Rejestracja samochodów z Ukrainy w Polsce

Irina Turaieva
Kierowcy, Polska, Transport | 20 września 2022
Komentarze 0
Samochód ekologiczny

Co powinni zrobić ukraińscy zmotoryzowani w Polsce po przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej? Kiedy należy zarejestrować swój pojazd i co jest do tego potrzebne?

Uciekając przed wojną, wielu Ukraińców przekracza granicę ukraińsko-polską samochodem i dalej porusza się po terytorium Polski własnym pojazdem. Warto więc zapoznać się z aktualnymi zasadami rejestracji samochodów z zagranicznymi tablicami, aby nie znaleźć się w nieprzyjemnej sytuacji i nie narazić się na kary.

Ogólne zasady pobytu samochodów z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi w Polsce

Obecnie nie ma specjalnych zasad dotyczących pobytu ukraińskich samochodów na terytorium Polski. Dlatego samochody obywateli Ukrainy są traktowane jako pojazdy w ruchu międzynarodowym na podstawie Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym z 1968 roku, podpisanej zarówno przez Polskę, jak i Ukrainę. W ramach umowy pojazdem w ruchu międzynarodowym na terytorium Polski jest pojazd, który:

 • należy do osoby fizycznej lub prawnej mającej stałe miejsce zamieszkania poza granicami kraju;
 • jest czasowo wywieziony do Polski;
 • nie jest zarejestrowany w Polsce.

Uchodźcy z Ukrainy spełniają wszystkie te trzy wymogi, więc bezpośrednio po przyjeździe do Polski nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych kroków w celu legalizacji pojazdu w kraju. O ile oczywiście auto nie spełnia wymogów do jazdy na Ukrainie, takich jak rejestracja samochodu i ważny przegląd techniczny.

Czy muszę zmieniać lub tłumaczyć paszport techniczny?

Według prawników portalu prawnego dla uchodźców z Ukrainy ukraina.interwencjaprawna.pl, kierowca ukraińskiego pojazdu musi mieć dowód rejestracyjny samochodu wydany w Ukrainie. Zgodnie z konwencją dokument ten, aby był uznawany w innych krajach, musi być napisany alfabetem łacińskim. Niektóre ukraińskie certyfikaty są jednak pisane cyrylicą, co może powodować problemy z ich rozpoznaniem. Jednocześnie, zdaniem prawników, dowód rejestracyjny pojazdu, nawet w cyrylicy, jest prawnie wystarczający, aby prowadzić ukraiński pojazd w Polsce.

Ponadto na podstawie ustawy o przepisach szczególnych w dziedzinie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (art. 15) obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, są zwolnieni z obowiązku posiadania paszportu technicznego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu do 31 grudnia 2022 r. Więcej informacji na temat Zielonej Karty i obowiązkowego ubezpieczenia ukraińskich samochodów w Polsce można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

Kiedy i gdzie zarejestrować ukraiński samochód w Polsce?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, konieczność rejestracji samochodu z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi powstaje, gdy właściciel auta przebywa w Polsce dłużej niż 6 miesięcy. Planując długoterminowy pobyt w Polsce (powyżej 6 miesięcy), należy zarejestrować samochód z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi w ciągu sześciu miesięcy od momentu przekroczenia granicy ukraińsko-polskiej. Wniosek o rejestrację pojazdu z Ukrainy w Polsce wraz z pakietem niezbędnych dokumentów składa się do starosty w miejscu zamieszkania.

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji?

Aby zarejestrować ukraiński samochód w Polsce, oprócz wypełnionego wniosku o rejestrację pojazdu i paszportu właściciela, należy przygotować następujący pakiet dokumentów:

 • certyfikat zgodności – krajowy lub europejski dokument wydany przez producenta samochodu, potwierdzający zgodność pojazdu z parametrami technicznymi, wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • polisa ubezpieczeniowa OC (TPL) – potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 • dowód zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) – jego wysokość ustalana jest w zależności od tego, czy pojazd jest nowy czy używany;
 • potwierdzenie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego – ważny aktualny dokument o zaliczonym badaniu technicznym dopuszczającym pojazd do ruchu drogowego;
 • dokument potwierdzający własność pojazdu (oryginał dokumentu potwierdzającego zakup, umowa darowizny, faktura VAT);
 • świadectwo rejestracji w kraju zamieszkania;
 • tablicę rejestracyjną;
 • kartę pojazdu (paszport techniczny), jeśli jest dostępna.

Zobacz też: Bla bla car: jak to działa w Polsce?

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku ukraińskim muszą być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenia dostarczane są wraz z dokumentami i wnioskiem o rejestrację samochodu.

Należy pamiętać, że po zarejestrowaniu pojazdu w Polsce musi on przechodzić regularne badania techniczne. Nowe samochody przechodzą pierwszy przegląd techniczny w ciągu trzech lat od daty rejestracji, a drugi – w ciągu dwóch lat. W przypadku samochodów starszych niż pięć lat obowiązkowy jest coroczny przegląd techniczny. Wejdź w link i dowiedz się, na co powinieneś zwrócić uwagę kupując samochód w Polsce.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *