „niezrekompensowana część kosztów”, czyli są ustalone kwoty dochodu, które rodziny mogą samodzielnie przeznaczyć na utrzymanie mieszkania. Dla jednej osoby jest to 15% dochodów, dla 2-4 osób – 12%, dla 5 i więcej – 10%. Dlatego też ta kwota dochodu nie jest rekompensowana przez pomoc mieszkaniową – musi być opłacana przez samych mieszkańców. W ramach dotacji wypłacana jest kwota ponad nią, ale nie więcej niż 1500 zł i nie więcej niż 70% kwoty wydatków.

Zobacz też: Pomoc finansowa ze strony gminy w trudnych sytuacjach życiowych

W zależności od konkretnej sytuacji, płatności mogą być realizowane na dwa sposoby. Państwo może pokryć koszty mieszkaniowe poprzez bezpośredni przelew na konto wynajmującego lub wypłacić pomoc finansową wnioskodawcy. Należy zauważyć, że środki przeznaczane przez państwo na budownictwo mieszkaniowe mają charakter celowy. Dlatego w przypadku oszustwa, np. jeśli zostanie udowodnione, że dana osoba wykorzystuje przyznane pieniądze na inne cele lub w ogóle nie płaci za swoje zakwaterowanie, środki mogą zostać odzyskane w sądzie wraz z karami.

Jak uzyskać dofinansowanie do mieszkania?

Aby otrzymać pomoc mieszkaniową w Polsce, należy złożyć wniosek do samorządu terytorialnego (powiatu lub gminy), na terenie którego znajduje się mieszkanie, w którym mieszkasz. Burmistrzowie, wójtowie miast i gmin zajmują się sprawą zapewnienia dodatku mieszkaniowego. Dlatego należy złożyć wniosek do ich wydziałów. W skład pakietu dokumentów wchodzą:

 • wniosek, którego wzór można znaleźć i pobrać na stronie rządowej;
 • dokument potwierdzający wysokość wpłaty za mieszkanie;
 • potwierdzenie prawa do użytkowania (własność, umowa dzierżawy itp.);
 • informacje o dochodach osób zamieszkujących w mieszkaniu za ostatnie trzy miesiące.

Jeśli pobierasz świadczenia z innego tytułu (np. niepełnosprawność), musisz dostarczyć dokument potwierdzający ten fakt. W niektórych rejonach możliwe jest wysłanie dokumentów pocztą lub online – informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej swojej miejscowości. Standardowy okres, na jaki przewidziana jest płatność to 6 miesięcy. Zasiłek wypłacany jest zazwyczaj 10 dnia każdego miesiąca.

Komentarze 2
Polecane
Najnowsze
Popularne

2 odpowiedzi na “Ukraińcy w Polsce mogą otrzymać pomoc finansową na wynajem mieszkania”

 1. Krystyna pisze:

  Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii, czy pomoc Ukraińcom, którym wynajmuję mieszkanie, jest liczona od kwoty czynszu należnego Spółdzielni Mieszkaniowej, czy od kwoty najmu? Zawarliśmy umowę najmu na 1700 zł. Taki dokument został złożony. Małżeństwo posiada średni dochód na osobę 138 zł. Dostali dodatek z MOPS-u 340 zł. Mam wątpliwości, czy jest to właściwa pomoc. Została naliczona na podstawie czynszu do Sp-ni. Czy powinnam odwołać się od tej decyzji? Będę wdzięczna za odpowiedź na adres e-mail.

 2. Romella Davydova pisze:

  Спасибо. Очень полезные мессенджы

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *