Pomoc finansowa dla samotnych rodziców w Polsce

Komentarze 0
Samotna matka z Ukrainy otrzymuje pomoc finansową w Polsce-PL Source: Vista Create

Samotni rodzice w Polsce mogą liczyć na pomoc finansową – Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Artykuł wyjaśnia jak złożyć wniosek, jakie dokumenty są wymagane, czy obcokrajowcy mogą liczyć na dopłatę oraz jaka jest wysokość pomocy dla samotnych rodziców.

Na czym polega pomoc Dodatku w celu samotnego wychowywania dziecka?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka jest jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego. Przysługuje on osobom samotnie wychowującym dziecko, tj. bez drugiego rodzica. Ponieważ jest to dodatek, nie można ubiegać się o niego oddzielnie od zasiłku rodzinnego. Najpierw należy złożyć wniosek o Zasiłek rodzinny, a dopiero potem o pomoc finansową dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Dodatkowe świadczenie można otrzymać na maksymalnie dwoje dzieci. Jeśli masz więcej dzieci na utrzymaniu, powinieneś rozważyć inny rodzaj pomocy finansowej. Kwota dodatkowego świadczenia może się różnić w zależności od sytuacji danej rodziny.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową dla osób samotnie wychowujących dzieci w Polsce?

O Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka mogą ubiegać się zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce. Świadczenie przysługuje następującym osobom:

 1. Samotna matka lub ojciec dziecka.
 2. Opiekun prawny dziecka, który wychowuje dziecko bez otrzymywania alimentów od drugiego rodzica (na przykład, jeśli ojciec lub matka nie żyją lub informacje o rodzicu są nieznane).
 3. Faktyczny opiekun dziecka.
 4. Uczeń w wieku poniżej 24 lat, jeśli jego rodzice nie żyją.

Jednocześnie musisz spełniać jedno z tych kryteriów:

 • Ojciec lub matka muszą samotnie wychowywać dziecko.
 • Ojciec dziecka jest nieznany.
 • Jedno z moich rodziców zmarło.
 • Roszczenie o alimenty od jednego z rodziców zostało odrzucone.
 • Małżonkowie rozwiedli się na mocy prawomocnego orzeczenia sądu bez możliwości otrzymania pomocy od drugiego rodzica.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Ukraińcy ze statusem UKR również kwalifikują się do pomocy. Reguluje to specjalne rozporządzenie w sprawie uchodźców ukraińskich, które zostało opublikowane w marcu 2022 roku. Stanowi ono, że ukraińscy uchodźcy mogą otrzymywać zasiłki rodzinne, więc są uprawnieni do różnych dodatków związanych z tą pomocą. Decyzje w tej sprawie są jednak często podejmowane na szczeblu lokalnym.

Istnieje jedno wspólne kryterium dla wszystkich ubiegających się o dofinansowanie dla samotnego rodzica. Wysokość dochodu na członka rodziny nie może przekraczać 647 zł miesięcznie. Jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, nie powinien on przekraczać 764 zł.

Jakie dokumenty są wymagane, aby ubiegać się o Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Aby otrzymać świadczenie Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, należy zgromadzić specjalny pakiet dokumentów. W jego skład wchodzą:

 1. Kopia aktu zgonu w przypadku śmierci jednego z rodziców.
 2. Kopia pełnego aktu urodzenia dziecka, jeśli nie ma informacji o ojcu dziecka.
 3. Kopia decyzji o oddaleniu powództwa o zwrot alimentów, jeśli taka została wydana.
 4. Paszport lub inny dokument tożsamości wnioskodawcy.
 5. Dokumenty dla dzieci.

Warto upewnić się, że wszystkie dokumenty są przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Cudzoziemcy również muszą przedstawić jeden z tych dokumentów:

 1. Zezwolenie na pobyt z dostępem do rynku pracy.
 2. Karta rezydenta długoterminowego UE.
 3. Niebieska karta.
 4. Zezwolenie na stały pobyt
 5. Pesel ze statusem UKR, który potwierdza ochronę czasową w Polsce.

W niektórych przypadkach do rozpatrzenia sprawy mogą być wymagane dodatkowe dokumenty. Zostaniesz jednak o tym poinformowany bezpośrednio w momencie składania wniosku lub później, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jak ubiegać się o zasiłek dla samotnego rodzica w Polsce?

Wniosek o dofinansowanie dla osób samotnie wychowujących dziecko składa się w gminie lub powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Aby złożyć wniosek należy:

 1. Wydrukuj i wypełnij specjalny formularz.
 2. Dołącz powyższe dokumenty do wniosku.
 3. Złożyć wypełniony kwestionariusz i wszystkie dokumenty w gminie.

Możesz również ubiegać się o dodatkowe finansowanie online. Aby to zrobić, należy:

 1. Zaloguj się lub zarejestruj na portalu emp@tia.
 2. W polu e-wnioski wybierz Złóż wniosek przez Internet.
 3. Wybierz Zasiłek rodzinny oraz dodatki.

Ważne! Aby ubiegać się o dodatek, musisz upewnić się, że Twój wniosek o Zasiłek rodzinny został wcześniej zatwierdzony. Tylko wtedy można liczyć na pomoc finansową. Istnieje jednak również możliwość ubiegania się o Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wraz z wnioskiem o zasiłek rodzinny.

Zobacz też: Pomoc finansowa Świadczenie pielęgnacyjne na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu miesiąca od daty jego złożenia. Należy upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone. W przeciwnym razie sprawa może zostać opóźniona.

Wniosek o pomoc należy składać corocznie, począwszy od 1 lipca (wniosek elektroniczny) lub 1 sierpnia (wniosek papierowy). W 2023 r. termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Jaka jest wysokość zasiłku dla osób samotnie wychowujących dzieci?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje maksymalnie na dwoje dzieci w rodzinie. Jest on dzielony w następujący sposób:

 • 193 zł miesięcznie na dziecko.
 • 386 zł na dwoje dzieci.

Kwota pomocy jest jednak nieco inna, jeśli w rodzinie jest co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością. W takim przypadku kwota pomocy jest dzielona w następujący sposób:

 • 273 PLN na dziecko (tj. 80 PLN więcej).
 • 546 zł za dwoje dzieci (tj. 160 zł więcej).

Powyższe kwoty pozostają niezmienione od 2018 roku. Dodatek wypłacany jest raz w miesiącu. Harmonogram płatności jest tworzony przez każdą instytucję niezależnie, więc nie można z całą pewnością stwierdzić, kiedy rozpoczną się płatności.

W niektórych przypadkach kwota zasiłku jest zwiększana o 50 zł (ale nie więcej niż 100 zł na dwoje dzieci). Dzieje się tak, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi połowę kwoty 674 zł (lub 764 zł, jeśli w rodzinie są dzieci niepełnosprawne).

Kiedy mogę otrzymać odmowę wypłaty świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Osoby, które wychowują więcej niż dwoje dzieci, mają gwarancję odmowy przyznania zasiłku opiekuńczego z tytułu samodzielnego wychowywania dziecka. W takim przypadku należy ubiegać się o pomoc dla rodziny wielodzietnej. Również osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych nie mogą liczyć na takie wsparcie finansowe. Ponadto osoby, które zawarły związek małżeński lub adoptowały dziecko, mogą mieć trudności z otrzymaniem pomocy.

Polskie prawo przewiduje, że opiekunowie mogą otrzymać dodatkowe świadczenie z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Jeśli jednak przynajmniej jeden z biologicznych rodziców dziecka żyje i jest to oficjalnie potwierdzone, może zaistnieć podstawa do odmowy przyznania wsparcia finansowego, co zdarza się dość często. Istnieją jednak również szanse na przyznanie pomocy finansowej.

Trudności pojawiają się również, gdy samotna matka lub samotny ojciec ponownie się ożeni. W takim przypadku kwestia przyznania świadczeń jest rozpatrywana przez sąd administracyjny w miejscu zamieszkania. Często jednak decyzja zapada na korzyść samotnych rodziców.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *