Wynagrodzenie w Polsce – „brutto” i „netto”

Irina Turaieva
Podatki, Praca | 21 grudnia 2022
Komentarze 0
mężczyzna trzymający w ręku pieniądze na podatek od wynagrodzeń w Рolsce-PL

Obecnie rynek pracy w Polsce oferuje wiele możliwości zatrudnienia dla Ukraińców. Pierwszą rzeczą, na którą Ukraińcy zwracają uwagę, jest wynagrodzenie. Polscy pracodawcy oferują pracę, podając wynagrodzenie „netto” lub „brutto”. Podpowiadamy, co oznaczają te terminy i jaka jest między nimi różnica.

Jaka jest główna różnica między wynagrodzeniem netto a brutto?

Dość często szukając pracy i przeglądając odpowiednie ogłoszenia, możemy zauważyć, że polscy pracodawcy w swoich ofertach o pracę podają kwotę wynagrodzenia brutto. A oceniając perspektywy i opłacalność wakatu, należy pamiętać, że nie jest to kwota, którą pracownik otrzyma „do ręki”. Wynagrodzenie brutto to przecież kwota, która zazwyczaj jest zapisana w umowie o pracę i wskazuje, ile pieniędzy będzie Ci przysługiwało w ramach umowy za określoną ilość pracy przed odliczeniem podatków i opłat. Jednocześnie wynagrodzenie netto to dokładnie ta kwota, którą otrzymasz „netto” po odliczeniu wszystkich podatków i składek społecznych. Należy pamiętać, że polscy pracodawcy nie mogą płacić Ukraińcom mniej niż polskim pracownikom na podobnym stanowisku.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Potrącenia wpływające na wysokość wynagrodzenia w Polsce

Polska ma dość skomplikowany system podatkowy. Główne podatki od wynagrodzeń w Polsce to podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce

Podatek dochodowy, który w Polsce nazywany jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub Рodatek od dochodów osobistych, pobierany jest od wszystkich dochodów osób fizycznych, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. PIT można obliczyć według kilku schematów, z których najprostszym i najpopularniejszym jest system podstawowy. Zgodnie z tym schematem, aby obliczyć kwotę podatku dochodowego za rok, trzeba wziąć 12% swojego całkowitego rocznego dochodu (do 120000) i odjąć od niego 3600 zł (tyle wynosi ta kwota zmniejszająca w 2022 r., czyli 12% minimum wolnego od podatku, które w tym roku wynosi 30 tys. zł rocznie).

Warto zauważyć, że polskie prawo przewiduje kilka przypadków, kiedy możliwe jest uniknięcie zapłaty Podatek dochodowych od osób fizycznych. Tym samym prawo to przysługuje następującym osobom:

  • cudzoziemcom (w tym obywatele Ukrainy) w wieku do 26 lat, którzy są oficjalnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i mają dochód poniżej 85 528 zł rocznie;
  • cudzoziemcom w wieku do 26 lat, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia i są rezydentami podatkowymi Polski (przebywają w kraju dłużej niż 183 dni w roku i mają tu ośrodek interesów życiowych).

Warto zauważyć, że polskie ustawodawstwo przewiduje świadczenia i odszkodowania, które można uzyskać pod warunkiem stałej kwoty dochodu brutto, a ponadto PIT jest przeliczany co roku.

Składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce

Potrącenia z wynagrodzenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, które są odprowadzane w Polsce do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), obejmują:

  • składkę emerytalna (ubezpieczenie emerytalne) − wynosi 9,76%;
  • składkę na ubezpieczenie rentowe − 1,5%
  • składkę na ubezpieczenie chorobowe − 2,45%;
  • ubezpieczenie zdrowotne – 9%.

Odliczenia podatkowe dla różnych rodzajów umów o pracę

Tryb i kwoty potrąceń z wynagrodzenia brutto w Polsce w dużej mierze zależą od rodzaju umowy o pracę, na podstawie której pracuje pracownik:

  • umowa o pracę przewiduje obowiązkową wpłatę wszystkich podatków i składek do ZUS, pozwala na skorzystanie z ulg przy płaceniu podatku dochodowego;
  • umowa zlecenie pozwala na dowolne wybiórcze opłacanie składek społecznych – np. pracownik może nie opłacać ubezpieczenia chorobowego, ale w tym przypadku w razie choroby nie otrzyma płatnego zwolnienia lekarskiego (do wynagrodzenia netto można co miesiąc doliczyć 1/12 obniżonej kwoty);
  • umowa o dzieło − niniejsza umowa o pracę nie przewiduje żadnych składek na ubezpieczenia społeczne (i odpowiednio nie daje żadnych gwarancji socjalnych), zgodnie z warunkami tej umowy obowiązkowe jest jedynie odprowadzanie podatku dochodowego.

Nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenie „netto” w przypadku umowy zlecenia i umowy o dzieło jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku, gdy pracownik pracuje na podstawie umowy o pracę, ponieważ dwie pierwsze umowy nie przewidują wszystkich składek społecznych. Z kolei umowa o pracę, ze względu na maksymalne opłacanie składek społecznych, zapewnia pracownikowi jak najwięcej gwarancji socjalnych. Przypominamy, że dziś płaca minimalna w Polsce wynosi 3450 zł brutto na podstawie umowy o pracę i 22,50 zł brutto za godzinę na podstawie umowy zlecenia. A od 1 stycznia 2023 roku wzrośnie płaca minimalna w Polsce.

Kalkulatory internetowe do samodzielnego obliczania wynagrodzenia netto

Aby samodzielnie obliczyć, jakie wynagrodzenie netto można otrzymać z określonej kwoty wynagrodzenia brutto, stworzono specjalne kalkulatory wynagrodzeń online w Polsce. Jeśli więc nie wiesz, jak obliczyć wynagrodzenie netto w Polsce z wynagrodzenia brutto, proponujemy wybrać dowolny niezbędny kalkulator wynagrodzeń w Polsce i szybko dokonać wszystkich obliczeń:

Zobacz też: Kredyt hipoteczny 2% w Polsce: program „Pierwsze mieszkanie” rozszerzony

Należy pamiętać, że od 1 lipca 2022 r. nastąpiły zmiany w zasadach opodatkowania wynagrodzeń pracowników. Weszła w życie ustawa o obniżeniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych PIT z 17% do 12% dla osób, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł. I mimo, że ustawa weszła w życie 1 lipca 2022 r., to będzie stosowana wstecz – od 1 stycznia 2022 r.! Czyli po złożeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT-37) w okresie styczeń-kwiecień 2023 r. część podatników otrzyma zwrot, ponieważ za pierwsze sześć miesięcy 2022 r. odliczenia wyniosły 17% (a nie 12%) podatku dochodowego od osób fizycznych.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *