Jak uzyskać certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1

Yana Zakharchuk
Język, Polska | 24 maja 2023
Komentarze 0
Osoba zdająca certyfikat ze znajomości języka polskiego

Wysoki poziom znajomości języka polskiego jest koniecznością dla obcokrajowców przebywających w Polsce i zamierzających studiować lub pracować w kraju. Zdanie egzaminu na poziomie C1 wymaga wiele wysiłku. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jaką wiedzę musisz posiadać, ile punktów musisz zdobyć, jaki jest koszt i gdzie przystąpić do egzaminu.

Jakie są poziomy znajomości języka polskiego?

Poziom biegłości językowej to pewien zestaw wiedzy i umiejętności, na których ludzie polegają w procesie komunikacji. Istnieje następująca klasyfikacja znajomości języka obcego:

  • podstawowy – A1-A2;
  • średniozaawansowany – A2-B1;
  • zaawansowany – B2;
  • poziom zwiększonej złożoności (poziom profesjonalny) – C1;
  • perfekcyjna biegłość – C2.

Obecnie istnieje wiele bezpłatnych kursów języka polskiego dla Ukraińców na poziomie początkującym. Poziom ten może być wystarczający do podstawowej komunikacji w Polsce, ale może nie wystarczyć do nauki lub pracy.

Zazwyczaj poziom C1 (zaawansowany) jest wymagany przy aplikowaniu na polskie uczelnie i często przy ubieganiu się o pracę. Jest to poziom profesjonalny, prawie native speaker, na tym poziomie osoba powinna umieć wiele rzeczy: rozumieć szeroki zakres złożonych, długich tekstów, mówić swobodnie, spontanicznie, bez trudności ze znalezieniem odpowiednich wyrażeń, prowadzić dyskusje na różne tematy, pisać złożone teksty, artykuły naukowe. Ponadto osoba z biegłością językową na poziomie C1 potrafi formułować jasne, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące konkretnej sytuacji.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl, naszej strony na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl oraz Instagrama pod adresem https://www.instagram.com/ukrainian_in_poland_pl. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i aktualnymi wydarzeniami.

Jakie korzyści daje certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1?

Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem, który oficjalnie potwierdza znajomość języka polskiego. Certyfikat taki można uzyskać zdając egzamin certyfikacyjny. Do egzaminu może przystąpić każdy. Cudzoziemcy, którzy zdadzą C1:

  • mogą studiować za darmo na polskich uczelniach w języku polskim;
  • uzyskać więcej możliwości na polskim rynku pracy;
  • zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania karty stałego pobytu lub polskiego obywatelstwa

Jak wygląda egzamin C1 z języka polskiego?

Egzamin sprawdza znajomość języka polskiego w kilku aspektach.

Rozumienie ze słuchu

Uczestnikom egzaminu zazwyczaj puszczane jest nagranie w języku polskim i zadawane jest im określone zadanie, np. opis przedmiotu lub osoby. Zgodnie z nagraniem należy wskazać poprawną odpowiedź. Część słuchowa trwa około 25 minut.

Czytanie ze zrozumieniem (Rozumienie tekstów pisanych)

Otrzymujesz zestaw tekstów i pytań testowych i musisz zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź. Czas trwania testu: 45 minut.

Test z gramatyki języka polskiego (Poprawność gramatyczna)

Obejmuje testy z gramatyki, przyimków, przypadków, stopni porównania, rodzajów czasowników, zaimków itp. Test trwa 45 minut.

Pisanie (Pisanie)

Test sprawdzający umiejętność poprawnego, bezbłędnego pisania oraz formułowania opinii na dowolny temat: zadawane jest wypracowanie na zadany temat, najczęściej o charakterze krajowym, np. napisanie ogłoszenia (30-40 słów) na zadany temat lub napisanie wypracowania rozwijającego temat (140-170 słów). Czas trwania: 75 minut.

Mówienie (Mówienie)

Zwykle odbywa się innego dnia – jest to ustny test wiedzy. Osoba przystępująca do egzaminu losuje bilet, a następnie odpowiada na pytania egzaminacyjne. Mogą one dotyczyć różnych tematów, np. opisania ilustracji, napisania dialogu, opowiedzenia o sobie lub swoim znajomym czy krewnym. Egzaminatorzy mogą również zadawać dodatkowe pytania. Część ustna trwa 20 minut.

Zobacz też: Polski Czerwony Krzyż i IFRC ponownie zapewniają pomoc finansową Ukraińcom w dwóch okręgach

Ile punktów muszę zdobyć, aby zdać egzamin z języka polskiego na poziomie C1?

Aby otrzymać certyfikat, należy uzyskać pozytywny wynik z każdej części pisemnej i ustnej. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu zależy od poziomu. Na poziomach B2 i C1 należy uzyskać minimum 60% z każdego modułu pisemnego i certyfikowanego egzaminu ustnego. Pomyślnie zdany egzamin może pomóc w dostaniu się na polskojęzyczną uczelnię.

Ile kosztuje przystąpienie do egzaminu z języka polskiego na poziomie C1?

Obecnie koszt przystąpienia do egzaminu z języka polskiego na poziomie C1 wynosi 180 euro.

Ważne! Certyfikat nie ma okresu ważności i nie trzeba go potwierdzać w przyszłości.

Gdzie mogę przystąpić do egzaminu państwowego C1 z języka polskiego w 2023 roku

Rejestracja w Polsce na egzamin państwowy ze znajomości języka polskiego na poziomie C1 w 2023 roku odbywa się w wielu miastach.

Katowice

Uniwersytet Śląski

Strona internetowa:

https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/formularz-rejestracyjnypodstawowe-informacje/

Kraków

Center SwP w Charkowie (ośrodek zagraniczny organizuje egzamin w Krakowie)

Strona internetowa: https://swp.school/page/egzamin-certyfikatowy

Łódz

Uniwersytet Łódzki

Strona internetowa: https://certyfikatpolski.uni.lodz.pl/

Wrocław

Politechnika Wrocławska

Strona internetowa: https://sjo.pwr.edu.pl/oferta-dodatkowa/egzaminy-certyfikatowe/egzamin-panstwowy-zjezyka-polskiego-jako-obcego

Szkoła Języka Polskiego Together Michał Suchożebrski

Strona internetowa:

https://together-school.pl/egzamin_panstwowy/rejestracja?cultureKeyBinded=pl

Uniwersytet Wrocławski

Strona internetowa: https://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/art/174,77

Gdańsk

Akademia Języka Polskiego organizuje egzamin w Gdańsku i Warszawie

Strona internetowa: https://ajp.gdansk.pl/

Uniwersytet Gdański

Strona internetowa: https://polski.ug.edu.pl/egzaminy-certyfikatowe/

Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Сайт: http://schoolpl.amu.edu.pl/certyfikat-z-jezyka-polskiego/

Lublin

Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły (ośrodek zagraniczny organizuje egzamin w Lublinie)

Zobacz także: https://chmnu.edu.UA/derzhavnij-sertifikatsijnij-ispit-z-polskoyi-movi/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Strona internetowa: https://www.kul.pl/certyfikat-jezyka-polskiego-jako-obcego,18279.html

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Strona internetowa: https://www.umcs.pl/pl/sesja-15-16-04-2023-r,25596.htm

Warszawa

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 

Strona internetowa: https://certyfikatpolski.Wizja.pl/

Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy (ośrodek zagraniczny organizuje egzamin w Warszawie) 

Strona internetowa: https://centrumpolonia.org/?page_id=8

Edu & More Sp. z o. o. 

Strona internetowa: https://certyfikat.polishonlinenow.com/informacje-dla-zdaj%C4%85cych

Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” 

Strona internetowa: https://linguaemundi.pl/pl/certyfikacja/zarejestruj-sie-na-egzamin/

Inozemna Mowa (ośrodek zagraniczny organizuje egzamin w Warszawie) 

Strona internetowa: https://imclasses.com/certifikatsiya/sesiya-3/

Instytut Kształcenia Obcokrajowców s. c. D. Drewnowska, M. Kujawska w W-wie

Strona internetowa: https://iko.com.pl/

Lang LTC Sp. z o. o.

Strona internetowa: https://lang.com.pl/egzaminy/certyfikat-jezyka-polskiego-egzamin/

Nova Language Sp. nov. z o.o. Nie.

Strona internetowa: https://linguanova.com.pl/certyfikat-z-jezyka-polskiego/

Politechnika Warszawska

Strona internetowa: https://www.ojp.sjo.pw.edu.pl/certyfikat-2021/egzamin_listopad/

Polski Instytut Językowy

Strona internetowa: https://www.instytutjezykowy.pl/pl/egzamin

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 

Strona internetowa: https://swps.pl/404

Polskiego Together Michał Suchożebrski 

Strona internetowa:

https://together-school. pl/egzamin_panstwowy/rejestracja? cultureKeyBinded=pl

Szkoła Klub Dialogu s.c. w Warszawie 

Strona internetowa: https://klubdialogu.pl/pl/egzamin-certyfikatowy/

Uczelnia Łazarskiego 

Strona internetowa: https://www.Łazarski.pl/pl/404/

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Strona internetowa: https://polish.WNH.UKSW.edu.pl/polskicertyfikat

Uniwersytet Warszawski organizuje egzamin w 2 miejscach: Warszawie i Poczdamie 

Strona internetowa: https://polonicum.uw.edu.pl/certyfikacja

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Strona internetowa: https://sjo.wum.edu.pl/

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *