Na jakie stypendia mogą liczyć ukraińscy uczniowie i studenci?

13 września 2022
Uczeń otrzymał stypendium w Polsce

Jeszcze przed pełnowymiarową inwazją Rosji na Ukrainę, Polska zapewniała stypendia dla zagranicznych studentów. Mogą oni liczyć na wsparcie finansowe w szerokim zakresie.

Podpowiadamy do jakich programów stypendialnych mogą się kwalifikować ukraińscy uczniowie i studenci.

Stypendium szkolne dla studentów z Ukrainy

Na podstawie art. 53 specustawy z dnia 12 marca 2022 r. uczniom z Ukrainy może być udzielona pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne lub pomoc szkolna.

Na taką pomoc mogą liczyć:

 • uczniowie państwowych, niepaństwowych i niepaństwowych szkół artystycznych na prawach szkół państwowych oraz studenci uczelni wyższych służb społecznych – do czasu ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankowie państwowych i niepaństwowych ośrodków resocjalizacyjnych i wychowawczych – do czasu ukończenia nauki;

Aby otrzymać stypendium szkoły, należy:

 1. posiadać stałe zamieszkanie w mieście, w którym planujesz ubiegać się o pomoc;
 2. nie korzystać z pomocy innych krajów;
 3. posiadać dokument, który pozwala na legalny pobyt i pracę w Polsce.

Należy pamiętać, że miesięczna kwota pomocy nie będzie mogła przekroczyć 600 zł.

Od lipca 2021 roku w Polsce działa program Dobry Start, który również zapewnia pomoc finansową dla uczniów, w tym tych przybyłych z Ukrainy. Program ma na celu pomoc w zakupieniu wyprawki szkolnej dla dziecka. Mogą na nią liczyć zarówno te rodziny, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku, jak i te, które mieszkały w Polsce wcześniej i których dziecko uczęszcza do polskiej szkoły.

W ramach tego programu raz w roku można otrzymać 300 zł na szkolny zestaw startowy, bez względu na dochód rodziny. Zasiłek jest wypłacany wszystkim rodzicom lub opiekunom, którzy mają dziecko do 20 roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego dodatek wypłacany jest do 24 roku życia. Wnioski przyjmowane są do 30 listopada 2022 roku.

Wniosek może być złożony wyłącznie w formie elektronicznej. Aby to zrobić należy:

 • Zalogować się na platformie PUE ZUS;
 • Skorzystać z portalu Emp@tia;

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Stypendium dla studentów z Ukrainy posiadających Kartę Polaka

Ukraińscy studenci, którzy posiadają Kartę Polaka, również mają pewne przywileje. Po pierwsze, mają prawo do bezpłatnej edukacji na polskich uczelniach. Nie ma znaczenia na jakim poziomie edukacyjnym i w jakiej formie. Wykształcenie musi być jednak zdobywane w języku polskim. Nawet jeśli dla posiadacza Karty Polaka zabraknie miejsca w publicznej formie kształcenia, otrzyma 30% zniżki na czesne.

Posiadaczom Karty Polaka przysługuje również stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe oraz inne stypendia przewidziane wyłącznie dla tej grupy osób.

Stypendium za wyniki w nauce

Podobnie jak Polacy, ukraińscy studenci w Polsce mają prawo ubiegać się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Wśród wymagań znajduje się:

 • Doskonała znajomość języka polskiego, potwierdzona certyfikatem;
 • Wysoka średnia ocen, która musi wynosić co najmniej 4,5 (jeśli obliczana jest w systemie 5-punktowym);
 • Stypendia za osiągnięcia naukowe przyznawane są zarówno w uczelniach na terenie kraju, jak i poza nim z funduszy narodowych państw europejskich.

Stypendium za osiągnięcia naukowe

Ukraińscy studenci mogą też liczyć na stypendia za osiągnięcia naukowe. Są one przyznawane przede wszystkim za wkład w rozwój miast i regionów Polski. Ponadto stypendium można również uzyskać za znaczący wkład w rozwój nauki.

Do najbardziej znanych polskich stypendiów za osiągnięcia naukowe należą stypendia Stanisława Grabskiego, Królowej Jadwigi, S. Banacha, Fundacji Bohdana Łysiaka i wiele innych.

Stypendium za osiągnięcia sportowe

Jeśli uprawiasz sporty – możesz liczyć na stypendium za osiągnięcia w wybranej dziedzinie. Jednak nie wszystkie zwycięstwa stają się powodem otrzymania wsparcia finansowego. Możesz otrzymać pieniądze, jeśli:

 • Zdobyłeś nagrodę w Ogólnopolskich Mistrzostwach Sportowych;
 • Zdobyłeś wysoką pozycję w Mistrzostwach Europy w sporcie;
 • Posiadasz nagrodę za udział w olimpiadzie.
 • Posiadasz dowód swoich osiągnięć sportowych: medal, dyplom itp.

Rodzaj uprawianego sportu nie ma znaczenia.

Stypendium socjalne dla studentów

Jeśli jesteś studentem z rodziny o niskich dochodach, masz prawo liczyć na stypendium socjalne. Jednak nie jest to takie proste. Aby liczyć na stypendium socjalne, należy:

 • Posiadać doskonałą znajomość języka polskiego;
 • Posiadać osiągnięcia naukowe;
 • Potwierdzić, że pochodzisz z rodziny o niskich dochodach.

Zobacz też: Szkoły policealne w Polsce

Faktem jest, że stypendia socjalne przyznawane są tylko osobom naprawdę potrzebującym, dlatego bardzo trudno jest udowodnić swoje prawo do ich otrzymania.

W zależności od programu stypendialnego student z Ukrainy, obok studentów z Polski, może otrzymać od 150 do 700 euro miesięcznie.

Tetiana Sharapova

Kreatywność jest sensem życia Tetiany. Pisze wiersze, scenariusze i artykuły. Robi zdjęcia. Potrafi znaleźć wspólny język z ludźmi. Z wzajemnością uwielbia zwierzęta, zwłaszcza koty i psy. Miłośniczka książek, komiksów oraz gier komputerowych.

podziel się
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *