Podstawowe zasady BHP w miejscu pracy: zmiany od lipca 2023

Agnieszka Zugaj
Polska, Praca | 26 lipca 2023
Komentarze 0
Przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników Source: Vista Create

Każdy pracodawca, który zatrudnia nową osobę, musi spełnić podstawowe zasady BHP. Wyjaśniamy, z czym się one wiążą i czego możemy pod tym względem oczekiwać od osób, które stwarzają dla nas stanowisko pracy. 

Czym jest BHP?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) stanowi ogólny zbiór zasad, które przestrzegać musi zarówno pracownik, jak i pracodawca. Jest to szczególnie istotne, ponieważ dzięki temu możemy liczyć na wygodne i komfortowe warunki pracy, nie musimy obawiać się o wypadki czy uszczerbki na zdrowiu.

Kluczowe wymagania dla pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Głównym wymogiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich i komfortowych warunków pracy. Pomieszczenia, w których pracujemy muszą być czyste, higieniczne i odpowiednie do pracy. Pracodawca musi również zapewnić odpowiednie oświetlenie i wentylację. Muszą one chronić pracowników przed potencjalnie szkodliwymi substancjami oraz nadmiernym nasłonecznieniem lub temperaturą.

Odpowiednie miejsce pracy

Każdy pracownik powinien czuć się przestronnie i komfortowo w swoim miejscu pracy. Oznacza to, że każdy pracownik powinien mieć do dyspozycji co najmniej 13 m2 powierzchni pokoju i co najmniej 2 m2 powierzchni podłogi. Co więcej, miejsce pracy musi być bezpieczne dla pracownika i nie może stanowić zagrożenia dla jego zdrowia i życia.

Zapewnienie środków ochrony osobistej

Pracodawca ma obowiązek zapewnić zakup, dostawę i wydanie środków ochrony indywidualnej na własny koszt. Obejmuje to przede wszystkim odzież ochronną, kaski, specjalistyczne obuwie, rękawice itp. Pracodawca nie może obciążać pracownika kosztami takich przedmiotów.

Komfortowa temperatura w pomieszczeniu

Każdy pracodawca musi dostosować temperaturę do rodzaju wykonywanej pracy. W biurze i przy lekkich pracach fizycznych nie może być ona niższa niż 18 stopni Celsjusza. Minimalna temperatura dla cięższych prac fizycznych wynosi 14 stopni.

Maksymalna temperatura do pracy na zewnątrz wynosi 25 stopni, a do pracy w pomieszczeniach – 28 stopni. Jeśli z różnych powodów temperatura ta zostanie przekroczona, pracodawca musi zapewnić wszystkim pracownikom odpowiednie napoje.

Opieka zdrowotna – obowiązkowe badania lekarskie dla pracowników

Od 1 lipca 2023 roku BHP Polska ponownie wprowadzi obowiązkowe badania lekarskie dla pracowników (po zawieszeniu ich na czas pandemii koronawirusa):

  • wstępne;
  • okresowe;
  • kontrolne.

Wstępne badanie lekarskie

Przed zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę, pracodawca musi wysłać każdego pracownika na wstępne badania lekarskie, które potwierdzą jego zdolność do wykonywania określonych obowiązków.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Wszystkie zatrudnione osoby, w tym osoby niepełnoletnie, muszą przejść wstępne badania lekarskie. Jednocześnie, jeśli dana osoba zostanie przywrócona na to samo stanowisko w ciągu 30 dni od rozwiązania (zawieszenia) stosunku pracy, nie ma potrzeby poddawania się ponownym wstępnym badaniom lekarskim. Podobnie, możliwe jest odstąpienie od powtórnego badania lekarskiego, jeśli pracownik zmienił pracę w okresie, w którym poprzednie wstępne badanie lekarskie jest nadal ważne (oczywiście pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań lub ograniczeń do wykonywania określonej pracy).

Okresowe badania lekarskie

Pracownicy muszą przechodzić takie badania regularnie, co najmniej raz na pięć lat. Jeśli pracownik jest zawieszony w pracy na okres dłuższy niż 30 dni z powodu choroby, musi również przejść badania lekarskie w celu oceny jego stanu fizycznego i zdolności do wykonywania pracy, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem. Wcześniej pisaliśmy o tym, jak znaleźć ukraińskojęzycznego lekarza w Polsce.

Należy pamiętać, że jeśli obowiązkowe badania lekarskie nie zostały przeprowadzone z powodu zagrożenia epidemicznego, muszą one zostać przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od 1 lipca 2023 r.

Obowiązkowe szkolenie BHP dla pracowników

Obowiązkowym wymogiem jest również zapewnienie pracownikowi szkolenia BHP przed rozpoczęciem pracy. Pracodawca musi zapewnić pracownikowi taki kurs oraz przeprowadzać okresowe szkolenia w tym zakresie. Jeżeli szkolenie to nie zostało przeprowadzone w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (od 12 maja 2022 r.), należy je przeprowadzić w terminie 60 dni od 1 lipca 2023 r.

Zobacz też: Oferujemy wzór CV do skutecznego ubiegania się o pracę w Polsce

Okresowe odprawy BHP nie są wymagane, jeśli rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo nie jest wyższy niż trzecia kategoria ryzyka w klasyfikacji przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Obowiązki pracowników

Przestrzeganie zasad ochrony pracy leży nie tylko po stronie pracodawcy, ale także po stronie pracownika. Przede wszystkim musimy wykonywać pracę zgodnie z przekazanymi nam zaleceniami, dbać o porządek na stanowisku pracy, a także o stan powierzonego nam sprzętu. Jeśli zostały nam przydzielone odpowiednie przedmioty chroniące nasze zdrowie, takie jak odzież, obuwie, okulary ochronne, to również jesteśmy zobowiązani do ich regularnego noszenia. Jeśli zauważymy zagrożenie lub nieprawidłowe działanie któregokolwiek z tych elementów, musimy natychmiast zgłosić to naszemu bezpośredniemu przełożonemu.

Kary za nieprzestrzeganie zasad ochrony pracy

Choć przestrzeganie powyższych zasad jest obowiązkiem każdego pracodawcy, nie każdy skrupulatnie stosuje się do takich zaleceń. W takiej sytuacji pracodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości do 30 tys. zł. Dodatkowo, jeśli dojdzie do wypadku w miejscu pracy, w którym nie przestrzega się zasad BHP, pracodawca musi wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu. Dodatkowo, taki pracownik ma również prawo ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie za poniesione szkody.

Z drugiej strony, pracownik, który z jakiegokolwiek powodu celowo i świadomie nie przestrzega zasad BHP, musi liczyć się z konsekwencjami. Może on otrzymać ostrzeżenie od pracodawcy lub naganę. Ale to nie wszystko. W takich przypadkach pracodawca ma również prawo nałożyć na pracownika grzywnę, a w skrajnych przypadkach nawet zwolnić dyscyplinarnie.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *