Program 40+ dla Ukraińców w Polsce został przedłużony do 2024: jak działa obecnie?

Yana Zakharchuk
Polska, Pomoc finansowa | 30 sierpnia 2023
Komentarze 0
Złotych w ramach programu 40+ w Рolsce-PL

Obecnie w Polsce mieszka ponad 2 miliony Ukraińców. Większość z nich została zmuszona do emigracji z powodu inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę. Polska odgrywa kluczową rolę we wspieraniu obywateli Ukrainy i nadal zapewnia pomoc w ramach różnych programów społecznych. Jednym z nich jest program 40+, który został przedłużony 24 sierpnia 2023 roku. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jak długo potrwa program i co się zmieniło.

Jak wygląda program 40+ w Polsce dla uchodźców z Ukrainy?

Program 40+ to pomoc finansowa na zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy, która jest przyznawana na podstawie art. 13 ustawy „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Warunki programu:

 • właściciel lub najemca lokalu mieszkalnego (osoba fizyczna lub prawna), który udzielił schronienia uchodźcom ukraińskim, jest uprawniony do otrzymania rekompensaty państwowej w wysokości 40 zł dziennie za każdą osobę przyjętą na zakwaterowanie i wyżywienie;
 • zasiłek jest wypłacany przez 120 dni pobytu, termin jest przedłużany tylko w przypadku szczególnie wrażliwych kategorii Ukraińców (kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, emeryci, kobiety wychowujące dzieci poniżej 12 miesiąca życia itp.)
 • środki są naliczane za okres, który już upłynął (nie są przydzielane z góry).

Czy program 40+ jest dziś aktualny?

W ramach programu 40+ wprowadzono wiele zmian. Od 1 marca 2023 r. wprowadzono opłaty za zakwaterowanie dla tych Ukraińców, którzy przebywali w instytucjach zbiorowych lub hostelach dłużej niż 120 dni. Początkowo będą one pokrywać 50% kosztów zakwaterowania, a za kilka miesięcy 75%. Wyjątkiem są wrażliwe kategorie ludności.

28 kwietnia 2023 r. podpisano uchwałę zmieniającą wniosek o rekompensatę dla ponad 40 ukraińskich uchodźców. Zgodnie z dokumentem, podpisanym przez Mariusza Kamińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, okres wypłaty rekompensat został przedłużony do 24 sierpnia 2023 roku.

Obecnie program 40+ został przedłużony do 4 marca 2024 r., tj. terminu legalnego pobytu Ukraińców w Polsce. W związku z tym formularz wniosku został ponownie zmieniony: dodano wszystkie kolejne dni i miesiące do 4 marca 2024 r. włącznie. Nowy formularz wniosku można pobrać tutaj.

Warunki programu 40+ dla osób niepełnosprawnych, emerytów, kobiet w ciąży i innych szczególnie narażonych kategorii

Istnieją kategorie uchodźców, którzy kwalifikują się do kontynuacji pomocy po wygaśnięciu programu (po upływie 120 dni). Należą do nich grupy szczególnie wrażliwe, które posiadają PESEL UKR:

 • osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie oraz każde małoletnie dziecko tych osób;
 • еmeryci i renciści: kobiety w wieku 60 lat i starsze, mężczyźni w wieku 65 lat i starsi;
 • кobiety w ciąży i każde z ich małoletnich dzieci;
 • osoby wychowujące dziecko w wieku poniżej 12 miesięcy oraz każde z ich małoletnich dzieci;
 • osoby samotnie wychowujące więcej niż dwoje dzieci;
 • оpiekunowie tymczasowi i małoletni, którzy przybyli do Polski bez opiekuna prawnego, oraz wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego;
 • іnne osoby w różnych trudnych sytuacjach, które nie są w stanie same się utrzymać.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Kto może ubiegać się o płatności 40+?

Głównym warunkiem otrzymania przez uchodźcę z Ukrainy dodatku na wyżywienie i zakwaterowanie 40+, zgodnie z nowelizacją ustawy z maja 2022 r., jest posiadanie numeru PESEL UKR.

Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie:

 • nie musi być Polakiem (może nim być każdy cudzoziemiec legalnie przebywający w Polsce)
 • nie muszą być właścicielami lokalu (można ubiegać się o pomoc na podstawie umowy najmu);
 • mogą być związane z uchodźcami.

Zobacz też: Ukraińcy w Polsce mogą zdobyć niezbędne rzeczy dzięki serwisowi Lalafo

Ważne! Jeżeli umowa najmu pomiędzy wynajmującym a najemcą nie zawiera informacji o niedopuszczalności podnajmu, najemca może wprowadzić się do uchodźców bez zgody wynajmującego. Jeśli umowa najmu zawiera ograniczenia, należy uzgodnić z wynajmującym na piśmie zakwaterowanie innych osób w lokalu.

Jak ubiegać się o dopłaty 40+ za udzielenie schronienia ukraińskim uchodźcom?

Aby otrzymać zasiłek dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 40+ dziennie, należy:

 • zapewnienie, aby wszystkie osoby otrzymujące pomoc posiadały PESEL UKR, a jeśli należą do wrażliwych kategorii ludności, powinny posiadać niezbędne dokumenty potwierdzające;
 • Oprócz zakwaterowania należy zapewnić uchodźcom wyżywienie;
 • zawrzeć umowę z osobami, w imieniu których zostanie wydana pomoc (umowa najmu okazjonalnego);
 • złożyć wniosek i załączniki do wniosku osobiście w organie samorządu terytorialnego (gminy lub MOPS) w miejscu zamieszkania;
 • podać w zgłoszeniu dane osobowe, dane kontaktowe, numer konta bankowego, liczbę osób do zakwaterowania oraz okres faktycznego zakwaterowania i wyżywienia;
 • czekać na odpowiedź na swój adres e-mail.

Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Specjalna baza danych została stworzona w celu śledzenia wszystkich odbiorców pomocy, aby uniknąć nadużyć, gdy ta sama osoba otrzymuje fundusze w różnych miejscach przez różne okresy czasu. Takie działania będą traktowane jako oszustwo, a sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności karnej.

Jeśli właściciel lokalu otrzymuje nienależne świadczenie i nie przestrzega warunków programu 40+, obywatel Ukrainy musi powiadomić o tym na piśmie władze lokalne odpowiedzialne za wypłatę powyższych świadczeń.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.