Różnice pomiędzy polskim alfabetem a cyrylicą

Komentarze 0
Kostki z literami używane w cyrlicy i języku polskim Source: Vista Create

Czy Ukraińcy powinni pisać cyrylicą czy łacinką? Debata na ten temat toczy się wśród naukowców od lat dwudziestych XX wieku. Językoznawcy są podzieleni: niektórzy uważają przejście na alfabet łaciński za krok w kierunku Europy, podczas gdy inni są zdania, że cyrylica nigdy nie była przeszkodą w komunikacji Ukrainy z Europą od czasów Rusi Kijowskiej. Polski jest oparty na alfabecie łacińskim, podczas gdy ukraiński jest oparty na cyrylicy. Przeczytaj o podobieństwach i różnicach między alfabetem ukraińskim i polskim w naszym artykule.

Pochodzenie języka polskiego i ukraińskiego

Łacina jest przodkiem wszystkich języków europejskich. Język ten był używany w starożytnej Grecji i Rzymie. Alfabet łaciński pojawił się w połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Znacznie później, około IX i X wieku, cyrylica (głagolica) została stworzona dla Słowian, którzy utworzyli język staro-cerkiewno-słowiański, a na jego podstawie język ukraiński w VI i VII wieku. Cyrylica została nazwana na cześć jednego z jej twórców, uczonych i bizantyjskich mnichów Cyryla i Metodego.

Polski system pisma oparty jest na alfabecie łacińskim. Okres języka staropolskiego datuje się na rok 1136, choć przedpiśmienny język polski istniał już wcześniej.

Alfabet starosłowiański (głagolica, a później cyrylica) pojawił się znacznie później niż alfabet łaciński, co może być przyczyną różnic między nimi. Należy pamiętać, że łacina należy do grupy języków romańskich, a cyrylica do grupy języków słowiańskich. Alfabet łaciński jest znacznie bardziej popularny, rozpowszechniony na całym świecie i używany w większości baz danych.

Jeśli chodzi o pochodzenie ukraińskiego i polskiego, oba języki wywodzą się z prasłowiańskiego, ale ukraiński oddzielił się od wschodniosłowiańskiego, a polski od zachodniosłowiańskiego. Prowadzi to do wielu podobieństw i różnic w nauce tych języków.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl, naszej strony na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl oraz naszego Instagrama pod adresem https://www.instagram.com/ukrainian_in_poland_pl. Pomoże Ci to być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Różnice między alfabetem polskim i ukraińskim: wymowa i transkrypcja

Polski alfabet wywodzi się bezpośrednio z alfabetu łacińskiego, z tą różnicą, że ma 9 liter ze znakami diakrytycznymi: „ą”, „ć”, „ę”, „ł”, „ń”, „ó”, „ś”, „ż”, „ź”, których wymowa jest cechą charakterystyczną języka polskiego. Jego pierwowzór, alfabet łaciński, jest obecnie uważany za martwy w życiu codziennym, ale nadal funkcjonuje w takich dziedzinach jak medycyna, filozofia, prawo, historia i bankowość. Język polski składa się z 32 liter, ale wliczamy w to również litery q, v i x, które występują głównie w słowach pochodzenia obcojęzycznego. Z tego powodu liczba liter wynosi 35, co stanowi punkt wyjścia dla każdego płatnego lub bezpłatnego kursu języka polskiego online.

Najczęściej występującymi literami w polskim alfabecie są samogłoski: „a”, „e” i „o” oraz spółgłoska „z”. Popularność „z” wynika z jego obecności w dygrafach (na przykład w języku ukraińskim jest to „дж” i „дз”). Język polski ma sporo digrafów (dźwięków składających się z 2 liter): „ch” – w ukraińskiej transkrypcji jest to dźwięk [х], „cz” – [ч], „dz” – [дз], „dż” – [дж], „rz” – [ж], „sz” – [ш].

Alfabet ukraiński wywodzi się z cyrylicy i rozprzestrzenił się już w czasach Rusi Kijowskiej. Przed cyrylicą istniał alfabet głagolicki. Współczesny alfabet ukraiński składa się z 33 liter i 38 dźwięków. Najpopularniejszą literą ukraińskiego alfabetu jest litera „p”. Wiele słów zaczyna się od niej. Jednocześnie litera „f” jest najrzadziej używana. W języku ukraińskim słowa zaczynające się na tę literę są w większości zapożyczone z innych języków.

Co mają wspólnego alfabety polski i ukraiński?

Polski i ukraiński należą do rodziny języków indoeuropejskich. Historycznie, litery łacińskie były używane do pisania w języku ukraińskim. Na przykład w 1834 r. Józef Lożyński opracował alfabet łaciński dla języka ukraińskiego, który opierał się na polskiej pisowni.

Jedną ze wspólnych cech jest to, że polska i ukraińska ortografia opiera się na zasadzie fonetycznej – litery odpowiadają dźwiękom. Graficznie, sposób zapisu liter ma bardzo podobną strukturę. Polski i ukraiński alfabet łączy wspólna przeszłość i duża liczba przekształceń, które miały miejsce w ich strukturze w wyniku zmian dialektycznych.

Jaka jest główna trudność w nauce polskiego alfabetu dla początkujących ukraińskojęzycznych?

Pomimo całej bliskości języka polskiego do języka ukraińskiego, istnieją pewne trudności w nauce tego pierwszego dla Ukraińców. Największe trudności zazwyczaj wiążą się z

  • obecności samogłosek nosowych, które są wymawiane inaczej w zależności od tego, gdzie znajdują się w słowie;
  • wiele syczących dźwięków, w tym digrafów;
  • opanowanie polskiej gramatyki, która jest dość skomplikowana w języku polskim i ma wiele osobliwości deklinacji rzeczowników i czasowników.

Zobacz też: Polski Czerwony Krzyż i IFRC ponownie zapewniają pomoc finansową Ukraińcom w dwóch okręgach

Wskazówki dla Ukraińców podczas nauki języka polskiego

Source: https://polski.at.ua/

Aby nauczyć się języka polskiego lub poprawić swoją znajomość języka polskiego, musisz spędzać dużo czasu na słuchaniu. Chodzi o to, aby przyzwyczaić mózg do nowych dźwięków, rytmu i intonacji języka polskiego. Sugerujemy stosowanie się do tych prostych wskazówek:

  • zacznij uczyć się języka oglądając filmy po polsku i słuchając polskiej muzyki;
  • staraj się spędzać jak najwięcej czasu w polskojęzycznym środowisku, mów więcej i ćwicz wymowę;
  • pobierz podcasty na pamięć USB lub telefon i słuchaj ich w wolnym czasie w ciągu dnia;
  • zmienić język przeglądarki internetowej, menu telefonu, stron internetowych na polski;
  • prowadzić zeszyt językowy, zapisywać słowa, nazwy, zdania, wyrażenia, które Cię interesują w ciągu dnia.

Polski alfabet w piśmie: osobliwości pisania liter

Podobnie jak w języku ukraińskim, w polskim alfabecie oprócz małych liter występują także wielkie. Dla każdego, kto stawia pierwsze kroki w nauce języka polskiego, istnieją specjalne książki ortograficzne, które ćwiczą umiejętności poprawnej pisowni wielkich i małych liter, kombinacji liter i słów w języku polskim. Litery Ą, Ę, Ń i Y nie są używane na początku wyrazu, więc mogą być pisane wielką literą tylko wtedy, gdy cały wyraz jest pisany wielką literą.

Różnica w stosunku do ukraińskich wielkich liter polega na tym, że polskie pismo szkolne jest pisane prosto, bez pochylenia. Eksperci radzą jednak, by pisząc kursywą (łącząc wszystkie litery), wykonać lekkie pochylenie 60-70 stopni. Ćwicząc kaligrafię, będziesz mieć pewny siebie i piękny charakter pisma podczas pisania lub wypełniania dokumentów w języku polskim.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.