40 złotych za każdy dzień pomocy uchodźcom. Odpowiadamy na najważniejsze pytania

14 września 2022
złotych w ramach programu 40+ w Рolsce-PL

Uwaga! Przypominamy, że program 40+ trwa nadal.

Polski rząd przez 120 dni będzie nadal wspierał obywateli, którzy udzielają schronienia i pomocy nowym uchodźcom z Ukrainy. Znamy też warunki, kiedy można przedłużyć okres płatny.

Każda osoba, która gości lub gościła u siebie uchodźcę z Ukrainy, może starać się o dofinansowanie od polskiego rządu. Wynosi ono 40 złotych i przyznawane jest na każdą osobę za jeden dzień pobytu.

Komu przysługuje dodatkowe świadczenie?

O dofinansowanie ubiegać mogą się wszystkie osoby, które:

– zapewniają mieszkanie oraz wyżywienie osobom z Ukrainy w miejscu, w którym sami zamieszkują;

– za darmo udostępniają puste mieszkanie wraz z zakupem wyżywieniem;

– organizują miejsca noclegowe w salach, biurach albo innych miejscach inne niż lokale mieszkalne, a do tego gwarantują odpowiednie wyżywienie. W przepisach istnieje natomiast informacja, że warunki w takim miejscu muszą być w pełni bezpieczne dla uchodźców, nie mogą wpływać na ich życie lub zdrowie.

Czy pieniądze przysługują także obywatelowi Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce i udostępnia swoje mieszkanie?

Tak, każda osoba, która udziela swojej pomocy uchodźcom, może wnioskować o takie świadczenie. Warunkiem koniecznym jest jednak posiadanie numeru PESEL, gdyż trzeba wskazać go we wniosku.

Czy muszę być bezpośrednim właścicielem mieszkania?

Nie ma obowiązku, aby dokumentować, do kogo dane mieszkanie należy. Musimy jedynie mieć prawo do dysponowania lokalem. Oznacza to, że niezależnie czy jesteśmy najemcami, właścicielami, czy korzystamy z lokalu komunalnego – możemy przyjąć pod swój dach uchodźców i zawnioskować o rekompensatę finansową. Warto jednak mieć na uwadze, że wniosek składamy na własną odpowiedzialność. Jeżeli wyjdzie na jaw, że nielegalnie zamieszkiwaliśmy dany lokal, wówczas będzie na nas ciążyć odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia. Jeżeli zatem sami ponosimy wszelkie koszty pomocy uchodźcom, a nie prawny właściciel danego lokalu, to jak najbardziej możemy złożyć wniosek o dofinansowanie.

W jakim terminie następuje wypłata pieniędzy?

Urzędnicy mają 30 dni na rozpatrzenie wniosku oraz wypłacenie nam pieniędzy.

Jak wygląda wniosek?

We wniosku musimy uzupełnić własne dane osobowe: imię nazwisko, numer pesel lub NIP, adres e-mail, numer telefonu, wskazać adres pobytu, pod którym zamieszkiwały osoby z Ukrainy, a także wskazać liczbę osób, które gościliśmy. Do każdego wniosku dołączona jest również karta osoby przyjętej do zakwaterowania. Należy uzupełnić ją o imiona i nazwiska osób, które pozostawały pod naszym dachem, a także ich numery pesel bądź numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Następnie należy wskazać konkretne dni, w których udzielaliśmy zakwaterowania.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Pieniądze wypłacane są za faktyczny czas, kiedy gościliśmy uchodźców. Oznacza to, że jeżeli planujemy osobom z Ukrainy zapewniać mieszkanie i wyżywienie przez cały okres 60 dni, to wniosek najlepiej złożyć, kiedy dobiegnie już on końca. Można oczywiście złożyć kilka wniosków w czasie przyjmowania uchodźców, jednak będzie to się wiązało z częstszymi wizytami w urzędzie. Najważniejsze jest to, że pieniądze nie zostaną wypłacone za dni, które jeszcze nie nastąpiły, nawet jeżeli wiemy, że wtedy będziemy gościć uchodźców.

Czy informacje podane w formularzu będą weryfikowane?

Zgodnie z ustawą wyznaczeni urzędnicy mają prawo do zweryfikowania warunków, w jakich przyjmowani byli uchodźcy.

Czy osoby, których goszczę, muszą posiadać status uchodźcy?

Nie, wystarczy, że przekroczyli granicę z Polską po 23.02.

Czy wnioski można składać on-line?

Nie, wnioski należy składać osobiście w wybranym urzędzie miasta.

Agnieszka Zugaj

Content Specialist, E-marketing Expert

podziel się
Najnowsze
Polecane
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.