Polacy przekazali 10 mld z własnego budżetu na pomoc dla Ukrainy

11 sierpnia 2022

Ukraińcy od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji otrzymali od Polaków nawet 10 mld zł pomocy, co daje ponad 2 mld dolarów.

Już na samym początku wojny Polacy oferowali wszechstronne wsparcie dla osób z Ukrainy, które uciekały przed wojną. Zakres tego wsparcia jest trudny do oszacowania, ponieważ nie wszystko pozostaje zarejestrowane. Ale według badań PIE do wsparcia przyłączyło się około 70% Polaków. Polski udział we wspieraniu uchodźców z Ukrainy był najbardziej intensywny na początku wojny. Tylko połowa Polaków była zaangażowana, zarówno od początku wojny, jak i w kolejnych tygodniach działań wojennych na Ukrainie. Najważniejszym wsparciem ze strony Polaków była pomoc finansowa. PIE zwraca uwagę, że:

  • 59% mieszkańców pomogło w zakupie artykułów pierwszej potrzeby,
  • 53% przekazało część swoich pieniędzy na rzecz uchodźców.

Mniejsza liczba Polaków, a mianowicie 20%, była zaangażowana w pomoc w różnych kwestiach dotyczących możliwości migracyjnych i spraw związanych z dokumentacją.

Ponadto 17% Polaków włączyło się również w wolontariat. Ze swojej strony 7% Polaków twierdzi, że zapewniło uchodźcom własne mieszkanie.

Polacy przeznaczyli 9-10 miliardów złotych na pomoc uchodźcom

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego podaje też, że wydatki publiczne związane z zapewnieniem uchodźcom dostępu do zasiłków i pomocy społecznej, a także możliwości korzystania z usług publicznych, zwłaszcza opieki zdrowotnej i edukacji, wyniosą w tym roku ok. 15,9 mld zł.

Kwota, jaką Polacy przekazali na pomoc uchodźcom w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia wojny, była większa niż wydali na cele charytatywne przez cały 2021 rok. Dla porównania, w 2021 roku wyniosły one 3,9 mld złotych. Jak zaznacza dyrektor PIE, łączne roczne wydatki władz publicznych na pomoc uchodźcom, w tym prywatne wydatki Polaków tylko w pierwszych 3 miesiącach, wynoszą 25,4 mld zł. To z kolei stanowi 0,97% PKB Polski na rok 2021.

Najbardziej prawdopodobna realna wartość pomocy finansowej udzielonej przez obywateli polskich uchodźcom z Ukrainy waha się od 9 mld do 10 mld zł.

Kto pomógł najbardziej?

Odsetek osób z pensjami powyżej 5 tys. zł, odsetek z 2 tys. zł był trzykrotnie niższy, choć wynik równie imponujący.

Najczęściej podawany przedział kosztów udzielonej pomocy (36%) to 100-500 zł. Prawie połowa Polaków (44%) nie przekazała żadnej lub niewielką pomoc finansową, do 100 zł, natomiast mniejsza grupa (20%) poniosła znaczne koszty, powyżej 500 zł, z czego 8% poniosło koszty powyżej 1000 zł.

Poziom wykształcenia okazał się niezmiernie ważny, gdyż większość osób, które do niego przystąpiły, to osoby z wyższym wykształceniem.

Silna chęć niesienia pomocy związana była również z takimi czynnikami jak doświadczenie w pracy charytatywnej przed wojną, bezpośredni kontakt z Ukraińcami przed wojną, regularne relacje z walk i losu uchodźców.

Ciekawostką jest fakt, że w pomoc uchodźcom zaangażowało się więcej kobiet niż mężczyzn. Całkowity brak chęci pomocy wyraziło 28% mężczyzn i tylko 19% kobiet. Biorąc pod uwagę ich wiek, okazuje się, że najbardziej zaangażowani, ale i najbardziej mało pomocni byli ludzie młodzi (27%). Osoby w wieku 20-34 lat w ogóle nie pomagały uchodźcom (ale aż 18% można sklasyfikować jako zdecydowanie chętnych do pomocy).

Integracja i plany na przyszłość

Zauważono również, że pomoc społeczeństwa polskiego w pierwszych dniach i tygodniach wojny miała nie tylko charakter materialny, ale w dużej mierze symboliczny, gdyż w wielu przypadkach poprzedzała pomoc instytucjonalną i w istotny sposób wpływała na kształtowanie opinii publicznej w innych krajach.

Skala, forma i intensywność pomocy dla uchodźców zmieniała się wraz z nasilaniem się ich problemów i oczekiwań związanych z zakończeniem konfliktu. Z czasem zmniejszyła się liczba osób aktywnie zaangażowanych w pomoc uchodźcom. Na przełomie kwietnia i maja 57% obywateli Polski deklarowało zaangażowanie w jakąś formę pomocy.

Mimo wszystko rola państwa została uznana za bardzo ważną, gdyż konieczne było oswojenie uchodźców z systemem społeczno-państwowym poprzez udostępnienie infrastruktury publicznej i społecznej oraz zapewnienie wsparcia instytucjonalnego.

Kolejne etapy pomocy i większej integracji obejmują spójność społeczną, likwidację napięć między obywatelami Ukrainy i Polski oraz zapewnienie komfortu w szkołach, instytucjach publicznych i miejscach pracy, gdzie występuje intensywny kontakt obu narodów. (PAP)

Krystyna Kiernicka

podziel się

Możliwość komentowania została wyłączona.