Rekompensata pieniężna za nostryfikację lub potwierdzenie dyplomu w Polsce

1 lipca 2022

Od niedawna wiadomo, że obywatele Ukrainy mogą potwierdzać swoje ukraińskie dyplomy i przechodzić procedurę nostryfikacji w Polsce na koszt państwa. W pierwszej kolejności obywatele Ukrainy, którzy uzyskali zawody budowlańców, lekarzy i nauczycieli, potrzebują uznania/potwierdzenia swoich dyplomów w Polsce.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Wniosek o rekompensatę

Jak podaje praca.gov.pl, Ukraińcy mają teraz możliwość ubiegania się o rekompensatę finansową w celu opłacenia procedury nostryfikacji (uznania) lub potwierdzenia dyplomu ukończenia studiów wyższych, który uzyskali na Ukrainie. W celu uzyskania pomocy konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie opłaty w powiatowym urzędzie pracy w miejscu zamieszkaniae.

Wzór wniosku dostępny jest w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Maksymalna kwota jaką może otrzymać wnioskodawca to 3205 zł.

O to odszkodowanie mogą ubiegać się tylko obywatele, którzy zarejestrowali się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni lub poszukują pracy w Polsce. Odszkodowania będą wypłacane przez powiatowe urzędy pracy.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Aby złożyć wniosek online, należy posiadać profil zaufany.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Jakie dokumenty są potrzebne?

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

– imię i nazwisko;

– numer PESEL;

– szczegóły dotyczące dokumentu tożsamości;

– adres zamieszkania w Polsce;

– nazwa i lokalizacja uczelni, w której będzie miało miejsce uznanie/potwierdzenie ukraińskiego dyplomu;

– koszt usługi;

Należy również krótko wyjaśnić, dlaczego potrzebujesz wsparcia finansowego ze strony państwa na opłacenie usługi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Stefaniia Chuakova

Autor artykułów na stronie. Na portalu dzielę się ciekawymi informacjami, a także własnymi doświadczeniami. Marzę, że dzień trwa nie 24, ale co najmniej 25 godzin. Uwielbiam piękne buty i pyszne cukierki. Uwielbiam ręcznie robione produkty i czystość w domu. Moje motto życiowe: „Sam się nauczę i przekażę innym”.

Możliwość komentowania została wyłączona.