Gdzie Ukraińcy mogą się zwrócić w Polsce, jeśli ich prawa są łamane?

Yana Zakharchuk
24 czerwca 2023
Komentarze 0
Ukraińskie apele do Rzecznika Praw Obywatelskich Source: Vista Create

Podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ukraińcy mogą spotkać się z sytuacjami, w których ich prawa są naruszane przez niektóre instytucje lub organizacje. Pomóc w tym może Rzecznik Praw Obywatelskich. O tym, jakie problemy rozwiązuje ten urzędnik, gdzie i w jaki sposób można złożyć skargę, opowiemy bardziej szczegółowo w naszym artykule.

Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce broni praw człowieka

Jeśli prawa i wolności danej osoby zostały naruszone przez instytucje lub organizacje publiczne w Polsce poprzez ich działania lub zaniechania, rozwiązaniem jest złożenie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) w Polsce jest niezależnym urzędnikiem związanym z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, który jest odpowiedzialny za ochronę wolności, praw człowieka i obywatela, niezależnie od obywatelstwa. Kontroluje polskie instytucje publiczne pod kątem naruszeń praw i wolności człowieka w trakcie pełnienia przez nie funkcji administracyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest podporządkowany żadnemu organowi władzy, działa niezależnie i autonomicznie, kierując się Konstytucją i prawem polskim.

Rzecznik Praw Obywatelskich:

 • Proponuje pomysły na poprawę stanowienia prawa i funkcjonowania państwa jako całości;
 • może wysyłać zapytania do władz w celu rozwiązania najczęstszych problemów obywateli;
 • może pomóc w postępowaniach sądowych z udziałem dużej liczby obywateli;
 • Prowadząc swoją działalność, nie ma inicjatywy ustawodawczej, ale może zwracać się do właściwych organów państwowych;
 • nie jest organem administracji publicznej wykonującym uprawnienia w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela;
 • rozpatrując wnioski, nie przyjmuje wniosków anonimowych, jak również wniosków, które nie mają jeszcze wniosków od właściwych organów lub instytucji;
 • nie przyjmuje wniosków, w przypadku których upłynął ustawowy termin na rozpatrzenie sprawy.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl, до, naszej strony na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl, а oraz naszej strony na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/ukrainian_in_poland_pl. Це, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Kiedy Ukraińcy powinni zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce?

Możesz skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jeśli:

 • urzędnicy lub instytucje podjęli działania uznane za niezgodne z prawem w stosunku do obywateli;
 • problemy z programem 40+, emeryturami, mieszkaniami, alimentami itp;
 • naruszono prawa więźniów lub osób mieszkających w domach opieki;
 • prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone;
 • problemy z dostępem do opieki zdrowotnej;
 • Naruszane są prawa do edukacji i wolności słowa;
 • istnieją przypadki złego traktowania osoby z powodu dyskryminacji (narodowość, niepełnosprawność, płeć, religia itp.);
 • istnieją przypadki naruszeń praw ukraińskich uchodźców w Polsce (bezprawne pozbawienie statusu UKR, świadczeń, opieki medycznej itp.)

Kto może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich?

Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 • obywatel Polski;
 • obywatel innego państwa, w tym Ukrainiec (w przypadku polskich instytucji);
 • organizacja lub grupa obywateli (polskich lub zagranicznych w przypadku polskiej instytucji).

Ważne! Jeśli nie masz pewności, czy Rzecznik może Ci pomóc, lub jeśli masz pytania dotyczące formularza wniosku lub dokumentów uzupełniających, zadzwoń na bezpłatną infolinię pod numer 800676676 (połączenia są bezpłatne z telefonów komórkowych i stacjonarnych). Złożenie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich jest bezpłatne.

Jak złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku naruszenia praw Ukraińca w Polsce?

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce?

Aby złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, należy przygotować i podać następujące informacje:

 • wpisać imię, nazwisko i adres, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację;
 • nazwę instytucji, której dotyczy skarga;
 • wskaż, czego dotyczy skarga, jakie prawa zostały naruszone i jak Twoim zdaniem organizacja powinna rozwiązać tę sytuację;
 • które organy wcześniej rozpatrywały skargę i jakich odpowiedzi udzieliły;
 • dostarczyć informacji o tym, czy sprawa jest w toku w sądzie;
 • załączyć niezbędne kopie dokumentów.

Aby reklamacja została przyjęta, należy załączyć następujące dokumenty:

 • dowód, że wcześniej złożyłeś wniosek do odpowiednich organów państwowych w swojej sprawie;
 • ewentualne decyzje podjęte w sprawie lub odpowiedzi od agencji rządowych po rozpatrzeniu skargi.

Jak złożyć skargę?

Wytyczne dotyczące składania skarg:

 • reklamacja powinna być krótka (nie więcej niż maksymalna liczba słów w formularzu);
 • przedstawić wszystkie argumenty i dowody dotyczące każdego wykroczenia;
 • wskazać, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania problemu;
 • nie załączaj dokumentów, które nie są istotne dla sprawy;
 • nie podawać danych osobowych osób trzecich, które nie są zaangażowane w tę sprawę.

Zobacz też: Language Supp: nowe bezpłatne kursy języka polskiego dla dzieci z Ukrainy

Gdzie złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku naruszenia praw Ukraińca w Polsce?

Aby złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, należy: napisać na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl, wypełnić formularz online https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?lang=ua lub wysłać list pocztą na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Adres: (przyjmowanie gości: pon. od 09:00 do 17:00, wt.-pt. od 09:00 do 15:00).

Telefon: +48225517700.

Zezwolenie terytorialne

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku

Adres: Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk (godziny otwarcia: pon. od 10:00 do 17:00, wtorki i czwartki: od 09:00 do 15:00).

Numery telefonów: +48587647302, +48587647306.

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach

Adres: Jagiellońska 25, 40-001 Katowice (godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 09:00 – 15:00, wtorek: 10:00 – 17:00).

Telefon: +48327286800.

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu

Adres: Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław (godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek: 09:00 – 15:00, środa: 10:00 – 17:00).

Numery telefonów: +48713469115, +48713469100.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *