Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

Komentarze 0
paszport osoby, która uzyskała obywatelstwo polskie Source: Vista Create

Wiele osób mieszkających w Polsce marzy o uzyskaniu polskiego obywatelstwa. I jest to zrozumiałe, ponieważ jeśli dana osoba uzyska obywatelstwo w Polsce, to uzyska również obywatelstwo w Unii Europejskiej. Opowiadamy o sposobach uzyskania polskiego obywatelstwa i o tym, co trzeba zrobić.

W jaki sposób uzyskuje się polskie obywatelstwo?

Aby uzyskać obywatelstwo polskie, możesz skorzystać z jednego z następujących sposobów:

 1. Wykorzystaj swoje polskie korzenie. Jeśli twoi dziadkowie są Polakami, możesz uzyskać Kartę Polaka. To znacznie upraszcza proces uzyskania polskiego obywatelstwa. Ponadto, jeśli urodziłeś się na terytorium Polski i co najmniej jeden z Twoich najbliższych krewnych posiada obywatelstwo polskie, możesz je uzyskać z mocy prawa.
 2. Wejdź w związek małżeński z obywatelem polskim. W tym celu musisz nie tylko zawrzeć związek małżeński z taką osobą, ale także zamieszkać z nią na stałe. Jest to najszybszy sposób.
 3. Zamieszkaj w Polsce na stałe przez co najmniej 3-5 lat z legalnym zezwoleniem na pobyt.

Ogólnie rzecz biorąc, aby pójść jedną z tych ścieżek, trzeba zamieszkiwać w Polsce przez odpowiednią ilość czasu. Z reguły trwa to od 3 do 5 lat. Jednak w zależności od konkretnego przypadku, ramy czasowe mogą się różnić.

Komu przysługuje obywatelstwo polskie?

Należy również zwrócić uwagę na to, komu przysługuje prawo do obywatelstwa polskiego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem, uprawnieni są m.in:

 • osoby urodzone na terytorium Polski i posiadające status bezpaństwowca.
 • osoby, które mają polskie pochodzenie i mogą je udowodnić.
 • osoby, które posiadają zezwolenie na pobyt w Polsce, znają język polski na poziomie komunikacji i porozumiewania się, mają stałe źródło dochodu, posiadają numer ubezpieczenia i nie mają żadnych przeciwwskazań do uzyskania obywatelstwa polskiego.
 • osoby ubiegające się o azyl lub posiadające status uchodźcy w Polsce.
 • osoby, które pozostają w związku małżeńskim i stale zamieszkują z obywatelem polskim.
 • osoby, które urodziły się z obywatelstwem polskim, ale utraciły je w wyniku nabycia obywatelstwa innego państwa.

Istnieją również przypadki, kiedy obywatelstwo polskie można uzyskać w trybie uproszczonym. Dotyczy to mniejszości narodowych oraz dzieci urodzonych w Polsce, ale których rodzice nie posiadają zezwolenia na pobyt stały.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania obywatelstwa polskiego?

Jeśli zdecydowałeś się ubiegać o obywatelstwo polskie i spełniasz wszystkie wymagania, musisz zebrać listę dokumentów. Ogólna lista dokumentów obejmuje:

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wypełniony w języku polskim;
 2. Dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość i miejsce urodzenia.
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 4. Dokumenty potwierdzające legalny pobyt w Polsce (karta pobytu itp.);
 5. Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego. Należy pamiętać, że musi to być certyfikat wydany przez Państwową Komisję Certyfikacyjną.
 6. Jeśli masz polskie korzenie lub jesteś małżonkiem obywatela polskiego, dokument potwierdzający ten fakt.
 7. Dokumenty potwierdzające brak przeciwwskazań do uzyskania obywatelstwa polskiego.
 8. Dokumenty potwierdzające nieprzerwane zamieszkiwanie na terytorium Polski.
 9. Kserokopia wszystkich dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość, legalny pobyt w Polsce itp.

Pamiętaj również, że w zależności od sytuacji lista wymaganych dokumentów może się różnić. Dlatego niezwłocznie sprawdź w Biurze Spraw Obywatelskich.

Ponadto przed złożeniem dokumentów należy uiścić opłatę skarbową. Od 2023 roku wynosi ona 219 zł. Kwota ta może zostać zwrócona w przypadku odmowy nadania obywatelstwa polskiego.

Zapraszamy na nasz Telegram https://t.me/ukrainianinpolandpl, nasz fanpoage na facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl, a także do zaobserwowania nas na instagramie https://www.instagram.com/ukrainian_in_poland_pl. Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Jak ubiegać się o polskie obywatelstwo?

Aby ubiegać się o obywatelstwo polskie, należy:

 1. Zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające legalność pobytu w Polsce, potwierdzające tożsamość oraz potwierdzające znajomość języka polskiego.
 2. Wypełnić wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Można go otrzymać w polskim konsulacie lub w Urzędzie ds. Obywatelstwa.
 3. Złóż wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w Urzędzie ds. Obywatelstwa Polskiego lub w polskim konsulacie. Możesz to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 4. Po złożeniu wszystkich dokumentów pozostaje Ci już tylko czekać na decyzję. Z reguły trwa to od kilku miesięcy do roku. Są jednak przypadki, kiedy ten okres może się wydłużyć.

Najlepiej od razu skonsultować się z prawnikiem znającym się na tej sprawie, aby uniknąć dodatkowych problemów i przyspieszyć cały proces. Warto również zaznaczyć, że aby uzyskać polskie obywatelstwo, należy posiadać znajomość języka polskiego na poziomie B1 lub wyższym. Znajomość ta musi być potwierdzona certyfikatem.

Czy mogę spotkać się z odmową przyznania mi obywatelstwa polskiego?

Istnieją również przypadki, w których można odmówić przyjęcia obywatelstwa polskiego. Wśród przypadków, kiedy obywatelstwo może zostać odmówione, są:

 1. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia ustanowionych przez polskie prawo wymogów do uzyskania obywatelstwa polskiego.
 2. Jeżeli wnioskodawca jest karany w Polsce lub w innych krajach.
 3. Niechęć do współpracy z władzami polskimi podczas weryfikacji kryteriów uzyskania obywatelstwa.
 4. Wnioskodawca stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Polski.
 5. Jeśli wnioskodawca nie wykazuje zainteresowania kulturą i historią Polski oraz nie posiada wystarczającego poziomu języka polskiego.
 6. Jeżeli wnioskodawca naruszył zasady migracji (np. przebywał w Polsce nielegalnie).

Od odmowy nadania obywatelstwa polskiego można się jednak odwołać. Aby to zrobić, należy udać się do sądu.

Jakie prawa daje obywatelstwo polskie?

Każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo może liczyć na następujące przywileje:

 1. Swobodne poruszanie się po Unii Europejskiej oraz dostęp do wszystkich praw i usług przewidzianych dla obywateli UE.
 2. Prawo do zamieszkiwania w Polsce i pracy w Polsce bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia.
 3. Prawo do ochrony przed dyskryminacją.
 4. Prawo do ochrony przed deportacją z Polski lub innego kraju UE, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie.
 5. Prawo do korzystania z pomocy publicznej;
 6. Prawo do bezpłatnej edukacji i opieki zdrowotnej;
 7. Prawo do posiadania i dziedziczenia nieruchomości w Polsce;
 8. Prawo do swobodnego pobytu w dowolnym kraju UE. Konieczne jest jednak wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zobacz też: Zezwolenie na pobyt w Polsce dla Ukraińców w 2024 roku

A to nie jest cała lista możliwości, jakie daje polski paszport. Dlatego też, jeśli chcesz uzyskać obywatelstwo polskie, warto spróbować. Musisz jednak spełnić także wszystkie powyższe wymagania.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *