Kierowcy w Polsce mogą być zobowiązani do uzyskania certyfikatu znajomości języka polskiego

Tetiana Sharapova
13 lipca 2023
Komentarze 0
Pojazdy wykorzystywane w transporcie Source: Vista Create

W ostatnim czasie do senackiej komisji wpłynęła ciekawa propozycja nowelizacji. Zgodnie z nią kierowcy pracujący dla polskich firm transportowych muszą posiadać certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie A2. Ale czy dotyczy to wszystkich kierowców?

Dla których kierowców certyfikat z języka polskiego będzie obowiązkowy?

Obecnie pracujemy nad ustawą o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te obejmują nie tylko transport towarowy, ale również pasażerski. Niedawno pojawiła się propozycja, aby kierowcy pracujący w Polsce posiadali certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej A2.

Z tego powodu sytuacja z zatrudnianiem kierowców może wyglądać nieco paradoksalnie. Faktem jest, że w tym przypadku obcokrajowcy będą mieli większe szanse na otrzymanie pracy, ponieważ będą posiadali polski certyfikat językowy. Jeśli chodzi o Polaków, oni również będą musieli uzyskać certyfikat. Ponieważ propozycja nie odnosi się do ukończenia polskiej szkoły lub polskiego obywatelstwa, ale do certyfikatu językowego. W związku z tym cudzoziemcy mieliby większe szanse na znalezienie pracy.

Należy zauważyć, że poprawka ta znajduje się obecnie jedynie na etapie dyskusji i nie została jeszcze przyjęta. Jednak nawet jeśli Senat zagłosuje za jej przyjęciem, może ona zostać zablokowana przez Sejm. Obecnie w międzynarodowym transporcie drogowym zatrudnionych jest prawie 160 tys. cudzoziemców. Ale jest też transport krajowy w Polsce, przesyłki kurierskie itp.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *