Kodeks pracy w Polsce: co powinni wiedzieć Ukraińcy

Sofiia Verhulesovа
Polska, Praca | 6 października 2023
Komentarze 0
Podpisywanie umowy zgodnej z polskim kodeksem pracy-PL Source: Vista Create

Praca za granicą może być prawdziwym wyzwaniem. Dlatego tak ważne jest, aby znać swoje prawa i obowiązki związane z pracą w Polsce. Relacje między pracownikiem a pracodawcą w Polsce reguluje Kodeks pracy. Więcej na ten temat w artykule.

Czym jest polski kodeks pracy?

Kodeks pracy to zbiór przepisów polskiego prawa regulujących stosunki prawne pomiędzy pracodawcami a pracownikami, ich obowiązki i przywileje. Uważa się, że Kodeks pracy powstał w Polsce na początku lat 70. ubiegłego wieku, choć od tego czasu ustawodawstwo pracy podlega ciągłym zmianom.

Kodeks jest obecnie modernizowany w taki sposóbaby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Przykładowo, jedną z ostatnich ważnych zmian w 2023 r. było wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Teraz można zostać w domu 41 tygodni, a nawet 43 tygodnie, jeśli masz więcej niż jedno dziecko.

Polski kodeks pracy w języku ukraińskim

Dla Ukraińców istnieją specjalne wydania kodeksu pracy przetłumaczone na język ukraiński. Ma to na celu ułatwienie obcokrajowcom poruszania się po przepisach prawa pracy w obcym kraju. Takie książki zazwyczaj zawierają również oryginalny tekst w języku polskim. Kup je można nabyć w księgarniach internetowych i stacjonarnych.

Zapraszamy do przyłączenia się do kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Ponadto w Internecie można bezpłatnie pobrać fragment polskiego Kodeksu pracy w języku ukraińskim. We fragmencie tym można zapoznać się z pierwszymi 9 artykułami przepisu prawnego w oryginale oraz w profesjonalnym tłumaczeniu na język ukraiński.

Jakie kwestie reguluje polski kodeks pracy

Wszystkie przepisy, które istnieją w polskim prawie odnoszące się do zatrudnienia i procesu pracy zawarte są w 15 rozdziałach Kodeksu pracy. Regulują one:

 • ogólne stosunki pracy,
 • wynagrodzenie, terminowe płatności,
 • obowiązki zarówno pracowników, jak i tych, którzy ich zatrudnia pracodawcy,
 • grzywny i inne zobowiązania finansowe,
 • odszkodowanie za wyrządzone szkody,
 • godziny pracy,
 • wszystkie rodzaje świąt,
 • warunki pracy dla pracowników posiadających małoletnie dzieci,
 • zatrudnianie osób poniżej 18 roku życia,
 • bezpieczeństwo i godne warunki pracy,
 • porozumienia grupowe (związki zawodowe),
 • spory pracownicze i ich rozwiązywanie,
 • odpowiedzialność pracodawców za naruszenia praw pracowniczych,
 • okresy przedawnienia naruszeń,
 • inne postanowienia.

Czy polski kodeks pracy jest istotny dla Ukraińców?

Polski Kodeks pracy stanowi, że dyskryminacja z jakiejkolwiek przyczyny, w tym ze względu na narodowość, jest niedopuszczalna. Oznacza to, że kodeks ma zastosowanie do każdego obcokrajowca w taki sam sposób, jak do każdego obywatela Polski. Ukraińcy mają wszystkie prawa przewidziane w Kodeksie pracy i muszą przestrzegać wszystkich opisanych w nim obowiązków.

Zobacz też: Bezpłatna pomoc prawna dla Ukraińców w Polsce

Ważne jest, aby pamiętać, że Kodeks pracy reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem tylko wtedy, gdy ten ostatni jest oficjalnie zatrudniony (na podstawie umowy o pracę). Warto również przypomnieć, że osoby, które przybyły do Polski w celu uzyskania ochrony czasowej ochrony czasowej po 24 lutego 2022 r. mają prawo do pracy automatycznie po otrzymaniu numeru PESEL. Jeśli przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie, będziesz musiał uzyskać dodatkowo. Aktualne informacje na temat możliwości zatrudnienia można uzyskać w Urzędzie Pracy.

Gdzie złożyć skargę, jeśli pracodawca narusza Kodeks pracy?

Aby złożyć skargę na nieuczciwego pracodawcę, można zwrócić się zarówno do agencji rządowych, jak i organizacji pozarządowych. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest uprawniona do kontroli warunków pracy w każdej firmie. Na podstawie skargi, którą można złożyć za pośrednictwem kwestionariusza elektronicznego, e-maila lub ustnie, PIP podejmuje decyzję o przeprowadzeniu kontroli. Pracodawca nie dowie się jednak, że złożyłeś skargę – pracownicy służby cywilnej mają zakaz ujawniania takich informacji.

Możesz również uzyskać bezpłatną poradę dotyczącą naruszeń Twoich praw w pracy możesz wziąć udział w publicznych inicjatywach pomagających uchodźcom. Przykładem może być Polskie Forum Migracyjne, Instytut Praw Migrantów na Dolnym Śląsku czy organizacja Związki Zawodowe Pomagają Uchodźcom. Każda z nich nie pobiera żadnych opłat za usługi, przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem infolinii lub online, a dwie pierwsze z tych organizacji oferują również możliwość spotkania offline.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *