Urząd pracy w Polsce dla Ukraińców

Tetiana Sharapova
Polska, Praca | 18 października 2023
Komentarze 0
Kobieta szukająca pracy w Polsce-Pl Source: Vista Create

Nie wszystkim Ukraińcom, którzy przyjechali do Polski z powodu wojny, udało się znaleźć tu pracę. Dlatego ci, którym nie udało się jeszcze odnaleźć na polskim rynku pracy, powinni skontaktować się z Urzędem Pracy w Polsce i skorzystać ze wszystkich oferowanych możliwości. Podpowiemy, jaką pomoc mogą otrzymać Ukraińcy na giełdzie pracy w Polsce.

Kto może zarejestrować się na giełdzie pracy w Polsce?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz ustawą o specjalnym statusie uchodźców z Ukrainy, uchodźcy z Ukrainy mają prawo do legalnej pracy w Polsce bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na pracę. Jeśli jednak nie jesteś w stanie samodzielnie znaleźć pracy, możesz zarejestrować się na giełdzie pracy, uzyskać status poszukującej pracy albo osoby bezrobotnej. Ukraińcy, którzy należą do co najmniej jednej z tych kategorii, mogą zarejestrować się na giełdzie pracy w Polsce:

 1. Mają one status PESEL UKR.
 2. Są członkami rodziny obywateli polskich i mieszkają z nimi w Polsce.
 3. Posiadacze zrównoważonych kart bitowych.
 4. Posiadacze zezwolenia na pobyt długoterminowy związanego z zamiarem znalezienia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce.
 5. Posiadacze karty Polaka.
 6. Przebywają w Polsce ze względów humanitarnych.
 7. Posiadacze tymczasowych kart pobytu.

Ponadto istnieje szereg dodatkowych wymagań dla każdego, kto planuje zarejestrować się na giełdzie pracy w Polsce:

 • Potencjalny pracownik musi być poniżej wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
 • Osoba rejestrująca się jako bezrobotna nie może być zatrudniona ani prowadzić własnej działalności gospodarczej.
 • Osoba, która zarejestruje się w Centrum Zatrudnienia, nie powinna otrzymywać zasiłku dla bezrobotnych.

Jaką pomoc zapewnia Ukraińcom giełda pracy w Polsce?

Rejestracja w polskim urzędzie pracy oferuje Ukraińcom szereg korzyści. Wśród nich są następujące:

 1. Bezpłatne kursy języka polskiego dla osób nieznających języka.
 2. Możliwość odbycia profesjonalnego szkolenia w wybranej dziedzinie.
 3. Pokrycie kosztów nostryfikacji dyplomu lub potwierdzenia ukończenia szkolenia na określonym poziomie (kwalifikacji).
 4. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 5. Pomoc finansowa na opiekę nad dzieckiem poniżej 7 roku życia lub na opiekę nad osobą zależną.
 6. Otrzymanie pomocy finansowej z tytułu bezrobocia.
 7. Dostęp do centralnej bazy danych ofert pracy.
 8. Dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego NFZ, które uprawnia do bezpłatnego leczenia w publicznych szpitalach w Polsce. Ubezpieczeniem można objąć nawet współmałżonka lub małoletnie dzieci.
 9. Otrzymywanie dotacji na edukację, jeśli masz mniej niż 30 lat.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Ważne! Każdy Ukrainiec legalnie przebywający w Polsce może zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Aby jednak otrzymać pomoc finansową, należy przepracować w Polsce co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Osoby posiadające status bezrobotnego są uprawnione do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy w Polsce

Istnieją dwa sposoby zarejestrowania się jako bezrobotny w Polsce:

 1. osobiście zgłosić się do urzędu pracy w miejscu zamieszkania – należy zabrać ze sobą numer konta bankowego oraz oryginał paszportu (w przypadku posiadania dzieci) i numer PESEL (i dzieci);
 2. online – rejestracja elektroniczna odbywa się na rządowej stronie internetowej, skany powyższych dokumentów będą musiały zostać dołączone do wniosku elektronicznego.

Zobacz też: Jak Ukraińcy mogą znaleźć pracę w Polsce?

Dodatkowe informacje mogą być wymagane podczas rejestracji:

 • Data i miejsce urodzenia.
 • Dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail itp.
 • Dane dotyczące wykształcenia: instytucja edukacyjna, stopień naukowy, data ukończenia studiów, kwalifikacje itp.
 • Poziom znajomości języka obcego.
 • Doświadczenie zawodowe.
 • Dane dotyczące ostatniego miejsca zatrudnienia: stanowisko, firma, dane pracodawcy, powody rozwiązania stosunku pracy itp.
 • Niepełnosprawność.
 • Przeciwwskazania do wykonywania określonego rodzaju pracy.
 • Umiejętności zawodowe.
 • Dostępność świadczeń w Polsce.
 • Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, kwalifikacje itp.

Wszystkie te informacje zostaną wyjaśnione podczas procesu rejestracji. Jeśli posiadasz jakiekolwiek dokumenty potwierdzające Twoją niepełnosprawność, świadczenia lub kwalifikacje, powinieneś dołączyć je do wniosku. Wskazane jest przetłumaczenie dokumentów na język polski, kontaktując się z tłumaczem przysięgłym.

Status bezrobotnego przyznawany jest w dniu rejestracji w urzędzie pracy i traci się go w momencie podjęcia oficjalnej pracy lub niedopełnienia obowiązków związanych z rejestracją. Więcej informacji na temat procedury rejestracji w urzędzie pracy i wszystkich powiązanych kwestii można uzyskać dzwoniąc na zieloną linię Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia.

Obowiązki osoby zarejestrowanej na giełdzie pracy w Polsce

Warto zaznaczyć, że osoba, która zarejestrowała się w polskim urzędzie pracy, ma wobec niego pewne obowiązki. Ich niedopełnienie może skutkować karą grzywny lub nawet przymusowym wyrejestrowaniem. Są to następujące obowiązki:

 1. Przyjdź do Centrum Zatrudnienia w określonym czasie.
 2. Jeśli zaczniesz otrzymywać dochód, musisz złożyć dokumenty w ciągu 7 dni od daty otrzymania dochodu.
 3. Jeśli wyjeżdżasz za granicę lub masz inne okoliczności, które uniemożliwiają Ci pracę, powinieneś powiadomić o tym Urząd Pracy.
 4. Jeśli nie pojawisz się w centrum zatrudnienia w wyznaczonym czasie, nie udasz się do pracy z centrum lub nie pojawisz się na rozmowie kwalifikacyjnej, musisz zgłosić przyczynę w ciągu 7 dni.
 5. Jeśli pracownik lub członek jego rodziny jest chory, powinien przedstawić zaświadczenie o zwolnieniu lekarskim.
 6. Jeśli rozpocząłeś studia na koszt społeczności lub funduszy państwowych, musisz powiadomić o tym urząd pracy w ciągu 7 dni.
 7. W przypadku zmian osobistych, takich jak zmiana nazwiska, imienia lub miejsca zamieszkania, bezrobotny musi powiadomić urząd pracy w ciągu 14 dni.
 8. Przyjęcie pomocy z Centrum Zatrudnienia (szkolenia, staże, zatrudnienie itp.).
 9. Poddać się badaniom lekarskim lub testom psychologicznym, jeśli wymaga tego Urząd Pracy.

Za niedopełnienie tych obowiązków grozi grzywna w wysokości 500 zł. W przeciwnym razie może dojść do przymusowego odebrania statusu bezrobotnego, a nawet wpisania na czarną listę, co trwale pozbawi możliwości rejestracji w Urzędzie Pracy.

Jak wyrejestrować się z giełdy pracy w Polsce?

Jeśli znalazłeś pracę lub założyłeś własną firmę, musisz wyrejestrować się z giełdy pracy w ciągu 7 dni. Aby to zrobić, należy:

 1. Dostarczyć do Centrum Zatrudnienia kopię umowy o pracę podpisanej przez pracownika i pracodawcę.
 2. Napisać odręczny wniosek w języku polskim z prośbą o wyrejestrowanie, podając datę rozpoczęcia pracy.

Z reguły urzędy pracy udzielają dodatkowych informacji na temat sposobu wyrejestrowania się podczas procesu rejestracji. Dlatego w razie potrzeby można skontaktować się bezpośrednio z giełdą pracy, aby wyjaśnić wszystkie szczegóły.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *