Ranking uczelni medycznych w Polsce: TOP 9 uczelni, które kształcą najlepszych lekarzy

Yana Zakharchuk
Medycyna, Studenci | 28 marca 2023
Komentarze 0
Source: Vista Create

Ukraińscy absolwenci będą musieli wkrótce wybrać uczelnie, na których będą kontynuować naukę. Ze względu na wojnę w Ukrainie, wielu z nich będzie zmuszonych do podjęcia w tym roku studiów wyższych za granicą. Podpowiadamy, gdzie możesz zdobyć wysokiej jakości dyplom medyczny w Polsce!

Wyższe wykształcenie medyczne w Polsce

W Polsce istnieje wiele znakomitych uczelni, które oferują wysokiej jakości edukację medyczną. Specjalności medyczne zawsze cieszyły się dużą popularnością na całym świecie i trend ten utrzymuje się do dziś.

Studenci, którzy chcą związać swoje życie z medycyną mają różne powody takiego wyboru, może to być prestiż zawodu lub altruistyczne pobudki, bądź też ktoś chce kontynuować rodzinną tradycję. Jednak wybór placówki edukacyjnej najczęściej wpływa na przyszłe losy każdej osoby.

Poniżej przedstawiamy ranking najlepszych uczelni medycznych w Polsce w roku 2022/2023 według https://ranking.perspektywy.pl. Ogólny ranking najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce, na które warto aplikować, można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

1. Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni medycznych w Polsce, a jej historia sięga 1454 roku. Zapoczątkowała ona powstanie wielu zawodów medycznych w Polsce, takich jak psychiatria czy neurologia dziecięca. Placówka składa się z dwóch instytucji medycznych: Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, które do dziś jest największym szpitalem w Polsce, oraz Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego.

Uczelnia oferuje studia na czterech wydziałach:

 • Wydział Farmaceutyczny;
 • Wydział Lekarski (specjalności: lekarska, lekarsko-dentystyczna i techniki dentystyczne);
 • Wydział Nauk Medycznych (specjalności: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia zdrowia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i ochrona zdrowia, higiena środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy);
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii.

Adres: ul. M. Skłodowskiej 3a, 80-210 Gdańsk

Tel: (58) 349-10-60, 48583491060

Strona internetowa: https://gumed.edu.pl/ 

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest również jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce. Oficjalnie powstał dopiero w 2002 roku, ale w skład nowej placówki edukacyjnej wchodzą dwie popularne i prestiżowe uczelnie – Akademia Medyczna (1949) i Wojskowa Akademia Medyczna (1958). Uczelnia jest liderem badań w takich dziedzinach jak immunologia, biologia molekularna, genetyka, onkologia i endokrynologia. Placówka uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach i posiada umowy partnerskie z licznymi uczelniami z całego świata.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje kształcenie na pięciu wydziałach:

 • Wydział Medycyny Wojskowej;
 • Wydział Nauk Biomedycznych i Studiów Podyplomowych;
 • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii;
 • Wydział Nauk o Zdrowiu;
 • Wydział Farmacji.

Adres: Aleja Kościuszki 4, Łódź, Poland

Tel.: 48422725803

Strona internetowa: https://umed.pl/

3. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny został założony w 1809 roku. Uczelnia cieszy się wysoką renomą w dziedzinie medycyny międzynarodowej, a jej absolwenci pracują zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Oferta edukacyjna placówki oparta jest na nowoczesnych programach nauczania i standardach europejskich.

Uczelnia posiada 5 wydziałów:

 • Wydział Lekarski (opieka medyczna, audiofonologia, elektroradiologia, logopedia ogólna i kliniczna);
 • Wydział Lekarski z Zakładem Kształcenia w Języku Angielskim i Zakładem Fizjoterapii;
 • Wydział Stomatologii (stomatologia medyczna w języku angielskim, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna);
 • Wydział Farmaceutyczny z Zakładem Medycyny Laboratoryjnej (analityka medyczna, farmacja);
 • Wydział Nauk o Zdrowiu z Katedrami Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego i Dietetyki (dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, pierwsza pomoc, zdrowie publiczne).

Uczelnia oferuje ponad 20 specjalności: dietetyka, logopedia ogólna i kliniczna, położnictwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, technik dentystyczny, higiena stomatologiczna, zdrowie publiczne, audiofonologia z protetyką słuchu, elektroradiologia, fizjoterapia.

Adres: ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

Tel: (22) 57 20 902

Strona internetowa: https://www.wum.edu.pl/

4. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny został założony w 1948 roku i jest również uznawany za jedną z najbardziej wykwalifikowanych uczelni w Polsce. Działalność naukowa placówki obejmuje wszystkie gałęzie nauk medycznych. Największe osiągnięcia odnotowuje się w genetyce i onkologii, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. W skład uczelni wchodzą następujące wydziały:

 • Szkoła Medyczna;
 • Stomatologia;
 • Wydział Biotechnologii;
 • Wydział Medycyny Laboratoryjnej.

Studenci mogą wybrać jedną z licznych specjalności uczelni: biotechnologia medyczna, dietetyka kliniczna, położnictwo, psychologia zdrowia, analityka medyczna, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, analityka medyczna i wiele innych.

Adres: 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1

Tel: 48 91 48 00 700

Strona internetowa: https://www.pum.edu.pl/

5. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego został założony w Poznaniu w 1919 roku i nosi imię swojego założyciela, znanego polskiego lekarza i czołowej postaci życia publicznego. Uniwersytet oferuje wiele nowoczesnych laboratoriów i profesjonalny sprzęt. Dziś jest jednym z liderów rankingów o europejskim poziomie kształcenia i badań – 15 wydziałów, 258 specjalności.

W instytucji tej obecne są następujące wydziały:

 • I Wydział Lekarski;
 • II Wydział Lekarski;
 • Wydział Farmacji;
 • Wydział Nauk o Zdrowiu.

Adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Tel: 61 854-60-00

Strona internetowa: https://www.ump.edu.pl/

6. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich to znana w Polsce uczelnia medyczna, która znajduje się we Wrocławiu. Instytucja ta została założona w 1946 roku i od tego czasu kształci profesjonalnych wybitnych specjalistów w dziedzinie medycyny. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu posiada 39 umów międzynarodowych z innymi instytucjami zagranicznymi. Uczelnia składa się z pięciu wydziałów:

 • Medyczny;
 • Wydział Stomatologii;
 • Wydział Farmaceutyczny;
 • Wydział Zdrowia Publicznego;
 • Wydział Kształcenia Podyplomowego.

Studenci mają możliwość studiowania jednej z dziesięciu specjalności: dietetyka, stomatologia, analityka medyczna, fizjoterapia, zdrowie publiczne, farmacja, ratownictwo medyczne itp.

Adres: wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Tel: 48 71 784 10 01

Strona internetowa: https://www.umw.edu.pl/pl

7. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to wyższa uczelnia medyczna w Polsce specjalizująca się w wielu dziedzinach medycyny. Został założony w 1950 roku. Obecnie do dyspozycji studentów są nowocześnie wyposażone laboratoria i ośrodki kliniczne, w których można zdobyć bardzo dobre doświadczenie podczas ćwiczenia umiejętności praktycznych i pracy z pacjentami.

Uczelnia posiada trzy wydziały:

 • Wydział Lekarski (Faculty of Medicine)
 • Wydział Farmacji;
 • Wydział Nauk o Zdrowiu.

Każdy student może wybrać jeden z piętnastu kierunków studiów, m.in. opiekę medyczną, pielęgniarstwo, fizjoterapię, analitykę medyczną, biostatystykę kliniczną, dietetykę, farmację.

Adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Tel: (85) 748-54-15

Strona internetowa: https://www.umb.edu.pl/

8. Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to polska wyższa uczelnia medyczna, która działa od 1950 roku. Uniwersytet posiada wiele budynków i nowoczesnych laboratoriów. Na terenie tej placówki znajdują się 4 szpitale. Na uczelni dostępne są następujące specjalności: analityka medyczna, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna, dietetyka. Działają tu następujące wydziały:

 • Wydział Lekarski i Stomatologiczny;
 • Wydział Lekarski;
 • Wydział Farmacji i Medycyny Laboratoryjnej;
 • Wydział Nauk o Zdrowiu;
 • Wydział Lekarski.

Adres: Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

Tel: 48 81448 5000

Strona internetowa: https://www.umlub.pl/

9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest państwową uczelnią medyczną, która kształci lekarzy różnych specjalności oraz personel medyczny. Placówka kształci specjalistów na pięciu wydziałach:

 • Wydział Lekarsko-Dentystyczny (opieka medyczna, stomatologia, ratownictwo medyczne);
 • Wydział Medycyny Ogólnej (medycyna ogólna, neurobiologia);
 • Wydział Farmacji (diagnostyka laboratoryjna, biotechnologia, kosmetologia);
 • Wydział Nauk o Zdrowiu (rehabilitacja ruchowa, pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia);
 • Wydział Nauk o Zdrowiu (dietetyka, zdrowie publiczne).

Adres: ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

Tel: (32) 208-35-55

Strona internetowa: https://sum.edu.pl/

Jak dostać się na uczelnię medyczną?

Edukacja na uczelniach medycznych w Polsce prowadzona jest w języku polskim i angielskim, a w niektórych placówkach – w języku niemieckim, hiszpańskim, francuskim, holenderskim. Uczelnie mają kursy przygotowawcze dla obcokrajowców. Takie szkolenia pomagają w szybszej adaptacji i mogą mieć pozytywny wpływ na przyjęcie studenta na studia. Aby dostać się na polską uczelnię, należy postępować według następującego algorytmu:

Złożyć wniosek online na oficjalnej stronie uczelni

Zawsze zawiera on różne dane osobowe, osiągnięcia, doświadczenie oraz cel dostania się na wybraną specjalność. Zaleca się wysłanie aplikacji wraz z minimalnym pakietem dokumentów (które są dostępne) od 1 września roku poprzedzającego rok przyjęcia, ponieważ zapotrzebowanie jest niezwykle duże.

Zdać egzaminy wstępne

Zazwyczaj są to egzaminy z biologii i chemii, a także egzamin językowy (B1, B2, C1, w zależności od wymagań uczelni) z języka polskiego lub innego języka, który student będzie studiował lub dostarczyć kopię certyfikatu z egzaminu językowego: SAT, ACT, GRE, GMAT, IELTS, TOEFL.

Przygotować dokumentację

Do przyjęcia wymagane są następujące dokumenty:

 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej z tłumaczeniem notarialnym na język polski;
 • zaświadczenie lekarskie;
 • kopia paszportu z tłumaczeniem na język polski, kopia kodu identyfikacyjnego lub numeru PESEL;
 • kopia aktu urodzenia wnioskodawcy;
 • kopia paszportu i kodu identyfikacyjnego lub numeru PESEL jednego z rodziców (w przypadku osób małoletnich);

Zobacz też: Bezpłatne studia za granicą dla ukraińskich uchodźców w 2023 r.: programy w Europie

 • 8 kolorowych fotografii (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm);
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu z przedmiotów związanych z wybranym zawodem;
 • dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne.

Opłacić czesne

Koszt studiów na uczelniach medycznych w Polsce w 2023 roku wynosi średnio od 2 tys. do 14 tys. euro rocznie, w zależności od specjalności. Ceny za zakwaterowanie w akademiku wahają się od 350 do 600 zł miesięcznie (w zależności od uczelni i liczby osób w pokoju). Liczba miejsc w budżecie jest bardzo ograniczona. Przyjęcie odbywa się na zasadach konkurencji, bez względu na obywatelstwo. Istnieje możliwość zapisania się na bezpłatną naukę dla Ukraińców posiadających Kartę Polaka. Placówki edukacyjne uczestniczące w takim programie zmieniają się co jakiś czas, dlatego należy sprawdzić informacje przed złożeniem wniosku. W przypadku braku Karty Polaka studenci mogą uczestniczyć w specjalnych programach stypendialnych. Polskie uczelnie posiadają indywidualne systemy zniżek za doskonałe studia przeznaczone dla studentów zagranicznych.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *