Jaką formę organizacji wybrać przy otwieraniu firmy w Polsce?

Irina Turaieva
Polska | 28 grudnia 2022
Komentarze 0
Wspólnicy analizujący wyniki firmy. Pl Source: Vista Create

Wielu obywateli Ukrainy, którzy są dziś w Polsce, decyduje się na założenie tu własnego biznesu. Dlatego proponujemy poznać najpopularniejsze formy działalności gospodarczej w Polsce oraz zrozumieć ich zalety i wady.

Główne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Zgodnie z ustawą specjalną Ukraińcy, którzy wyjechali do Polski z powodu agresji rosyjskiej i otrzymali w kraju status tymczasowej ochrony europejskiej (PESEL UKR), mogą założyć działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatele polscy, w dowolnej formie organizacyjno-prawnej. W Polsce, podobnie jak w Ukrainie, istnieje kilka form aktywności przedsiębiorczej:

 • indywidualna (jednoosobowa działalność gospodarcza);
 • spółka cywilna − przedsiębiorcami w spółce cywilnej są wyłącznie wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą;
 • spółki handlowe (spółki kapitałowe) − spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna;
 • pozostałe spółki (spółki osobowe) − spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Różnice pomiędzy tymi formami przedsiębiorczości dotyczą zarówno pewnych kwestii formalnych (np. miejsce rejestracji), jak i finansowych (np. wysokość kapitału początkowego i sposób reprezentacji). Jaką więc formę własności powinni wybrać Ukraińcy, zakładając firmę w Polsce? Oczywiście nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ forma firmy jest wybierana z uwzględnieniem wielu czynników i jest determinowana przede wszystkim przez rodzaj prowadzonej działalności. Niemniej jednak postaramy się nakreślić ogólne punkty.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej?

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej to jedna z kluczowych decyzji, jaką musi podjąć przyszły przedsiębiorca. Dlatego też, analizując istniejące opcje i podejmując tę decyzję, należy oprzeć się na następujących głównych punktach:

 • czy planujesz prowadzić działalność samodzielnie czy z partnerami;
 • jaki stopień odpowiedzialności jesteś gotów wybrać;
 • rodzaje podatków i rachunkowości;
 • minimalny kapitał wymagany do założenia spółki;
 • miejsce rejestracji firmy i prowadzenia działalności.

Ważna jest również forma reprezentacji, czyli kto może reprezentować firmę np. w sprawach urzędowych. Zastanówmy się, jakie możliwości dają najbardziej powszechne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Cechy najpopularniejszych form działalności gospodarczej w Polsce

Najpopularniejszymi formami przedsiębiorczości w Polsce dla małych i średnich firm są jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce jest najprostszą formą biznesu, którą można otworzyć nawet przez internet. Do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej wystarczy jedna osoba fizyczna. Podstawą prowadzenia takiej działalności jest rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym przypadku przedsiębiorca może wybrać jedną z kilku form opodatkowania, a w niektórych przypadkach uniknąć płacenia podatku VAT. Nazwa firmy musi zawierać imię i nazwisko właściciela firmy, może też zawierać treści informujące o profilu działalności.

Warto zaznaczyć, że spółka utworzona jako jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) nie jest podmiotem praw i obowiązków oraz nie dokonuje czynności prawnych we własnym imieniu. Rolę tę pełni osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (właściciel firmy). Również osoba prowadząca działalność gospodarczą ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania gospodarcze założonej firmy − osobiście i bezterminowo. Jeśli chodzi o system podatkowy, przedsiębiorca może wybrać

 • powszechne opodatkowanie − w skali podatkowej 12% lub 32%, albo podatek liniowy 19%;
 • opodatkowanie jednorazowe: jednorazowy podatek od zarejestrowanego dochodu lub karty podatkowej (pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów).

Przedsiębiorca może prowadzić ewidencję księgową w formie księgi przychodów i rozchodów (księgowość uproszczona), jeśli przychody z działalności nie przekraczają 2 mln euro. Jeśli limit zostanie przekroczony, konieczne jest przejście na pełną księgowość. Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, ma możliwość zawieszenia działalności (co najmniej na 30 dni), jeśli jest to konieczne.

Należy pamiętać, że aby prowadzić określone rodzaje działalności, przedsiębiorca musi uzyskać koncesję. Licencjonowaniu podlegają następujące rodzaje działalności gospodarczej: świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób lub towarów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie agencji zatrudnienia. Szczególnej regulacji podlega również działalność przedsiębiorców świadczących usługi medyczne, turystyczne, pocztowe, detektywistyczne, wymiany walut, winiarstwa, handlu nasionami itp.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Większość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Ukraińców, wybrała do prowadzenia działalności gospodarczej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Sp. z o.o. może zostać otwarta przez co najmniej jednego założyciela (zarówno osobę fizyczną jak i prawną). Jednocześnie firma może być zarządzana przez jedną lub wiele osób. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), także w trybie online. Ponadto współzałożyciele muszą zawrzeć notarialną umowę spółki.

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagany jest kapitał zakładowy, którego wysokość musi wynosić co najmniej 5.000 zł. Wkłady na kapitał docelowy wnoszone są przez wszystkich akcjonariuszy i mogą być dokonywane zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej. Należy pamiętać, że oprócz tej kwoty, aby założyć spółkę z o.o., trzeba będzie również zapłacić za

 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego − 250 zł;
 • wpis do Monitoru Sądowego i Gospodarczego − 100 zł;
 • usługi notarialne − od 200 zł (kwota zależy od kapitału docelowego);
 • podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zobacz też: Praca zdalna będzie dozwolona legalnie w Polsce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma status osoby prawnej i jest pełnoprawnym podmiotem praw i obowiązków, niezależnym od swoich wspólników. Sp. z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia kompletnej ewidencji księgowej i sporządzania odpowiednich sprawozdań finansowych. Odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wartości ich wkładów (z wyłączeniem członków zarządu). Funkcję reprezentacyjną w spółce pełni Zarząd. Firma podlega podatkowi dochodowemu (19% lub 9% dla małych przedsiębiorców i start-upów o sprzedaży do 1,2 mln euro brutto). Wspólnicy spółki płacą również podatek od dywidend i innych składników zysku.

Plusy i minusy JDG i Sp. z o.o.

Zalety i wady JDG

Do niewątpliwych zalet jednoosobowej działalności gospodarczej należą m.in.

 • łatwość rejestracji;
 • brak kapitału docelowego i umowy spółki;
 • możliwość wyboru formy opodatkowania;
 • niższe koszty księgowości (nie jest trudno prowadzić ją samodzielnie).

Jednak ta forma aktywności przedsiębiorczej ma również istotne wady. Po pierwsze, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do opłacania comiesięcznych składek do ZUS − za siebie i za pracowników. Jednocześnie podstawa naliczania składek na ubezpieczenie społeczne zależy od wybranej wcześniej formy opodatkowania. Drugą poważną wadą polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej jest indywidualna odpowiedzialność osoby prowadzącej działalność gospodarczą całym swoim majątkiem (zarówno powstałym w wyniku działalności gospodarczej, jak i całym innym majątkiem, który do niej należy). A jeszcze jedną wadą prowadzenia JDG w Polsce jest konieczność dobrej znajomości wszystkich niuansów polskiego prawodawstwa, jeśli prowadzisz firmę samodzielnie.

Zalety i wady Sp. z o.o.

Do zalet Sp. z o.o. należą m.in.

 • stosunkowo niski próg kapitału docelowego (dla porównania − w przypadku spółki akcyjnej jest to 100 tys. zł)
 • duże możliwości rozwoju i prowadzenia działalności przez firmę;
 • odpowiedzialność powstała w procesie funkcjonowania takiego przedsiębiorstwa przypisana jest wyłącznie do osoby prawnej i jej majątku, nie rozciągając się na majątek założycieli, który znajduje się poza związkiem.

Jednocześnie wśród braków najistotniejsze są: obowiązkowa pełna księgowość i sprawozdawczość finansowa, konieczność sporządzenia umowy notarialnej oraz podwójne opodatkowanie. Faktem jest, że zysk uzyskany przez spółkę jest najpierw opodatkowany na poziomie spółki, a gdy dywidenda jest wypłacana udziałowcom, opodatkowanie następuje ponownie − teraz na poziomie udziałowców (co do zasady według stawki 19% od zysków).

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *