Certyfikat z języka polskiego – do czego służy?

19 września 2022

Aby potwierdzić swoją znajomość języka polskiego, trzeba zdać egzamin państwowy. Jest to najpopularniejszy oficjalny sposób na udokumentowanie swojej wiedzy. Znajomość języka kraju, w którym się mieszka, jest nie tylko życiową koniecznością, ale także w wielu przypadkach wymogiem obowiązującego prawa.

Egzaminy na uzyskanie certyfikatu znajomości języka polskiego odbywają się od 2004 roku. Są one jedynym oficjalnym dowodem na znajomość języka polskiego. Opowiemy Ci o zaletach certyfikatu i o tym, jak go zdobyć.

Co daje certyfikat znajomości języka?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, jakie korzyści daje certyfikat z języka polskiego. Są wśród nich:

 • Oficjalne potwierdzenie poziomu znajomości języka polskiego;
 • Więcej możliwości na polskim rynku pracy;
 • Dla kandydatów – możliwość dostania się na studia bez dodatkowego egzaminu z języka polskiego;
 • Możliwość uzyskania karty rezydenta długoterminowego UE, a nawet obywatelstwa polskiego.

Różne sytuacje wymagają różnych poziomów znajomości języka polskiego. Z reguły jednak powinien on być nie mniejszy niż B1. Jeśli więc planujesz zostać w Polsce, warto pomyśleć o zdaniu egzaminu z języka polskiego.

Jak zarejestrować się na egzamin i ile on kosztuje?

Nie da się dokładnie powiedzieć, kiedy należy zarejestrować się na egzamin. Każda instytucja ustala tę datę niezależnie. Jeśli więc interesuje Cię konkretne miejsce, powinieneś sprawdzić, kiedy organizują oni egzaminy tego typu.

Sesje odbywają się kilka razy w roku. Trzeba więc śledzić te informacje na stronie internetowej Państwowej Komisji Certyfikacyjnej. To właśnie stamtąd można dowiedzieć się o planowanym terminie egzaminu.

Za możliwość przystąpienia do egzaminu należy jednak zapłacić. Obecnie kosztuje on:

 • 120 euro – dla poziomów A1, A2,
 • 150 euro – dla poziomów B1, B2,
 • 180 euro – dla poziomów C1, C2.

Ponadto istnieją również osobne sekcje dla młodzieży w wieku od 14 do 17 lat. Dla nich cena za zdanie egzaminu wynosi 90 euro. Nie mogą oni jednak podchodzić do egzaminu na poziomie C1-C2.

Co składa się na egzamin?

Z reguły egzamin odbywa się w weekendy – w sobotę i niedzielę. Składa się z dwóch modułów – pisemnego i ustnego. Pierwszy moduł zawiera:

 1. Słuchanie. Sprawdza umiejętność percepcji języka polskiego ze słuchu. Czas trwania tego testu wynosi 25 minut.
 2. Percepcja tekstu pisanego. Tutaj trzeba przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania. Czas trwania tego testu wynosi 45 minut.
 3. Sprawdzenie poziomu znajomości gramatyki polskiej. W tym teście musisz odpowiedzieć poprawnie na pytania związane z polską gramatyką. Pytania przedstawione są w formie testu. Czas trwania to 45 minut.
 4. Praca pisemna. Sprawdzana będzie umiejętność pisania. Trzeba będzie napisać esej na zadany temat. Tematy mogą być zupełnie różne: od refleksji nad czymś po teksty codzienne. Na przykład trzeba będzie skonstruować ogłoszenie. Na wykonanie tego zadania masz 75 minut.

Drugiego dnia sprawdzone zostaną Twoje umiejętności językowe. Będzie to ustny sprawdzian wiedzy. Trzeba będzie wylosować karteczkę i wykonać zadanie, które jest na niej napisane. Może to być na przykład:

 • Opis zdjęcia;
 • Opowieść o przyjacielu lub krewnym;
 • Komponowanie dialogu.

Należy również przygotować się na dodatkowe pytania, które mogą zostać zadane podczas egzaminu ustnego.

Test uważa się za pomyślnie zdany, jeśli:

 • Na poziomach A i B2 uzyskuje się co najmniej 50% punktów w części ustnej i tyle samo w części pisemnej.
 • Dla poziomów B2-C2 – 60% z każdej części pisemnej i 60% z części ustnej.
 • W przypadku osób niepełnoletnich test uważa się za zdany, jeśli uzyska się 50% poprawnych odpowiedzi z każdej części testu dla poziomów A-B.

Kto może być zwolniony z egzaminu?

Są też przypadki, kiedy cudzoziemcy mogą być zwolnieni z egzaminu z języka polskiego. Dzieje się tak w następujących przypadkach:

 • Cudzoziemiec to dziecko poniżej 16 roku życia;
 • Cudzoziemiec to osoba urodzona na terytorium Polski;
 • Cudzoziemiec posiada polskie świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Cudzoziemiec to absolwent polskiej uczelni, na której studia były prowadzone w języku polskim.

Brak wymogu egzaminu nie oznacza jednak, że uzyskanie certyfikatu nie będzie konieczne. Po prostu będzie się ono odbywało w ramach uproszczonej procedury.

Niedawno pisaliśmy też o tym, kim są tłumacze przysięgli w Polsce, kiedy są potrzebni i gdzie ich szukać.

Stefaniia Chuakova

Autor artykułów na stronie. Na portalu dzielę się ciekawymi informacjami, a także własnymi doświadczeniami. Marzę, że dzień trwa nie 24, ale co najmniej 25 godzin. Uwielbiam piękne buty i pyszne cukierki. Uwielbiam ręcznie robione produkty i czystość w domu. Moje motto życiowe: „Sam się nauczę i przekażę innym”.

podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *