Bezpłatny transport dla ukraińskich uczniów we Wrocławiu i Warszawie

Tetiana Sharapova
Dzieci, Warszawa, Wrocław | 18 listopada 2022
Komentarze 0
Source: Vista Create

Ukraińscy uczniowie mają prawo do swobodnego podróżowania po Warszawie i Wrocławiu. Dotyczy to zarówno tych uczniów, którzy uczą się w polskich szkołach, jak i tych, którzy kontynuują naukę w ramach ukraińskiego programu edukacyjnego.

We Wrocławiu możliwość darmowych przejazdów pojawiła się 1 września, natomiast w Warszawie – w połowie listopada. Wcześniej, aby skorzystać z darmowych przejazdów w Warszawie, ukraińscy studenci musieli mieć polską legitymację.

Jedna kategoria studentów nie może liczyć na całkowicie darmowe przejazdy. Dla nich przewidziane są 50-procenrowe zniżki. Kategorie te podzielone są w następujący sposób:

  • dzieci w wieku od 6 do 14 lat – bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
  • dzieci od 14 do 20 lat – 50% zniżki na przejazdy.

Wcześniej prawo do bezpłatnej komunikacji miejskiej mieli wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku. Od początku lata w większości miast został on odwołany. Ale od teraz ukraińscy studenci mają prawo do darmowej komunikacji miejskiej we Wrocławiu i Warszawie. Powiemy ci, jak z niego korzystać.

Których uczniów to dotyczy?

Z darmowych przejazdów mogą korzystać zarówno uczniowie uczęszczający do polskich szkół, jak i ci, którzy kontynuują naukę w szkołach ukraińskich.

Wszyscy uczniowie z Ukrainy mają prawo do bezpłatnego przejazdu. Oznacza to, że prawo do bezpłatnych przejazdów mają zarówno uczniowie, którzy od dawna mieszkają i uczą się w polskiej szkole, jak i ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia od lutego. Są to:

  • Uczniowie szkół średnich i liceów;
  • Uczniowie podstawowych szkół średnich i liceów;
  • Uczniowie placówek kształcenia zawodowego na poziomie średnim;
  • Uczniowie, którzy nie ukończyli jeszcze 21 roku życia.

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 20 lat i nie jest jeszcze studentem, może również kwalifikować się do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Jeśli Twoje dziecko ma 21 lat lub więcej, nie kwalifikuje się do tego świadczenia.

Co jest potrzebne, aby podróżować bezpłatnie

Jeśli Twoje dziecko uczy się już w placówce edukacyjnej w Polsce lub kontynuuje naukę na Ukrainie, musi to udowodnić. Aby ubiegać się o bezpłatny przejazd, należy:

  1. Jeśli dziecko studiuje na Ukrainie – przedłożyć dowód nauki w ukraińskiej szkole (ale tylko przedkładany w Urzędzie Miasta Wrocławia) oraz dowód osobisty podczas kontroli biletów w autobusach lub tramwajach;
  2. Jeśli dziecko uczęszcza do polskiej szkoły – konieczne jest okazanie kontrolerom biletów polskiej legitymacji uczniowskiej. Wydawany jest wszystkim uczniom zarejestrowanym w polskiej szkole.

Zobacz też: Karta Dużej Rodziny dla Ukraińców w Polsce: czy jest dostępna dla uchodźców z Ukrainy i jakie korzyści zapewnia?

Bez tych dokumentów dziecko nie może korzystać z prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Jak złożyć oświadczenie potwierdzające naukę w ukraińskiej instytucji edukacyjnej

Aby dziecko nie miało problemów w Polsce, rodzice powinni złożyć oświadczenie potwierdzające jego studia na Ukrainie. W tym celu należy:

  1. Pamiętaj, aby wyrobić dokument potwierdzający, że Twoje dziecko uczy się w ukraińskiej placówce oświatowej w formie na odległość;
  2. Przynieś ten dokument do Kancelarii Wydziału Edukacji Gminy Wrocław osobiście lub wyślij pocztą na adres Wydziału Edukacji.

Twoje dziecko będzie wtedy zwolnione z obowiązku nauki w polskiej placówce edukacyjnej i nie będzie miało żadnych problemów. Jeśli zapisałeś dziecko do polskiej szkoły, nie musisz robić żadnych dodatkowych dokumentów.

Pamiętaj, że polski i ukraiński system edukacji są różne. Tak więc dzieci najpierw uczą się w szkole średniej lub gimnazjum, a następnie przechodzą do szkoły średniej. Co do zasady uczniowie w Polsce kończą szkołę w wieku 18-19 lat, ale mają jeszcze dwa lata na ukończenie szkoły w przypadku, gdy uczeń nie zda egzaminów lub zostanie na jakiś rok akademicki wielokrotnie.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.