Jak, kiedy i dlaczego należy wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie?

Agnieszka Zugaj
Kierowcy | 26 listopada 2022
Komentarze 0
osoba z Ukrainy trzyma wymienione prawo jazdy na Polskie

Dowiedz się, czy Ukraińcy powinni wymienić swoje ukraińskie prawo jazdy na polskie, kiedy to zrobić i jak wygląda procedura.

Po rozpoczęciu pełnowymiarowej agresji rosyjskiej wielu Ukraińców wyjechało do Polski własnymi samochodami. Wiadomo, że zgodnie z ogólnymi wymogami legislacyjnymi, które obowiązywały przed wybuchem wojny, w przypadku pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 185 dni, ukraińskie prawo jazdy podlegało wymianie na polskie. To znaczy, jeśli po przekroczeniu granicy Ukrainiec zameldował się w Polsce na pobyt czasowy lub stały, miał sześć miesięcy na przejście procedury zmiany prawa jazdy. Ale jak sytuacja wygląda dzisiaj? Czy uchodźcy z Ukrainy muszą wymieniać prawo jazdy? Jeśli tak, to kiedy i jak należy to zrobić, aby móc legalnie jeździć po polskich drogach? Spróbujmy to rozgryźć.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Specustawa przedłużyła ważność ukraińskiego prawa jazdy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwana specustawą, w art. 14-15 umożliwiła Ukraińcom, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny i zalegalizowali tu w statusie ochrony czasowej (otrzymali PESEL UKR), niewymienianie ukraińskiego prawa jazdy na polskie do końca 2022 r. Co więcej, nawet ci obywatele Ukrainy, których prawo jazdy straciło ważność, mają możliwość legalnego poruszania się po polskich drogach do 31 grudnia 2022 roku.

Przy okazji ta sama ustawa przewidziała również możliwość prowadzenia przez ukraińskich uchodźców do końca 2022 roku samochodów z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek dokumentów potwierdzających własność pojazdu, poza dowodem rejestracyjnym. Należy zaznaczyć, że cudzoziemcy, którzy nie podlegają ustawie specjalnej, nie mają prawa do takiego złagodzenia i nie byli zwolnieni z obowiązku zmiany zagranicznego prawa jazdy w ciągu sześciu miesięcy od przekroczenia granicy. Tak więc według ustawy specjalnej sytuacja do 31 grudnia 2022 r. jest jasna, ale co dalej? Czy uchodźcy z Ukrainy, którzy zdecydują się na dłuższy pobyt w Polsce, nadal muszą wymieniać ukraińskie prawo jazdy?

Parlament Europejski uznał ukraińskie prawo jazdy

7 lipca 2022 roku posłowie Parlamentu Europejskiego niemal jednogłośnie zatwierdzili propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą uproszczenia procedury zatrzymania prawa jazdy przez Ukraińców, co pozwoli obywatelom Ukrainy w Unii Europejskiej nadal używać ukraińskich praw jazdy. Podkreślamy, że przyjęta norma dotyczy uchodźców − Ukraińców, którzy uciekli do Unii Europejskiej w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i otrzymali status ochrony tymczasowej, który daje im prawo do pobytu i azylu. Zgodnie z decyzją, Ukraińcy posiadający status ochrony tymczasowej nie muszą wymieniać ukraińskiego prawa jazdy na prawo jazdy odpowiednich państw członkowskich UE oraz zdawać nowego egzaminu na prawo jazdy i mogą swobodnie korzystać z ukraińskiego prawa jazdy przez cały okres obowiązywania zezwolenia na pobyt.

Ponadto, w przypadku utraty lub kradzieży ukraińskiego prawa jazdy, kraje UE mogą wydać Ukraińcom nowe prawo jazdy o europejskim standardzie, ale tylko wtedy, gdy odpowiednie organy ukraińskie potwierdzą, że dana osoba faktycznie posiadała ważny dokument na Ukrainie, a kierowca przedstawi zaświadczenie o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Należy pamiętać, że zawsze warto mieć kserokopię lub skan prawa jazdy, ponieważ w przypadku utraty dokumentu do wniosku o ukraiński rejestr będą potrzebne następujące informacje o kierowcy

  • nazwisko i datę urodzenia;
  • numer seryjny ukraińskiego prawa jazdy (3 litery);
  • numer prawa jazdy.

Decyzja Parlamentu Europejskiego przesądziła również o kwestii ukraińskich uchodźców, którzy pracowali na Ukrainie jako kierowcy ciężarówek i autobusów. Pod pewnymi warunkami będą oni mogli uzyskać uznanie w UE swoich świadectw kwalifikacji zawodowych uzyskanych na Ukrainie po krótkim szkoleniu i teście. Powinno to ułatwić kierowcom znalezienie zatrudnienia i umożliwić im pracę w UE w swoim zawodzie w okresie ważności zezwolenia na pobyt.

Czy naprawdę nie trzeba wymieniać ukraińskiego prawa jazdy na polskie?

Spróbujmy podsumować. Specjalna ustawa pozwala ukraińskim uchodźcom na legalne podróżowanie po Polsce na ukraińskich prawach do 31 grudnia 2022 roku. A dyrektywa Parlamentu Europejskiego zapewnia obywatelom Ukrainy, którzy skorzystali z ochrony czasowej w krajach UE, pozwolenie na korzystanie z ukraińskich praw bez ich przekształcania przez cały okres posiadania statusu ochrony czasowej, czyli ogólnie – do 6 marca 2025 roku, z uwzględnieniem możliwości przedłużenia ważność statusu w niektórych krajach UE. Dlatego jeśli masz ważne ukraińskie prawo jazdy, nie musisz nic robić, bo ukraińskie prawo jazdy jest uznawane we wszystkich krajach UE, nie musisz nawet mieć tłumaczenia przysięgłego. To samo dotyczy cyfrowego ukraińskiego prawa jazdy, które obecnie można znaleźć w aplikacji Diia − jeśli po okazaniu dokumentu cyfrowego po złożeniu wniosku w ukraińskim rejestrze zostanie potwierdzona jego ważność, cyfrowe ukraińskie prawo jazdy zostanie rozpoznane.

Niemniej jednak Ukraińcy, którzy planują dłuższy pobyt w UE, w tym po utracie statusu ochrony tymczasowej, powinni już teraz pomyśleć o wymianie ukraińskiego prawa jazdy na europejskie prawo jazdy. Należy pamiętać, że prawa jazdy wydane w UE lub Konfederacji Szwajcarskiej nie wymagają wymiany, podobnie jak międzynarodowe prawa jazdy uzyskane na Ukrainie, które są ważne przez trzy lata. Za to prawo jazdy starego typu w formie książeczki nie obowiązuje w UE.

Jak wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie?

W celu wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie prawo jazdy należy zgłosić się do najbliższego urzędu miasta lub starostwa, a mianowicie do wydziału komunikacji urzędu miasta (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta) lub starostwa (Starostwo Powiatowe). Do wizyty należy przygotować następujący pakiet dokumentów:

  • wypełniony wniosek (wzór można pobrać bezpośrednio na miejscu lub pobrać z naszej strony internetowej);
  • zdjęcie o wymiarach 35×45 mm wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed (szczegółowe wymagania dotyczące zdjęcia znajdziesz tutaj)
  • kopia ukraińskiego prawa jazdy;
  • tłumaczenie prawa jazdy sporządzone przez tłumacza przysięgłego (oryginał i kopia);
  • paszport (oryginał i kopia) lub inny dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce (w przypadku IDP – paszport z pieczątką i PESEL);
  • dowód uiszczenia obowiązkowej opłaty za prawo jazdy w wysokości 100,50 zł.

Ponadto konieczne będzie wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniosku o weryfikację danych − otrzymasz je bezpośrednio w instytucji podczas wizyty. Opłatę i opłatę ewidencyjną za wydanie prawa jazdy można uiścić bezpośrednio w urzędzie lub przelewem na indywidualny numer w banku najbliższego urzędu i dołączając potwierdzenie przelewu. Ponadto, po złożeniu dokumentów, instytucja wyśle wniosek do najbliższego Konsulatu Ukrainy w Państwa mieście/regionie w celu weryfikacji ważności dostarczonego przez Państwa prawa jazdy. Za tę usługę trzeba będzie uiścić dodatkową opłatę konsularną, która obecnie wynosi 125 zł. Kwotę tę trzeba będzie przesłać przelewem na konto Konsulatu Ukrainy w miejscu zamieszkania.

Ukraińcy mogą również wymienić swoje prawo jazdy w serwisie paszportowym GP Document. Można to zrobić we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Gdańsku.

Jak długo czekać na nową licencję?

Należy pamiętać, że Ukraina jest jednym z sygnatariuszy Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym (1968), dzięki czemu ukraińskie prawa jazdy są uznawane w Polsce. Nie trzeba więc zdawać dodatkowych egzaminów, aby w ustawowych terminach wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie (nie dotyczy to praw jazdy starego typu − ich właściciele będą musieli zdać egzamin). Jeśli prawidłowo wypełniłeś wniosek o wymianę prawa jazdy i dostarczyłeś pełen pakiet dokumentów prawnych, nie będziesz miał żadnych trudności z wymianą ukraińskiego prawa jazdy na polskie. Całkowity okres rozpatrywania wniosku i weryfikacji dokumentów przez konsulat Ukrainy zwykle nie przekracza 1-2 miesięcy.

Zobacz też: Aktualne promocje Intercity: jak tanio kupić bilety w 2023 roku

Zgodnie z procedurą, podczas wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie, zostaje odebrane Twoje ukraińskie prawo jazdy. Wynika to z faktu, że w Polsce zabronione jest posiadanie więcej niż jednego prawa jazdy. Zamiast tego otrzymuje się certyfikat, który należy nosić przy sobie do czasu otrzymania nowej polskiej licencji. W tym samym czasie ukraińskie prawo jazdy zostanie wysłane na Ukrainę. A po powrocie do domu można dokonać wymiany zwrotnej i zwrócić je.

Grzywny za brak prawa jazdy

Kary za brak ważnego prawa jazdy w Europie są bardzo surowe. Osobom łamiącym przepisy dotyczące prawa jazdy grozi zarówno wysoka grzywna (od kilkuset do kilku tysięcy euro), jak i postępowanie administracyjne. W niektórych krajach UE kara może obejmować nawet konfiskatę samochodu. Polska nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o surowe wymagania wobec kierowców, więc lepiej nie prowadzić samochodu, jeśli nie ma się ważnego prawa jazdy. Jeśli osoba nigdy nie miała prawa jazdy, a mimo to zdecydowała się na prowadzenie samochodu, zostanie ukarana mandatem do 30 tysięcy złotych, a sprawa trafi do sądu. Jeśli jednak prawo jazdy po prostu straciło ważność, może zostać nałożony mandat w wysokości do 1500 zł.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.