Rejestracja w urzędzie pracy – jakie daje możliwości?

27 lutego 2023
Mężczyzna szuka pracy w Polsce. Pl Source: Vista Create

Nie wszystkim Ukraińcom, którzy przyjechali do Polski z powodu wojny, udało się znaleźć pracę w Polsce. Dlatego osoby, które wciąż nie mogą znaleźć pracy na polskim rynku pracy, powinny skontaktować się z urzędem pracy w Polsce i skorzystać ze wszystkich oferowanych możliwości.

Zgodnie ze specjalną ustawą o pomocy Ukraińcom, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu rosyjskiej agresji 24 lutego 2022 roku, ukraińscy uchodźcy mają prawo do legalnego zatrudnienia w Polsce bez zezwolenia na pracę. Pracy można szukać na własną rękę, korzystając z Centralnej Bazy Ofert Pracy na portalu państwowym, licznych stron internetowych poświęconych poszukiwaniu pracy, jobs.ukrainianinpoland.pl, usług lokalnych ośrodków pomocy dla Ukraińców w Polsce lub poprzez specjalnie przygotowaną aplikację mobilną ePraca.

W sytuacji, gdy obywatele Ukrainy w Polsce nie są w stanie samodzielnie znaleźć pracy, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowych lub wojewódzkich urzędów pracy, których na terytorium Polski jest ponad 350.

Zmiany w świadczeniach dla bezrobotnych

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie zmiany dotyczące zasiłków dla bezrobotnych. W związku z nową ustawą o aktywności zawodowej w Polsce wprowadzone zostaną następujące nowości:

 1. Wzrost zasiłku dla bezrobotnych dla osób ze stażem pracy do 5 lat;
 2. Zapewnienie dostępu do konsultacji online ze specjalistą z Urzędu Pracy;
 3. Zakaz wyrejestrowania bezrobotnych z powodu odmowy przyjęcia stanowiska oferowanego przez urząd pracy. Oznacza to, że obecnie wolne miejsca pracy będą wybierane w maksymalnym stopniu według kryteriów określonych przez osoby bezrobotne;
 4. Możliwość wyboru dowolnego ośrodka zatrudnienia, niezależnie od miejsca rejestracji bezrobotnego;
 5. Wprowadzenie centralnej bazy CV, co znacznie skróci czas potrzebny na znalezienie pracy.

Również, zgodnie z innowacjami, rodzice z dziećmi będą mieli pierwszeństwo ze strony służb zatrudnienia. A dodatkowe wsparcie zostanie wprowadzone dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej. Na dodatkowe wsparcie będą mogły liczyć także osoby nowo zatrudnione.

Jakie możliwości daje Ukraińcom rejestracja na giełdzie pracy w Polsce?

Zgłaszając się do Urzędu Pracy w Polsce będziesz mógł skorzystać z centralnej internetowej bazy ofert pracy, uzyskać informacje o dostępnej pomocy z innych instytucji rządowych i funduszy, a także skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie planowania kariery. W razie potrzeby otrzymasz również wsparcie w zmianie kwalifikacji i wyborze odpowiedniego zawodu, aby dostosować się do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto rejestrując się w polskim urzędzie pracy jako bezrobotny będziesz miał prawo do:

Jeśli masz status osoby oficjalnie bezrobotnej w Polsce, otrzymasz ubezpieczenie NFZ. Jest on opłacany przez państwo i obejmuje męża/żonę oraz dziecko, które nadal uczęszcza do szkoły lub na uniwersytet i ma mniej niż 26 lat.

Zasiłki dla bezrobotnych w Polsce

W Polsce istnieje gwarantowane świadczenie społeczne – Zasiłek dla bezrobotnych – wspierające osoby bezrobotne. Aby otrzymać pomoc finansową z ZUS trzeba spełnić pewne wymagania: być legalnie zatrudnionym przez co najmniej rok i przed utratą pracy otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego zostały potrącone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Długość wypłaty zależy od możliwości finansowych danego województwa – zazwyczaj dofinansowanie oferowane jest na okres od 3 do 12 miesięcy. Wysokość tego wsparcia finansowego jest uzależniona od rzeczywistego okresu zatrudnienia, który osoba bezrobotna jest w stanie udowodnić.

Czy Ukraińcy mogą otrzymać zasiłki dla bezrobotnych?

Ukraińcy, którzy stracili pracę w wyniku wojny na Ukrainie i zarejestrowali się w Polsce jako bezrobotni, mogą otrzymać pełen zakres pomocy z Urzędu Pracy, ale nie przysługuje im Zasiłek dla bezrobotnych. Niemniej jednak warto zauważyć, że zgodnie z krajowymi przepisami o zasiłek dla bezrobotnych mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, którzy pracowali w Polsce przez co najmniej 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako bezrobotni we właściwym powiatowym urzędzie pracy. W takiej sytuacji należy.

 • zarejestrować się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
 • wypełnić wniosek o zasiłek dla bezrobotnych;
 • do wniosku dołącz dokumenty (zaświadczenie lub decyzja powiatowego urzędu pracy dotycząca Twojego statusu bezrobotnego, świadectwo pracy w Polsce, wyciągi z rachunku bankowego).

Kopie składanych dokumentów muszą być poświadczone przez powiatowy/wojewódzki urząd pracy. Wniosek należy przynieść do swojej lokalnej placówki ZUS osobiście lub wysłać pocztą lub poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem podpisu elektronicznego/profilu zaufanego. Okres i wysokość zasiłku dla bezrobotnych określa prawo stanowe.

Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy w Polsce?

Zarejestrować się jako bezrobotny w Polsce można na dwa sposoby:

 • osobiście w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania – musisz mieć ze sobą numer konta bankowego i oryginał paszportu (jeśli masz dzieci, i dzieci), numer PESEL (i dzieci);
 • online – rejestracja elektroniczna odbywa się na stronie rządowej; do wniosku elektronicznego należy dodać skany powyższych dokumentów.

Status bezrobotnego przyznawany jest w dniu rejestracji w urzędzie pracy i traci się go, gdy osoba podejmie formalne zatrudnienie lub nie wywiąże się z obowiązków, jakie niesie ze sobą rejestracja. Więcej o procedurze rejestracji na giełdzie pracy i wszystkich związanych z nią pytaniach dowiesz się na zielonej linii Centrum Informacji i Doradztwa Służb Zatrudnienia.

Jak uzyskać pieniądze, jeśli sam znalazłeś pracę?

Jeśli znalazłeś pracę, nadal masz prawo liczyć na wypłaty z urzędu pracy. Wysokość tego świadczenia wynosi 50% zasiłku dla bezrobotnych. Maksymalna kwota jaką możesz uzyskać to 620,40 zł brutto. Ponadto zasiłek ten jest wypłacany przez połowę okresu, w którym powinieneś otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych.

Prawo do otrzymania pomocy mają:

 1. Ci, którym zgodnie z decyzją służby zatrudnienia przysługuje pomoc;
 2. Ci, którzy znaleźli pracę poprzez niezależne poszukiwania;
 3. Ci, którzy znaleźli pracę przy pomocy służby zatrudnienia, ale pracują w robotach publicznych i otrzymują wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna.

Zobacz też: Polscy pracodawcy nie będą już mogli płacić Ukraińcom mniej

Aby otrzymać pomoc, musisz przygotować pakiet dokumentów. Są to:

 • Oświadczenie. Przykład oświadczenia można zobaczyć pod linkiem;
 • Formularz od pracodawcy stwierdzający, że cię zatrudnił;
 • Umowa o pracę podpisana z pracodawcą.
 • Zaświadczenie o Twoich dochodach.

Wniosek składa się w urzędzie pracy w Twoim mieście. Pamiętaj, że jeśli znalazłeś pracę poza granicami Polski lub dostałeś pracę w poprzednim miejscu pracy, świadczenia nie zostaną Ci wypłacone. Ponadto, jeśli stracisz pracę po rozpoczęciu pobierania tego świadczenia, nie będziesz się do niego kwalifikować.

Irina Turaieva

Autor artykułów, filolog, redaktor-tłumacz. Lubię wiersze, muzykę autorską i wyprawy nad morze. Każdego dnia uczę się ufać Bogu i cieszyć się każdą chwilą życia.

podziel się
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *