Dzisiejsza sytuacja na polskiej granicy: ilu Ukraińców przekroczyło granicę z Polską w 2023 r.

Irina Turaieva
Polska, Ukraina | 4 grudnia 2023
Komentarze 6
Kolejka na granicy z Polską dzisiaj-PL Source: Vista Create

Straż Graniczna Polska codziennie aktualizuje dane dotyczące liczby Ukraińców przekraczających granicę z Polską. Zapraszamy do zapoznania się z danymi, jak wygląda sytuacja z kolejkami na granicach i gdzie można zaoszczędzić czas.

Jak wielu Ukraińców przekroczyło dziś granicę polsko-ukraińską?

Półtora roku po wybuchu wojny do Polski nadal przybywa znaczna liczba ukraińskich uchodźców, co Straż Graniczna odnotowuje każdego dnia.

Najnowsze dane agencji pokazują, że w listopadzie 2023 r. zauważalna była tendencja do nieznacznego spadku liczby Ukraińców podróżujących do Europy w poszukiwaniu azylu. W listopadzie łączna liczba ukraińskich uchodźców, którzy przekroczyli granicę przy wjeździe z Ukrainy do Polski, wyniosła około 648 000 (przypominamy, że w październiku na granicy naliczono ponad 800 000 osób wyjeżdżających z Ukrainy do Polski).

Jeśli chodzi o sytuację na wyjeździe z Polski na Ukrainę, łączna liczba ukraińskich uchodźców, którzy powrócili na Ukrainę w listopadzie 2023 r. wyniosła około 631 tysięcy osób (wobec 940 tysięcy w październiku). Sytuacja tutaj jest taka sama jak w przypadku wjazdu do Polski – tendencja spadkowa. Tak więc obecnie istnieje prawie parytet między liczbą osób wjeżdżających do Polski z Ukrainy a liczbą osób wyjeżdżających. Jednak w ciągu ostatniego miesiąca do Polski wjechało z Ukrainy o 17 tys. osób więcej niż wyjechało.

Kolejka na granicy z Polską dzisiaj: jak wygląda sytuacja na polskiej granicy

Kolejki na przejściach granicznych można monitorować w czasie rzeczywistym na kanale SBGS Telegram. Oprócz Polski można również monitorować sytuację na granicach z Rumunią, Słowacją, Węgrami i Mołdawią.

Od godziny 9 rano 4 grudnia 2023 r. sytuacja na ukraińsko-polskich przejściach granicznych przedstawia się następująco:

 • Yahodyn – elektroniczna kolejka 9 autobusów. Piesi i samochody są tymczasowo zablokowane.
 • Ustyluh – 4 autobusy i 0 samochodów stało w elektronicznej kolejce. Jednocześnie piesi nie są przepuszczani.
 • Uhryniv, Smilnytsia, Hrushev – ani jednego samochodu lub autobusu. Piesi są również tymczasowo zablokowani.
 • Rava-Ruska – 30 samochodów, 0 autobusów (piesi nie są dopuszczeni).
 • Krakowiec – 0 samochodów, 6 autobusów w elektronicznej kolejce. Piesi nie są przepuszczani.
 • Shehyni – 0 samochodów, 4 autobusy (elektroniczna kolejka), 0 pieszych (piesi są dozwoleni w obu kierunkach).
 • Nyzhankovychi – 2354 elektroniczny punkt kontrolny, przez który mogą przejeżdżać tylko ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, bez ładunku (z wyjątkiem cystern na towary niebezpieczne, w tym paliwa i smary).

O godzinie 01:00 4 grudnia 2023 r. puste ciężarówki zaczęły przejeżdżać z Ukrainy do Polski przez przejście graniczne Uhrynów-Dołhobyczów. Są to puste pojazdy ciężkie o masie powyżej 7,5 tony, z wyjątkiem pustych, nieprzetworzonych cystern. Ciężarówki wjeżdżają na przejście graniczne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Niemniej jednak, z powodu polskiej blokady, około 2500 ciężarówek stoi obecnie w kierunku Ukrainy, czekając w kolejce. Najwięcej ciężarówek znajduje się na punkcie kontrolnym Rawa-Ruska – 850, kolejne 600 w Krakiwcu i Szehyni, a 450 w Jagodynie. Zostało to ogłoszone 3 grudnia podczas teleturnieju przez rzecznika SBGS Andrija Demczenkę.

Przypomnijmy, że od 6 listopada ruch dla ukraińskich przewoźników jest zablokowany na takich punktach kontrolnych jak Hrebenne-Rawa-Ruska, Korczowa-Krakowiec i Dorohusk-Jagodyn. 22 listopada Rada Najwyższa zwróciła się do nowego polskiego Sejmu i Senatu z propozycją odblokowania granicy dla przewoźników. 1 grudnia ministerstwa infrastruktury obu krajów zgodziły się na zmniejszenie przepustowości ukraińsko-polskich punktów kontrolnych, podała służba prasowa.

Ilu Ukraińców jest w Polsce: aktualna liczba uchodźców z Ukrainy w 2023 r.

Nie jest tajemnicą, że Polska stała się krajem schronienia dla większości Ukraińców, którzy przekroczyli granicę Ukrainy, uciekając przed pełnowymiarową agresją rosyjską. Według danych Straży Granicznej od 24 lutego 2022 . do 7 listopada 2023 r. ukraińsko-polską granicę przekroczyło prawie 17 milionów uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci.

Oczywiście nie wszyscy ukraińscy migranci pozostają w Polsce. Wielu z nich przenosi się do innych krajów europejskich, a nawet na inne kontynenty. Tak więc, zgodnie z najnowszym raportem Warszawskiego Instytutu Przedsiębiorczości (WEI), całkowitą liczbę imigrantów w Polsce można oszacować na około 3,5-4 mln, z czego 60-75% stanowią Ukraińcy.

Według polskiego MSWiA 75% obywateli Ukrainy, którzy od początku wojny przekroczyli granicę ukraińsko-polską, to osoby dorosłe. Według statystyk około 97% migrantów wojskowych to kobiety, a mężczyźni stanowią zaledwie 3%, bo tylko niektóre kategorie mężczyzn w Ukrainie mają prawo do przekraczania granicy. Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Według badań przeprowadzonych przez Lalafo, około połowa Ukraińców, którzy przyjechali do Polski z powodu wojny, jest w wieku produkcyjnym. Ponad 96% – kobiety w przedziale wiekowym 30-50 lat, 16% to osoby poniżej tego wieku, a 10% to osoby starsze. Spośród respondentów badania Lalafo prawie 90% ma dzieci, najczęściej jedno lub dwoje. Warto zauważyć, że prawie połowa przymusowych migrantów z Ukrainy chce po wojnie wrócić do domu, natomiast około 12% wyraża chęć pozostania w Polsce.

Dynamika przyjazdów obywateli Ukrainy do Polski – statystyka na 2023

Jeśli chodzi o statystyki dotyczące przekraczania granicy polsko-ukraińskiej, Straż Graniczna szacuje, że łączna liczba obywateli Ukrainy, którzy wrócili z Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 grudnia przedstawiają się następująco:

 • 355 tys. Ukraińców weszło do Polski od 24 do 28 lutego 2022;
 • w marcu – 2 mln osób;
 • w kwietniu – 661 tys;
 • w maju – 669 tys;
 • w czerwcu – 707 tys;
 • w lipcu – 722 tys;
 • sierpień – 781 tys;
 • wrzesień – 737 tys.
 • w październiku – 732 tys;

Zobacz też: Zezwolenie na pobyt w Polsce dla Ukraińców w 2024 roku

 • w listopadzie – 692 tys;
 • w grudniu – 720 tys;
 • w styczniu 2023 roku – 722 tys;
 • w lutym 2023 roku – 584 tys.
 • w marcu 2023 roku – 708 tys.
 • w kwietniu 2023 roku – 727 tys.
 • w maju 2023 roku – 759 tys;
 • w czerwcu 2023 roku – 872 tys.
 • w lipcu 2023 roku – 970 tys. osób;
 • w sierpniu 2023 roku – 1001 tys. osób;
 • we wrześniu 2023 r. – 840 tys. osób;
 • w październiku 2023 r. – 800 tys. osób.
 • w listopadzie 2023 roku – 648 tys. osób.

Należy podkreślić, że część Ukraińców, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską, kontynuuje swoją podróż. Jednak większość uchodźców pozostała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ilu Ukraińskich uchodźców wróciło do Ukrainy – statystyka miesięczna?

Jeśli chodzi o statystyki dotyczące przekraczania granicy polsko-ukraińskiej, Straż Graniczna szacuje, że łączna liczba obywateli Ukrainy, którzy wrócili z Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 grudnia 2023 r. wynosi ponad 15 milionów ludzi:

 • 227 tysięcy osób wyjechało z Polski na Ukrainę między 24 lutego a 18 marca 2022;
 • od 18 do 31 marca – 164 tys.;
 • w kwietniu – 557 tys.;
 • w maju – 796 tys.;
 • w czerwcu – 761 tys.;
 • lipiec – 774 tys.;
 • sierpień, 878 tys.;
 • wrzesień – 746 tys.;
 • w październiku – 714 tys;
 • w listopadzie – 670 tys.;
 • za grudzień – 750 tys.;
 • w styczniu 2023 roku – 657 tys.;
 • w lutym – 532 tys.
 • w marcu 2023 roku – 781 tys.
 • w kwietniu 2023 roku – 833 tys.
 • w maju 2023 roku – 727 tys.
 • w czerwcu 2023 roku – 813 tys.
 • w lipcu 2023 r. – 1,064 tys. osób.
 • w sierpniu 2023 r. – 1 067 tys. osób;
 • we wrześniu 2023 r. – 757 tys. osób;
 • w październiku 2023 r. – 940 tys. osób.
 • w listopadzie 2023 roku – 631 tys. osób.

Z jakich punktów kontrolnych można wyjechać z Ukrainy do Polski

Obecnie prawie wszystkie punkty kontrolne między Ukrainą a Polską nadal działają, umożliwiając ludziom przekraczanie granicy ukraińsko-polskiej zarówno pieszo, jak i samochodem.

Punkty kontrolne umożliwiają powrót tym, którzy chcą opuścić Ukrainę i Ukraińcom, którzy chcą wjechać, przez całą dobę. Jeśli jednak zdecydujecie się na wyjazd do Polski, to należy pamiętać, że dziś część punktów kontrolnych pozwala obywatelom Ukrainy przekraczać granicę pieszo tylko w celu opuszczenia kraju i tylko w celu ewakuacji. Jednocześnie na innych punktach kontrolnych niemożliwe jest przekroczenie granicy pieszo i zapewniony jest jedynie ruch samochodowy. Proponujemy zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi przez Zachodnia Regionalna Dyrekcja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy – Granica Zachodnia na temat aktualnych zasad przekraczania granicy ukraińsko-polskiej na poszczególnych punktach kontrolnych:

 • Ustyluh – działa wyłącznie jako przejście samochodowe;
 • Shehyni – otwarte dla przekraczania granicy samochodem, umożliwia również przekraczanie granicy pieszo w obu kierunkach;
 • Rava-Ruska – pozwala samochodom przekraczać granicę, przejście dla pieszych jest tymczasowo zamknięte;
 • Krakivets – działa jako przejście dla samochodów osobowych, piesi nie mogą przekraczać granicy;
 • Jahodyn – przejście dla pieszych i samochodów jest tymczasowo zamknięte;
 • Hruszów – otwarte dla pojazdów, brak możliwości pieszego przekroczenia granicy z Ukrainą w kierunku granicy z Polską;
 • Smilnytsia – przejście dla samochodów, piesi nie są przepuszczani;
 • Nyzhkanovychi – samochody ciężarowe do 7,5 tony bez ładunku są przepuszczane (z wyjątkiem pustych cystern przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych, w tym paliw i smarów).

Przygotowując się do wyjazdu z Ukrainy, w tym w celu ewakuacji, należy również pamiętać, że najbardziej obleganymi przejściami granicznymi są zazwyczaj Uściług, Szeginie, Uhrynów, Rawa Ruska i Krakowiec.

Komentarze 6
Polecane
Najnowsze
Popularne

6 odpowiedzi na “Dzisiejsza sytuacja na polskiej granicy: ilu Ukraińców przekroczyło granicę z Polską w 2023 r.”

 1. Kkkgg pisze:

  Głównie kobiety i dzieci.
  Proszę pojechać np do Warszawy i przejść się Po mieście albo najlepiej po galeriach.
  To się przekonają ile jest głownie kobiet i dzieci.
  Więcej facetów niż kobiet.
  Co oni robią w Polsce czemu nie walczą o swój kraj.

  • Tetiana Sharapova pisze:

   Oprócz Ukraińcow w Polsce takoż mieszkają Białorusini. Oni też mowią po rosyjsku. Albo może Pan pytał o dowód osobisty każdego cudzoziemca?

 2. Natalia B pisze:

  Dlaczego nie podaje się informacja jaka ilość wyjeżdża dalej (do Niemec np.) albo samolotami lecą do innych państw? nikt nie precyzuje, że podane liczby to po prostu statystyka Ukraińców przekracających granicę.

  • Karol Popko pisze:

   Dane w artykule pochodzą od straży granicznej. Jesteśmy w strefie schengen i ciężko oszacować jaka część osób jedzie dalej na zachód.

 3. Bogdan Walczak pisze:

  Na niemcy ukraina jedzie na obecną chwilę trzeba znieść zus i te pieniądze dać pracującym
  Przed 1999r ludzie nie płacili zusu a dostają wysokie emerytury za wymyślone zarobki

 4. Nickodem pisze:

  Boże coś Polskę……

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *