Podstawowe zasady BHP w miejscu pracy

15 czerwca 2022
Соблюдение работниками правил охраны здоровья и безопасности

Każdy pracodawca, który zatrudnia nową osobę, musi spełnić podstawowe zasady BHP. Wyjaśniamy, z czym się one wiążą i czego możemy pod tym względem oczekiwać od osób, które stwarzają dla nas stanowisko pracy.  

Czym jest BHP?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) stanowi ogólny zbiór zasad, które przestrzegać musi zarówno pracownik, jak i pracodawca. Jest to szczególnie istotne, ponieważ dzięki temu możemy liczyć na wygodne i komfortowe warunki pracy, nie musimy obawiać się o wypadki czy uszczerbki na zdrowiu.

Najważniejsze zasady BHP

Bezpieczne warunki pracy

Pomieszczenia, w których pracujemy, powinny być czyste, higieniczne, zdatne do pracy. Pracodawca musi zadbać również o ich odpowiednie oświetlenie czy wentylację. Musi chronić pracowników przed potencjalnymi szkodliwymi dla zdrowia substancjami, a także przed zbyt dużym nasłonecznieniem czy temperaturą.

Odpowiednie stanowisko pracy

Każdy pracownik musi czuć się przestronnie i swobodnie na swoim stanowisku pracy. Oznacza to, że na każdego pracownika powinno przypadać co najmniej 13 m2 pomieszczenia oraz przynajmniej 2m2 podłogi. Ponadto takie stanowisko musi być przede wszystkim bezpieczne dla pracownika i nie stwarzać zagrożenia dla jego zdrowia oraz życia.

Darmowe środki ochrony

Jeżeli stanowisko tego wymaga – pracodawca musi zapewnić niezbędny sprzęt, który będzie chronił pracownika. Mowa tu przede wszystkim o odzieży ochronnej, kaskach, specjalistycznym obuwiu, rękawicach itp. Pracodawca nie może obciążać pracownika kosztami za tego typu rzeczy.

Temperatura

Każdy pracodawca musi dostosować temperaturę do rodzaju wykonywanej pracy. W biurze i przy lekkich pracach fizycznych nie może być ona niższa niż 18 stopni Celsjusza. Minimalna temperatura przy cięższych pracach fizycznych to natomiast 14 stopni. Maksymalna temperatura w przypadku pracy na świeżym powietrzu to 25 stopni, a jeżeli chodzi o pracę w pomieszczeniach – 28  stopni. Jeżeli z różnych przyczyn zostanie ona przekroczona, wówczas pracodawca musi wszystkim swoim pracownikom dostarczyć odpowiednie napoje.

Ochrona zdrowia

Każdy pracownik przed zatrudnieniem na umowę o pracę musi zostać skierowany przez pracodawcę na badania zdrowia, które potwierdzą, że jest on w stanie wykonywać określone obowiązki. Na takie badania musimy być także kierowani regularnie, nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Obowiązki pracownika

Przestrzeganie zasad BHP leży nie tylko po stronie pracodawcy, ale także po stronie pracownika. Musimy przede wszystkim wykonywać pracę zgodnie z przedstawionymi nam wytycznymi, zachowywać odpowiedni porządek w miejscu pracy, a także dbać o stan powierzonego sprzętu. Jeżeli zostały nam przydzielone odpowiednie elementy, mające służyć ochronie naszego zdrowia, takie jak ubrania, obuwie, okulary, to również jesteśmy zobowiązani je regularnie nosić. Kiedy zauważymy zagrożenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu określonych elementów, musimy niezwłocznie zgłosić je naszemu bezpośredniemu przełożonemu.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Choć przestrzeganie wyżej wymienionych zasad to obowiązek każdego pracodawcy, to nie każdy skrupulatnie stosuje się do takich wytycznych. W takiej sytuacji na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara nawet 30 000 złotych. Ponadto, jeżeli dojdzie do wypadku w miejscu pracy, gdzie nie są przestrzegane zasady BHP, pracodawca musi wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie. Dodatkowo taki pracownik ma również prawo zwrócić się o dodatkowe zadośćuczynienie za poniesione straty.

Zobacz też: Praca zdalna i freelance w Polsce

Natomiast pracownik, który celowo i świadomie nie przestrzega zasad BHP z jakichkolwiek względów, również musi liczyć się z konsekwencjami. Może zostać upomniany przez pracodawcę lub dostać naganę. To jednak nie wszystko. W takich przypadkach pracodawca ma również prawo nałożyć na niego karę, a w ostateczności nawet zwolnić go dyscyplinarnie.

Agnieszka Zugaj

Content Specialist, E-marketing Expert

podziel się
Polecane
Najnowsze
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.