Które kraje są gotowe przedłużyć ochronę tymczasową dla Ukraińców?

Irina Turaieva
8 lutego 2023
Komentarze 0
Ukraińscy uchodźcy, którzy są gotowi przedłużyć swoją ochronę tymczasową.  Pl Source: Vista Create

W październiku 2022 roku Unia Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu statusu ochrony tymczasowej dla ukraińskich migrantów wojskowych. A niektóre kraje opracowały już własną procedurę tego procesu. Proponujemy Państwu dowiedzieć się, na jakich warunkach kraje, które przyjęły ukraińskich uchodźców, rozszerzą status ochrony tymczasowej na obywateli Ukrainy.

Ilu Ukraińców i w jakich krajach znaleźli tymczasowe schronienie?

Od momentu rozpoczęcia pełnowymiarowej ofensywy Rosji przeciwko Ukrainie, wiele krajów na całym świecie otworzyło swoje granice dla ukraińskich uchodźców, oferując im tymczasowe schronienie oraz wszechstronne wsparcie socjalne i humanitarne. Na przykład kraje UE przyznały Ukraińcom status tymczasowej ochrony europejskiej. W rezultacie obywatele Ukrainy uzyskali dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń socjalnych i rynku pracy w krajach, w których obecnie przebywają.

Według danych opublikowanych na stronie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, od początku wojny Ukrainę opuściło ponad 17 mln osób. Warto zauważyć, że około 9,2 mln osób powróciło już do ojczyzny. Natomiast 7,9 mln Ukraińców, którzy opuścili Ukrainę w okresie od 24 lutego 2022 r. do 3 stycznia 2023 r., korzystało ze statusu ochrony tymczasowej w Europie. Wiadomo, że Polska przyjęła największą liczbę ukraińskich uchodźców (ponad 1,5 mln osób).

W październiku 2022 roku Komisja Europejska przedłużyła prawo do tymczasowej ochrony w UE co najmniej do marca 2024 roku. A niektóre kraje europejskie zapowiedziały przedłużenie programu przyjmowania ukraińskich migrantów wojskowych w nieskończoność. Jak podaje RBC-Ukraina, taką decyzję podjęły na przykład Bułgaria, Cypr i Irlandia. Zatem, które kraje przedłużą status ochrony tymczasowej automatycznie, a gdzie uchodźcy z Ukrainy będą musieli na własną rękę odnawiać rejestrację? Zasady pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce zostały szczegółowo omówione w poprzednim artykule, dlatego teraz skupimy się na innych krajach, które już ogłosiły zasady przedłużania pobytu Ukraińców.

Przedłużenie ochrony tymczasowej dla uchodźców z Ukrainy w Republice Czeskiej

Republika Czeska przedłużyła okres ochrony tymczasowej do 31 marca 2024 r. Zgodnie z ustawą Lex Ukraina IV zmieniły się jednak nieco zasady legalizacji w kraju dla ukraińskich uchodźców. W szczególności, aby przedłużyć status ochrony tymczasowej w Republice Czeskiej, w paszporcie wnioskodawcy musi być umieszczona wiza. Jednocześnie termin rejestracji w systemie online (odliczanie rozpoczyna się 30 stycznia) upływa 31 marca 2023 r. Osobista wizyta i wniosek wizowy muszą być zrealizowane do 30 września 2023 r. Jeśli te terminy nie zostaną dotrzymane, dana osoba straci status ochrony tymczasowej. Status ten można jednak przywrócić, nawet bez kar.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Przedłużenie ochrony czasowej dla ukraińskich uchodźców na Słowacji

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Słowacja przedłużyła również okres przyznawania ochrony tymczasowej obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed walkami, do 4 marca 2023 r. Jednocześnie uchodźcy z Ukrainy będą mieli automatycznie przedłużony status ochronny. Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Słowacji, Ukraińcy, którzy uzyskali pozwolenie na pobyt w statusie ochrony czasowej przed 4 marca 2023 r., otrzymają przedłużenie ważności tego dokumentu co najmniej do 4 marca 2024 r. W tym celu obywatele Ukrainy nie muszą występować do organów państwowych. Jednak Ukraińcy, jeśli chcą, mogą aktualizować swoje dokumenty za pomocą serwisu elektronicznego MSW.

Przedłużenie ochrony tymczasowej dla ukraińskich uchodźców w Estonii

W przeciwieństwie do Czech, Estonia postanowiła nie przedłużać automatycznie statusu ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy. Raczej nieznacznie zmieniła podejście do rejestracji uchodźców. W ramach nowego podejścia wszyscy przymusowi ukraińscy migranci mogą nadal przebywać w Estonii. I nie muszą nawet ubiegać się o ochronę tymczasową. W tym przypadku oznacza to jednak, że osoba ta nie może liczyć na uzyskanie zezwolenia na pobyt, a co za tym idzie, nie może ubiegać się o gwarancje i świadczenia socjalne.

Jednocześnie władze tego kraju starają się uzyskać dokładne informacje na temat liczby Ukraińców, którzy nie tylko faktycznie przebywają w tym kraju, ale otrzymali w Estonii ochronę tymczasową. W tym celu dyrekcje Policji i Straży Granicznej wysyłają uchodźcom e-maile z informacją, że muszą odnowić swój dokument (zezwolenie na pobyt), który wygasa po roku od jego wydania.

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt udzielonego w ramach ochrony czasowej należy złożyć 3-1 miesięcy przed upływem ważności zezwolenia na pobyt. Wniosek można złożyć za pośrednictwem samoobsługowej przestrzeni internetowej Wydziału Policji i Straży Granicznej.

Przedłużenie ochrony tymczasowej dla ukraińskich uchodźców na Łotwie

Rząd Łotwy przedłużył wsparcie dla ukraińskich uchodźców do 30 czerwca 2023 roku. Wprowadzono jednak także pewne zmiany w zasadach pobytu obywateli Ukrainy na Łotwie przez dłuższy czas. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zezwoleń na pobyt i ukraińskich dokumentów podróży. Obywatelstwa i Migracji wydaje dokument pobytowy na okres dwóch lat i jest on dowodem tożsamości obywatela państwa trzeciego. Jeśli chodzi o dokumenty podróży obywatela Ukrainy, takie jak ukraiński paszport, który utracił ważność podczas pobytu na Łotwie, będzie on uznany za ważny do 28 lutego 2024 roku.

Przedłużenie ochrony tymczasowej dla ukraińskich uchodźców w Szwajcarii i Belgii

W Szwajcarii i Belgii, podobnie jak w większości krajów europejskich, specjalny status prawny dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną został przedłużony do 4 marca. W tym okresie rząd Szwajcarii automatycznie przedłuży status ochrony tymczasowej S oraz programy wsparcia społecznego dla Ukraińców.

Jeśli chodzi o Belgię, to ukraińscy uchodźcy, którzy udali się do tego kraju w celu długoterminowego legalnego pobytu w tym kraju, muszą regularnie przedłużać swoją ochronę tymczasową. Do 4 marca 2024 r. ochrona tymczasowa jest automatycznie przedłużana co sześć miesięcy (dwukrotnie). Po tym czasie trzeba przedłużyć kartę A, która wygasa 4 marca 2023 roku. W przeciwnym razie osoba ta straci prawo do legalnego pobytu i pracy w kraju.

Zobacz też: Nowy paszport i wymiana prawa jazdy w Polsce

Wniosek o przedłużenie pozwolenia na pobyt w Belgii można złożyć już 4 stycznia 2023 roku, kontaktując się z miejscową gminą. Nowa karta wejdzie w życie 4 marca i będzie ważna przez rok.

Przedłużenie ochrony tymczasowej dla ukraińskich uchodźców w Finlandii i Norwegii

W Finlandii obywatele Ukrainy, którym przyznano ochronę tymczasową w tym kraju, będą mieli automatycznie przedłużony status do czasu zakończenia ochrony tymczasowej w UE, tj. do 4 marca 2024 r. Od Ukraińców nie są wymagane żadne dodatkowe działania. Podobną decyzję podjął rząd Norwegii. Zgodnie z decyzją norweskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, ukraińscy uchodźcy, którzy uzyskali zezwolenia na pobyt na podstawie statusu ochrony tymczasowej, mogą liczyć na przedłużenie ważności swoich dokumentów od dnia wygaśnięcia poprzedniego zezwolenia bez dodatkowych próśb i wniosków. Pozwolenia na pobyt zostaną automatycznie przedłużone dla Ukraińców na kolejny rok.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *