Dofinansowanie 700 złotych z UNHCR – odpowiadamy na najważniejsze pytania

Komentarze 0
Pomoc finansowa z ONZ. Pl Source: Vista Create

Finansowanie ONZ to w ostatnich latach bardzo popularny temat, który jednocześnie rodzi wiele pytań. Aby maksymalnie ułatwić wszystkim tę procedurę, odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania.

Jak obecnie wdrażany jest program pomocy pieniężnej ONZ?

UNHCR kontynuuje pomoc ukraińskim uchodźcom w Polsce. Program zapewnia pomoc pieniężną w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb. Wsparcie jest udzielane najbardziej potrzbującym.

Jeśli potrzebujesz porady na temat programu pomocy pieniężnej UNHCR, możesz zadzwonić pod numer 800 012 948. Telefony przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30. Można również wysłać wiadomość e-mail na adres polwaprotection@unhcr.org.

Jaką pomoc finansową oferuje UNHCR?

Zgodnie z programem UNHCR jednemu członkowi rodziny przysługuje 700 zł, a każdemu kolejnemu 600 zł (kwota 600 zł dotyczy tylko czterech dodatkowych osób w rodzinie). Jeśli więc jesteś matką z dwójką dzieci, otrzymasz 1900 zł.

Warto wiedzieć, że nie jest to świadczenie jednorazowe, ale przyznawane na okres co najmniej trzech miesięcy. W związku z tym otrzymasz co najmniej trzy kody BLIK.

Czy mogę wziąć udział w programie?

Jeśli przekroczyłeś granicę po 23.02.2022 r. z powodu wojny na Ukrainie, możesz ubiegać się o to świadczenie finansowe. Jest to jedyny warunek, który musisz spełnić. Ważne jest, aby przekroczyć granicę po raz pierwszy.

Czy pomoc udzielana jest tylko osobom posiadającym status uchodźcy?

W Internecie można znaleźć informacje, że status uchodźcy jest wymagany, ale nie jest to prawdą. Nie trzeba mieć statusu uchodźcy, aby ubiegać się o pomoc pieniężną ONZ, wystarczy paszport lub dokument ze stemplem wjazdu do Polski po 23.02.2022.

Czy pomoc jest udzielana tylko osobom posiadającym status uchodźcy (Status UKR)?

Nie. Pomoc jest udzielana wszystkim osobom, które uciekły przed wojną i wjechały do Polski po 24.02, w tym osobom, które przejeżdżały przez kraje trzecie. Jedynym warunkiem jest konieczność posiadania dokumentu potwierdzającego legalny przyjazd do Polski. Może to być stempel Straży Granicznej w paszporcie, zaświadczenie o przekroczeniu granicy lub zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL ze statusem UKR.

Jak zarejestrować się w celu uzyskania pomocy finansowej od ONZ?

Biorąc pod uwagę, że ukraińscy uchodźcy nadal potrzebują pomocy finansowej, UNHCR będzie nadal zapewniać wsparcie finansowe w 2023 roku. Pomoc będzie udzielana najbardziej potrzebującym Ukraińcom, takim jak osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne itp.

Ważne! Począwszy od 2023 r. nie będzie można samodzielnie wypełnić wniosku o pomoc. Rodziny i osoby najbardziej potrzebujące będą identyfikowane za pośrednictwem różnych kanałów, w tym partnerów UNHCR. Jeśli Twoja rodzina zostanie zakwalifikowana do otrzymania pomocy finansowej, skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio.

Należy pamiętać, że nawet jeśli zostaniesz wezwany na rozmowę kwalifikacyjną, nie gwarantuje to, że będziesz kwalifikować się do pomocy finansowej. Ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas rozmowy kwalifikacyjnej, kiedy rodzina zostanie sprawdzona pod kątem kwalifikowalności.

Jak przebiega proces rozmowy kwalifikacyjnej?

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do programu, otrzymasz wiadomość tekstową lub telefon. Otrzymasz informacje o tym, kiedy przyjść do biura i gdzie się udać.

W biurze należy wypełnić pisemny formularz zgłoszeniowy i pobrać odciski palców. Wszyscy członkowie rodziny będą potrzebować dokumentów tożsamości: ukraińskiego lub zagranicznego paszportu, numeru identyfikacyjnego PESEL lub aktu urodzenia;

Następnego dnia otrzymasz wiadomość SMS zawierającą Twój osobisty numer polskiego systemu płatności BLIK oraz dokładną kwotę zasiłku;

Będziesz miał tydzień na wypłatę gotówki. W tym celu należy skorzystać z dowolnego bankomatu, wybrać opcję „płatność BLIK”, a następnie wpisać kod z wiadomości SMS. Należy pamiętać, że cała kwota musi zostać wypłacona jednorazowo;

Przez kolejne dwa miesiące będziesz otrzymywać wiadomości SMS z kodem BLIK do wypłaty pieniędzy.

Jakie są kryteria wyboru kandydatów do pomocy?

Osoby kwalifikują się do otrzymania pomocy, jeśli:

  1. Osoby, te przekroczyły granicę z Polską po 23.02.22 i przed tą datą przebywały głównie na Ukrainie;
  2. Osoby wymagające szczególnej ochrony. Należą do nich osoby starsze, jedyni opiekunowie w rodzinie, dzieci przebywające w Polsce bez opieki rodziców lub oddzielonych od rodziców, kobiet w ciąży, osoby niepełnosprawne lub znajdujące się w niekorzystnej sytuacji oraz osoby poważnie chore, itp.
  3. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. To znaczy osoby, które nie mają stałej pracy, nie otrzymują polskiego zasiłku dla bezrobotnych i nie mają stałego źródła dochodu.

Ważne jest, aby we wszystkich przypadkach osoby ubiegające się o zasiłek nie otrzymywały pomocy od innych organizacji. Jeśli wcześniej otrzymałeś pomoc od innych organizacji, nie kwalifikujesz się do pomocy ONZ.

Dlaczego proces otrzymywania pomocy trwa tak długo?

Jest tylko jeden powód – istnieje bardzo duże zainteresowanie tego typu pomocą ze strony ukraińskich uchodźców. Faktem jest, że wszystkie wnioski o pomoc są sprawdzane ręcznie, a liczba pracowników, których biuro UNHCR może przydzielić do tej pracy, jest bardzo ograniczona. Z tego powodu występują opóźnienia w przetwarzaniu i wypłacie pomocy. Oczywiście taka sytuacja jest bardzo frustrująca dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowej pomocy finansowej.

Niestety, nic nie można zrobić, aby przyspieszyć ten proces, a jedyne, co można zrobić, to uzbroić się w cierpliwość i czekać, ponieważ wiele tysięcy Ukraińców otrzymało już wypłaty pomocowe. UNHCR jest organizacją międzynarodową, która zajmuje się kwestiami uchodźców w skali globalnej i do tej pory nie miała potrzeby otwierania dodatkowych biur w Polsce. Jednak biorąc pod uwagę rozwój sytuacji na Ukrainie, ONZ dokłada wszelkich starań, aby naprawić sytuację i zwiększyć liczbę biur w Polsce.

Zobacz też: Health4Ukraine ponownie przekazuje 500zł na leki dla Ukraińców

Jak wygląda procedura otrzymania pomocy dla osoby, która nie posiada stempla w paszporcie lub zaświadczenia o przekroczeniu granicy?

Przypadki braku paszportu lub stempla przekroczenia granicy Polski są bardzo częste wśród uchodźców z Ukrainy. W takiej sytuacji wystarczy posiadać jakikolwiek dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL ze statusem UKR. Znamy przypadki, w których nawet wiadomości SMS wysłane przez operatora komórkowego o przekroczeniu polskiej granicy były brane pod uwagę przy wydawaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy.

Moje dziecko jest chore lub niepełnosprawne. Czy muszę zabrać je ze sobą?

Niestety procedura UNHCR wymaga osobistego spotkania. Podczas tego spotkania wszystkim wnioskodawcom zostaną sprawdzone dokumenty, pobrane odciski palców i zrobione zdjęcia. Jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu w wyznaczonym terminie, możesz ponownie złożyć wniosek online. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji ponownie trzeba będzie dość długo czekać na wizytę.

Odwiedziłem już biuro UNHCR, ale nie otrzymałem jeszcze kodu BLIK. Jak długo będę musiał czekać?

Po wizycie w biurze UNHCR, wypełnieniu dokumentów i podjęciu pozytywnej decyzji, powinieneś stosunkowo szybko otrzymać spersonalizowany kod płatności. Strona UNHCR informuje, że proces ten trwa kilka dni, np. jeśli złożyłeś dokumenty w piątek, kod powinieneś otrzymać najpóźniej w poniedziałek.

Czy chcąc skorzystać z pomocy UNHCR muszę przebywać w Polsce przez cały okres trwania programu?

Nie, warunki programu nie zobowiązują do pozostania w Polsce na stałe. Powinieneś jednak wziąć pod uwagę następujące czynniki: możesz ubiegać się o tę pomoc tylko w Polsce, program nie jest ważny w innych krajach, możesz otrzymać wiadomość SMS o wydaniu kolejnego kodu tylko w obszarze zasięgu polskiego operatora komórkowego, a pieniądze możesz wypłacić tylko z polskich bankomatów.

Jakiej pomocy mogę się spodziewać?

Dzięki programowi UNHCR jeden członek rodziny ukraińskich uchodźców może otrzymać 700 zł, a każdy kolejny – 600 zł (do czterech osób w rodzinie).

Należy zaznaczyć, że nie jest to jednorazowa wypłata – pomoc finansowa udzielana jest na okres trzech miesięcy.

W jakim terminie muszę stawić się w biurze przedstawicielstwa i na ile przed wizytą otrzymam powiadomienie?

W większości przypadków otrzymasz powiadomienie z datą spotkania w biurze UNHCR na kilka dni przed wizytą, ale zdarzają się przypadki, gdy otrzymasz je z mniej niż jednodniowym wyprzedzeniem (na przykład wieczorem przed dniem wizyty). Dlatego należy być przygotowanym na takie sytuacje i pomyśleć o logistyce z wyprzedzeniem.

Jak wygląda procedura wypłaty pieniędzy?

Po otrzymaniu wiadomości SMS zawierającej Twój osobisty numer polskiego systemu płatności BLIK oraz dokładną kwotę zasiłku, będziesz miał tydzień na wypłatę gotówki. W tym celu należy skorzystać z dowolnego bankomatu w Polsce, wybrać opcję „Płatności BLIK”, a następnie wpisać kod z wiadomości SMS. Należy pamiętać, że jednorazowo należy wypłacić całą kwotę.

Przez kolejne dwa miesiące będziesz otrzymywać SMS-y z kodem BLIK do wypłaty gotówki.

Jak jeszcze UNHCR pomaga Ukrainie?

Pomoc pieniężna nie jest jedynym rodzajem pomocy, jaką UNHCR zapewnia ukraińskim uchodźcom. Organizacja pomaga również w następujących obszarach:

  1. Podnoszenie świadomości na temat uchodźców i bezpaństwowców;
  2. Kontrolowanie polskiego rządu w kwestiach zgodności z międzynarodowymi standardami legislacyjnymi dotyczącymi praw uchodźców;
  3. Współpraca z wieloma instytucjami, w tym organizacjami pozarządowymi, instytucjami akademickimi, szkołami, organizacjami młodzieżowymi i przedsiębiorstwami;
  4. Ochrona praw uchodźców na całym świecie, w tym w Polsce.
  5. Zwracanie uwagi na potrzeby dzieci;
  6. Wspieranie równouprawnienia kobiet i dziewcząt;
  7. Ochrona bezpaństwowców.

Celem UNHCR jest zapewnienie uchodźcom, w tym uchodźcom z Ukrainy, bezpiecznego schronienia przed prześladowaniami i wojną. Ważne! Organizacja nie zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, przyznawaniem statusu uchodźcy ani integracją uchodźców z polskim społeczeństwem. Tymi kwestiami zajmuje się wyłącznie polski rząd.

Informacje zawarte w tym artykule są aktualne na czerwiec 2023 r.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *