Łączenie pracy i biznesu w Polsce

Tetiana Sharapova
Praca | 30 stycznia 2023
Komentarze 0
Kobieta prowadzi działalność gospodarczą. Pl Source: Vista Create

Wielu Ukraińców mieszkających w Polsce myśli o założeniu tu biznesu. Wielu jednak interesuje pytanie: czy można jednocześnie prowadzić firmę i pracować oficjalnie? O tym i o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opowiemy w tym artykule.

Czy można jednocześnie pracować i prowadzić firmę?

W Polsce nie ma prawnego powodu, aby zakazać prowadzenia działalności gospodarczej i pracy dla kogoś w tym samym czasie. Jeśli więc chcesz założyć firmę w tym kraju, możesz to zrobić. Posiadanie umowy o pracę z pracodawcą zazwyczaj nie jest przeszkodą. Istnieją jednak pewne warunki, w których otwarcie działalności gospodarczej jest niemożliwe. Do tych przypadków należą:

 1. Niemożność połączenia pracy biznesowej i głównej (jeśli biznes przeszkadza w pracy);
 2. Nie wszystkie branże kwalifikują się do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej;
 3. Jeśli podpisałeś z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji.

Nie ma innych powodów, dla których nie można prowadzić działalności gospodarczej i pracować na etacie w tym samym czasie. Jeśli więc masz możliwość połączenia pracy z prowadzeniem firmy, możesz to zrobić.

W 2022 roku Ukraińcy utworzyli na terenie Polski ponad 10 tysięcy firm. Z reguły nowe firmy pojawiały się w branży budowlanej, informatycznej oraz transportowo-magazynowej. Ukraińcy zakładają też biznesy w branży kosmetycznej i handlowej.

Na jakich warunkach Ukraińcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Ukraińcy mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Jest to korzystne i daje pewne przywileje. Możesz otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

 1. posiadasz stałe miejsce zamieszkania lub rezydenta długoterminowego UE;
 2. posiadasz kartę pobytu czasowego na podstawie łączenia rodzin lub zezwolenie na pobyt na podstawie małżeństwa z obywatelem polskim;
 3. posiadasz status studenta stacjonarnego polskiej uczelni. Studia podyplomowe też się liczą.
 4. posiadasz PNP na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej, która jest zarejestrowana i działa na terenie Polski;
 5. posiadasz status humanitarny: uchodźca, ochrona, pobyt tolerancyjny itp.;
 6. posiadasz Kartę Polaka.

We wszystkich przypadkach zapewniony jest legalny pobyt w Polsce. Należy również pamiętać, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają specjalnego zezwolenia.

W jakiej formie można prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w następujących formach:

 1. prywatna działalność gospodarcza – ten formularz umożliwia bezpłatną rejestrację online własnej działalności;
 2. wspólna działalność gospodarcza;
 3. prowadzenie działalności w partnerstwie;
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Kiedy nie można otworzyć jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce?

W niektórych przypadkach prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie jest możliwe. Dotyczy to zarówno cudzoziemców, jak i obywateli polskich. Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej jest niemożliwe w następujących przypadkach:

 1. Planujesz rozpocząć uprawę pewnego rodzaju roślin;
 2. Twoja działalność związana jest z hodowlą zwierząt;
 3. Będziesz się ubezpieczał;
 4. Twoja działalność związana jest ze środkami przeciwpożarowymi;
 5. Twoja działalność jest związana z pracą w związkach zawodowych;
 6. Planujesz zająć się bankowością;
 7. Twoja działalność związana jest z klubami sportowymi.

To nie wszystkie przypadki, w których prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest niemożliwe. Warto jednak sprawdzić ten moment przed zarejestrowaniem swojej firmy. Lista obszarów, w których nie można prowadzić działalności gospodarczej, znajduje się na stronie internetowej.

Jeśli masz podpisaną umowę o zakazie konkurencji, nie możesz rozpocząć działalności w okresie obowiązywania umowy, jeżeli ta działalność dotyczy pracy, którą wykonujesz na podstawie umowy. Z reguły nie możesz tego robić przez jakiś czas po zwolnieniu. Jeśli naruszysz ten warunek, możesz zostać ukarany przez pracodawcę.

Jak opodatkowana jest osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i pracuje na etat?

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, są podatki. Jeśli chodzi o pracę, pracodawca płaci wszystkie podatki od wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywanie obowiązków pracowniczych. W takim przypadku nie są przewidziane żadne dodatkowe płatności.

Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja z płaceniem podatków za działalność gospodarczą połączoną z pracą. W tym przypadku istnieją następujące niuanse:

 1. Wszystkie podatki płaci przedsiębiorca.
 2. Przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z liniowej skali opodatkowania. Oznacza to, że nie ma możliwości zapłacenia jednego podatku.
 3. Jeśli wysokość opłaty biznesowej jest wyższa lub równa płacy minimalnej w Polsce, to nie musisz płacić dodatkowego podatku do ZUS. W takim przypadku wystarczą wpłaty od pracodawcy.
 4. Jeśli Twój dochód z działalności gospodarczej jest niższy niż płaca minimalna w Polsce, składki na ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane zarówno z działalności gospodarczej, jak iz pracy.
 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne muszą być opłacane zarówno z dochodu z działalności gospodarczej, jak i z tytułu zatrudnienia.

Zobacz też: Freelance i praca zdalna w Polsce dla Ukraińców

Dlatego jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą obok swojej głównej pracy, musisz zwrócić uwagę na wszystkie dodatkowe opłaty i skalkulować ryzyko. Jednak w Polsce nie jest zabronione jednoczesne pracowanie i prowadzenie własnej firmy.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *