W których krajach Ukraińcy otrzymują największą pomoc finansową?

Irina Turaieva
Pomoc finansowa | 6 stycznia 2023
Komentarze 0
Wsparcie finansowe dla Ukraińców. Pl

Ukraińscy uchodźcy przebywają teraz w wielu europejskich krajach. Sprawdźmy, które z nich oferują największą pomoc finansową.

Jakie płatności są oferowane ukraińskim uchodźcom w krajach europejskich?

Od początku pełnoskalowej agresji rosyjskiej miliony obywateli Ukrainy opuściły kraj, szukając ochrony przed wojną. A większość krajów, w miarę swoich możliwości, próbowała − i nadal próbuje − pomóc migrantom wojskowym, oferując im kompleksowe wsparcie. Każdy, kto obecnie przebywa w Polsce, wie już bardzo dobrze, jaką pomoc mogą tu uzyskać obywatele Ukrainy. Warto więc dowiedzieć się, co oferuje się ukraińskim uchodźcom w innych krajach.

Pomoc finansowa dla ukraińskich uchodźców w Belgii

Belgia, gdzie schronienie przed wojną znalazło ponad 50 tys. ukraińskich uchodźców, oferuje dość wysokie świadczenia finansowe. Miesięczna kwota minimum socjalnego, wypłacana w Belgii obywatelom Ukrainy, jest ustalana na podstawie stanu cywilnego:

 • osoby samotnie wychowujące dzieci otrzymują miesięcznie 1139,97 euro;
 • jeśli rodzina składa się z dwóch dorosłych osób − każda otrzymuje 758,64 euro miesięcznie;
 • na każde dziecko wypłacane jest dodatkowe 150-220 euro, ale łączna kwota wypłaty w miesiącu nie może przekroczyć 1537,90 euro na rodzinę.

Należy zaznaczyć, że płatności nie są wypłacane uchodźcom w czasie, gdy mieszkają w lokalach socjalnych (tymczasowe schronienie). Aby rozpocząć otrzymywanie środków finansowych, konieczne jest uzyskanie «zezwolenia na pobyt» i wydanie karty pobytu. W kraju obywatele Ukrainy mogą liczyć na bezpłatne mieszkania tymczasowe, bezpłatną naukę języków obcych i bezpłatną edukację dzieci, a także mają prawo do oficjalnego zatrudnienia. Istnieje również możliwość otrzymania pomocy humanitarnej w postaci paczek żywnościowych i bezpłatnego ubezpieczenia medycznego.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Pomoc finansowa dla ukraińskich uchodźców w Norwegii

Po przybyciu do Norwegii ukraińscy uchodźcy są najpierw osiedlani w obozach tymczasowych, gdzie mają pełne zabezpieczenie socjalne, ale nie mają świadczeń socjalnych (można liczyć na maksymalnie 400 koron, czyli 40 euro miesięcznie). Następnie Ukraińcy są rozmieszczani po całym kraju i umieszczani w tymczasowych mieszkaniach, za które płacą gminy. Na tym etapie otrzymują oni średnio 650 euro na osobę dorosłą i 250-350 euro na dziecko miesięcznie. Podczas programu integracyjnego, gdy uchodźcy zaczynają uczęszczać na kursy językowe, otrzymują za to wynagrodzenie − 1400 euro, a kosztem tych środków muszą samodzielnie opłacić mieszkanie i media.

Ukraińcy w Norwegii, podobnie jak tamtejsi obywatele, mogą bezpłatnie korzystać z usług państwowych placówek edukacyjnych dla dzieci, z bezpłatnej opieki medycznej i być oficjalnie zatrudnieni.

Pomoc finansowa dla ukraińskich uchodźców w Irlandii

Pomoc finansowa oferowana przez Irlandię dla przymusowych migrantów z Ukrainy przedstawia się następująco:

 • osoba w wieku 23 lat i więcej otrzymuje 206 euro tygodniowo, czyli do 824 euro miesięcznie − jeśli ma pod opieką osobę dorosłą, może otrzymać zasiłek w wysokości 138 euro tygodniowo, a za opiekę nad dzieckiem do 12 roku życia wypłacane będzie 40 euro tygodniowo i 48 euro za dziecko powyżej 12 roku życia;
 • osoba w wieku 18-24 lat, która mieszka sama, otrzymuje tygodniową wypłatę w wysokości 206 euro i może liczyć także na zasiłek socjalny z tytułu opieki;
 • osoby w wieku 18-24 lat, które nie mieszkają samotnie, otrzymują 117,70 euro tygodniowo (osobom w tym wieku, które mają dzieci, przysługuje maksymalna wypłata 206 euro tygodniowo na osobę).

Oprócz tych płatności, Departament płaci rodzicom lub opiekunom za każde dziecko poniżej 16 roku życia. Kwota tych płatności wynosi 140 euro miesięcznie na dziecko.

Państwo zapewnia również ukraińskim uchodźcom tymczasowe zakwaterowanie, dostęp do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, bezpłatną edukację dla dzieci i kursy językowe dla dorosłych. Ponadto obywatele Ukrainy w Irlandii mają prawo do oficjalnego zatrudnienia w tym kraju.

Pomoc finansowa dla ukraińskich uchodźców w Niemczech

Niemcy, gdzie po 24 lutego 2022 roku wjechało ponad milion Ukraińców, są też liderem wśród krajów, które udzielają największej pomocy finansowej ukraińskim uchodźcom. W ubiegłym roku ustaliła najwyższe wypłaty dla Ukraińców wśród krajów UE, a w nowym roku planuje zwiększyć wypłaty finansowe. Od 1 czerwca 2022 roku obywatele Ukrainy, którzy wyjechali do Niemiec w związku z wybuchem pełnowymiarowych działań wojennych, zaczęli otrzymywać podstawowe wypłaty w wysokości kilkuset euro. W 2023 roku wysokość tej pomocy finansowej zostanie zwiększona. Zostało to oficjalnie ogłoszone przez rząd tego kraju. Wysokość zwiększonych płatności dla obywateli Ukrainy będzie zależała od kategorii, do której należą:

 • najbardziej (o 53 euro) wzrosną wypłaty dla osób samotnych i samotnych rodziców − otrzymają oni 502 euro (zamiast 449 euro w 2022 r.);
 • dorośli Ukraińcy otrzymają 451 euro (zamiast 404 euro);
 • dzieci do lat 5 otrzymają dofinansowanie w wysokości 318 euro (zamiast 285 euro);
 • dzieci w wieku 6-13 lat otrzymają 348 euro (zamiast 311 euro);
 • dzieci w wieku 14-17 lat otrzymają 420 euro (zamiast 376 euro).

Wypłaty z niemieckiego Centrum Zatrudnienia otrzymają ci Ukraińcy, którzy otrzymali status czasowego pobytu w tym kraju i nie mogli znaleźć pracy, czyli podlegają zasiłkowi dla bezrobotnych.

Podwyższone płatności będą naliczane od 1 stycznia. Jednocześnie zostaną one automatycznie przeliczone dla osób, którym już przyznano taką pomoc. Warto też przypomnieć, że ukraińscy uchodźcy w Niemczech otrzymują takie same świadczenia jak ludność miejscowa: mają dostęp do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, mogą posyłać swoje dzieci do niemieckich placówek edukacyjnych i mają otwarty dostęp do niemieckiego rynku pracy. Przy okazji, w styczniu 2023 roku nadal będzie kursował bezpłatny pociąg ewakuacyjny do Niemiec dla Ukraińców.

Pomoc finansowa dla ukraińskich uchodźców we Francji

We Francji migranci z Ukrainy otrzymują od rządu francuskiego podstawowy zasiłek w wysokości 6,8 euro dziennie na 1 osobę, czyli około 204 euro na osobę miesięcznie. Jeśli rodzina składa się z dwóch osób, kwota ta wynosi 10,2 euro dziennie dla dwóch osób, rodzina trzyosobowa otrzyma 13,60 euro dziennie dla trzech osób, a rodzina czteroosobowa − 17 euro dziennie dla wszystkich. Jednocześnie tym obywatelom, którzy nie otrzymali mieszkań socjalnych, zostanie wypłacona kwota wyrównawcza w wysokości 7,4 euro dziennie na osobę. Według takich wyliczeń miesięczne wypłaty na osobę wynoszą 426 euro miesięcznie, a rodzina składająca się np. z matki i dziecka otrzymuje 528 euro miesięcznie.

Ponadto Francja oferuje Ukraińcom nie tylko mieszkania socjalne, ale także dopłaty do czynszu, które można otrzymać podczas całego pobytu w tym kraju. Fundusz Pomocy Rodzinie CAF częściowo zwraca Ukraińcom wynajmującym mieszkania we Francji pieniądze wydane na czynsz (zazwyczaj pieniądze są przekazywane bezpośrednio właścicielowi mieszkania). Wysokość odszkodowania może obejmować do 50% czynszu i zależy od wielkości mieszkania, liczby i wieku osób w nim mieszkających, stanu cywilnego i dochodów najemcy. Francuzi, którzy przyjęli Ukraińców do swoich rodzin i mieszkają z nimi pod jednym dachem, otrzymują też miesięczny zasiłek w wysokości 150-200 euro.

Ponadto we Francji obywatele Ukrainy mogą otrzymywać pomoc humanitarną w postaci paczek żywnościowych, mają zapewnioną bezpłatną publiczną opiekę zdrowotną, prawo do bezpłatnej edukacji (szkoły, przedszkola itp.) i pracy urzędowej, a także mogą bezpłatnie uczyć się języka.

Należy pamiętać, że Francja, przyjmując ukraińskich uchodźców, przyznaje im status ochrony tymczasowej na 6 miesięcy. Ukraińcy, którzy otrzymali status «beneficjenta ochrony tymczasowej» muszą go przedłużyć po 6 miesiącach, aby nadal korzystać z powyższych świadczeń i otrzymywać odpowiednie płatności.

Pomoc finansowa dla ukraińskich uchodźców w Szwajcarii

Ukraińscy uchodźcy, którzy wybrali ten kraj na tymczasową ochronę, są natychmiast rozdzielani do kantonów, gdzie otrzymują mieszkania socjalne, żywność i ubezpieczenie zdrowotne. Otrzymują również oficjalny dostęp do lokalnego rynku pracy. Jeśli chodzi o pomoc finansową, Szwajcaria oferuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z powodu wojny, miesięczne wypłaty w wysokości 1573,39 franków (równowartość 1655 euro) na osobę. Ale ta kwota nie jest wypłacana «do ręki», tylko przekazywana do kantonu, w którym uchodźca miał zapewnione mieszkanie. Z tych środków pokrywane są wszystkie wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem Ukraińców. Dlatego też «do ręki» dostaje się tylko te środki, na które rząd kantonalny nie przekazał danej osobie. I jak pokazuje praktyka, wysokość tej kwoty to zwykle około 350-500 franków (przypomnijmy, że otrzymując te pieniądze, osoba ma już opłacone mieszkanie, opiekę medyczną i produkty humanitarne).

Pomoc finansowa dla ukraińskich uchodźców w Wielkiej Brytanii

Do kraju można się dostać tylko wtedy, gdy ma się tam krewnych lub znajdzie się sponsora, który zaoferuje zakwaterowanie na co najmniej 6 miesięcy (przy okazji państwo brytyjskie zapłaci mu za to 350 funtów). Po otwarciu wizy w ramach jednego z tych programów obywatele Ukrainy uzyskują prawo do oficjalnego zatrudnienia i opieki medycznej w kraju przez okres trzech lat, a także pomoc finansową, na którą składa się jednorazowa wpłata w wysokości 200 funtów (ok. 230 euro), a także miesięczne wpłaty, których wysokość zależy od wieku Ukraińców i liczby osób w rodzinie:

 • osoba dorosła poniżej 25 roku życia otrzymuje 265,31 funtów (około 314 euro);
 • osoba dorosła w wieku 25 lat i więcej otrzymuje 334,91 funtów (około 397 euro);
 • dwie osoby dorosłe (poniżej 25 lat) otrzymują 416,45 (około 403 euro);
 • dwie osoby dorosłe (jeśli jedna z nich ma powyżej 25 lat) otrzymują 525,72 funtów (około 623 euro);
 • dziecko otrzymuje 290 funtów (około 343 euro).

Zobacz też: Darmowy transfer z Polski do Wielkiej Brytanii dla Ukraińców

Pomoc finansowa dla ukraińskich uchodźców w Czechach

W ciągu pierwszych 6 miesięcy po wjeździe do Czech ukraińscy migranci wojskowi otrzymują 5000 CZK miesięcznie na osobę (około 205 EUR). Od 7 miesiąca kwota jest przeliczana i osoby poniżej 18 roku życia zaczynają otrzymywać 3320 CZK (około 136 EUR miesięcznie), a osoby powyżej 18 roku życia − 4620 CZK (około 190 EUR miesięcznie).

Ponadto ukraińskim uchodźcom w Czechach oferowana jest pomoc w zakresie tymczasowego zakwaterowania. Można też skorzystać z bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, ale należy pamiętać, że jego okres ważności dla dorosłych Ukraińców wyniesie tylko 150 dni, a dla dzieci − do roku. Ponadto Ukraińcy przebywający w tym kraju mają prawo do bezpłatnego posyłania dzieci do szkół i przedszkoli oraz do oficjalnego zatrudnienia.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *